Fetma

DEFINITION

Fetma är en komplex sjukdom som innebär en överdriven mängd kroppsfett. Det ökar risken för sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes och högt blodtryck. En måttlig viktminskning kan förbättra eller förebygga hälsoproblem som är förknippade med fetma genom kostförändringar, ökad fysisk aktivitet och beteendeförändringar.

SYMPTOM

Fetma diagnostiseras när kroppsmasseindex (BMI) är 30 eller högre. BMI beräknas genom att vikten i kilogram divideras med längden i meter i kvadrat.

BMI Viktstatus
Under 18,5 Undervikt
18.5-24.9 Normal
25,0-29,9 Övervikt
30,0-34,9 Överviktiga (Klass I)
35,0-39,9 Överviktiga (klass II)
40,0 och högre Extrem fetma (Klass III)

ORSAKER

Fetma uppstår när kaloriintaget överstiger utgifterna genom träning och dagliga aktiviteter. Inaktivitet och ohälsosamma matvanor är vanliga orsaker. Genetiska, beteendemässiga och hormonella faktorer påverkar också kroppsvikten.

RISKFAKTORER

Genetik, familjens livsstil, inaktivitet, ohälsosam kost, medicinska tillstånd, vissa mediciner, sociala/ekonomiska frågor, ålder, graviditet, rökstopp och sömnbrist är riskfaktorer för fetma.

KOMPLIKATIONER

Fetma ökar risken för bland annat höga triglycerider, typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom, stroke, olika cancerformer, andningssvårigheter, gallblåsesjukdom, gynekologiska problem, erektil dysfunktion och artros.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Att diskutera viktproblem öppet med en vårdgivare är avgörande. Förbered dig för ditt möte genom att tänka på dina mål för behandlingen och skriva ner frågor som du kan ställa till din vårdgivare.

TESTER OCH DIAGNOS

Vårdgivare granskar hälsohistoria, utför fysiska undersökningar och tester som BMI-beräkning och mätning av midjemått för att diagnostisera fetma.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen omfattar kostförändringar, motion, beteendeförändringar, receptbelagda läkemedel (i vissa fall) och viktminskningsoperationer vid svår fetma.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebygg ohälsosam viktuppgång genom att motionera regelbundet, följa en hälsosam kostplan, identifiera utlösande faktorer som orsakar överätning, kontrollera vikten regelbundet och vara konsekvent med hälsosamma vanor.

ALTERNATIV MEDICIN

Var försiktig med kosttillskott eftersom deras effektivitet och säkerhet ofta kan ifrågasättas. Mind-body-terapier som akupunktur och yoga kan komplettera traditionella behandlingar men har inte studerats i någon större utsträckning för viktminskning.

HANTERING OCH STÖD

Förbättra förmågan att hantera stress genom att skriva dagbok om känslor, hålla kontakten med andra genom aktiviteter eller stödgrupper, fokusera på mål och lära dig avslappningstekniker för att hantera stress effektivt.


FRÅGOR

  1. Vad är fetma?

Fetma är en komplex sjukdom som innebär en alltför stor mängd kroppsfett.

  1. Hur diagnostiseras fetma?

Fetma diagnostiseras när kroppsmasseindex (BMI) är 30 eller högre.

  1. Vilka är de vanligaste orsakerna till fetma?

Inaktivitet och ohälsosamma matvanor är vanliga orsaker till fetma.

  1. Vilka är riskfaktorerna för fetma?

Riskfaktorer är bland annat genetik, familjens livsstil, inaktivitet, ohälsosam kost, medicinska tillstånd, vissa mediciner och sociala/ekonomiska frågor.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå av fetma?

Komplikationerna inkluderar bland annat höga triglycerider, typ 2-diabetes, stroke, cancer, andningssvårigheter och gallblåsesjukdom.

  1. Hur kan man förbereda sig inför ett läkarbesök angående viktproblem?

Genom att fundera över behandlingsmål och skriva ner frågor att ställa till vårdgivaren.

  1. Vilka är några behandlingar mot fetma?

Behandlingen omfattar kostförändringar, modifiering av motion/fysisk aktivitet, receptbelagda läkemedel och i svåra fall viktminskningskirurgi.

  1. Hur kan man förhindra ohälsosam viktökning hemma?

Genom att träna regelbundet, följa en hälsosam kostplan, hålla fast vid hälsosamma vanor och kontrollera vikten regelbundet.

  1. Bör man vara försiktig med alternativmedicinska metoder för behandling av fetma?

Ja, det är viktigt att vara försiktig eftersom deras effektivitet, säkerhet och interaktioner med andra läkemedel kan vara osäkra.

  1. Hur kan individer hantera fetma och sina ansträngningar att gå ner i vikt?

Genom att förbättra förmågan att hantera stress genom att skriva dagbok om känslor, hålla kontakten med andra, fokusera på mål och lära sig avslappningstekniker för att hantera stress effektivt.