Insomnia

DEFINITION

Sömnlöshet är en ihållande störning som kan göra det svårt att somna, svårt att fortsätta sova eller både och, trots möjlighet till tillräcklig sömn. När man har sömnlöshet vaknar man oftast upp och känner sig outvilad, vilket påverkar ens förmåga att fungera under dagen. Sömnlöshet kan inte bara påverka din energinivå och ditt humör, utan även din hälsa, arbetsprestation och livskvalitet. De flesta vuxna behöver sju till åtta timmars sömn per natt.

SYMPTOM

ORSAKER

Vanliga orsaker till sömnlöshet inkluderar:

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för sömnlöshet:

KOMPLIKATIONER

Sömnlöshet kan leda till sämre prestationer på jobbet eller i skolan, psykiatriska problem som depression och ångestsyndrom, övervikt eller fetma, irritabilitet, ökad risk för långtidssjukdomar som högt blodtryck, hjärtsjukdomar och diabetes samt drogmissbruk.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du träffar en läkare om sömnlöshet bör du överväga att föra sömndagbok och lista symtom och mediciner. Några frågor som du kan ställa till din läkare är den troliga orsaken till sömnlösheten, de bästa behandlingsalternativen, hantering av andra hälsotillstånd tillsammans med sömnlöshet och möjligheten att besöka en sömnklinik.

TESTER OCH DIAGNOS

Din läkare kan be dig att fylla i ett frågeformulär, föra en sömndagbok och genomgå fysiska undersökningar eller blodprov för att fastställa orsaken till din sömnlöshet. I vissa fall kan det vara nödvändigt att spendera en natt på ett sömncenter.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandling av sömnlöshet kan innebära beteendeterapier som kognitiv beteendeterapi eller receptbelagda läkemedel som zolpidem (Ambien). Receptfria sömnhjälpmedel som innehåller antihistaminer är också ett alternativ.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Att förbättra sömnvanorna och ta itu med de underliggande orsakerna till sömnlöshet kan bidra till att återställa en vilsam sömn. Livsstilsförändringar inkluderar regelbunden motion, undvikande av tupplurar, begränsning av koffein- och alkoholintag före sänggåendet, upprätthållande av ett konsekvent sömnschema och skapande av en avslappnande rutin vid sänggåendet.

ALTERNATIV MEDICIN

Vissa människor försöker alternativa terapier som melatonintillskott, valerianrot, akupunktur, yoga och meditation för sömnlöshet. Rådgör dock med din läkare innan du försöker alternativa behandlingar.


FRÅGOR

  1. Vad är insomnia?

Svar: Sömnlöshet är en ihållande störning som gör det svårt att somna eller sova trots att man har möjlighet till tillräcklig vila.

  1. Vilka är vanliga symtom på sömnlöshet?

Svar: symtom kan inkludera svårigheter att somna på natten, vakna under natten, inte känna sig utvilad efter sömn, trötthet på dagtid eller sömnighet.

  1. Vilka är de vanligaste orsakerna till sömnlöshet?

Svar: Stress, ångest, depression, medicinska tillstånd, dåliga sömnvanor, mediciner, användning av koffein/nikotin/alkohol är vanliga orsaker.

  1. Vem är mer benägen att uppleva sömnlöshet?

Svar: Kvinnor är mer benägna att uppleva sömnlöshet än män.

  1. Hur kan någon förbereda sig för ett möte om sin sömnlöshet?

Svara på frågan: Att föra sömndagbok och notera symtom och mediciner kan hjälpa dig att förbereda dig inför ett samtal om sömnlöshet.

  1. Vilka är komplikationerna av obehandlad sömnlöshet?

Svar: Komplikationer kan inkludera lägre jobb/skoleprestationer, psykiatriska problem som depression/ångestsyndrom, ökad risk för sjukdomar som högt blodtryck/hjärtsjukdom/diabetes.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa mot sömnlöshet?

Svar: Regelbunden träning, upprätthålla ett konsekvent sömnschema och undvika tupplurar/koffein/alkohol innan sänggåendet kan förbättra sömnvanorna.

  1. Vad finns det för alternativa terapier som människor provar för att behandla sömnlöshet?

Svar på frågan Alternativa behandlingar kan inkludera melatonintillskott, valerianarot, akupunktur, yoga och meditation men bör diskuteras med en läkare först.

  1. Vilken typ av terapi rekommenderas generellt som den första behandlingslinjen för personer med sömnlöshet?

Svar: Beteendeterapier som kognitiv beteendeterapi rekommenderas generellt som den första behandlingslinjen för personer med sömnlöshet.

  1. Hur mycket sömn behöver de flesta vuxna per natt?

Svar: De flesta vuxna behöver sju till åtta timmars sömn per natt.