Överdriven sömnighet dagtid

DEFINITION

Narkolepsi är en kronisk sömnstörning som kännetecknas av överväldigande sömnighet på dagtid och plötsliga sömnattacker. Det kan orsaka allvarliga störningar i dagliga rutiner. I motsats till vissa övertygelser är narkolepsi inte relaterad till depression, anfall, svimning eller sömnbrist.

SYMPTOM

ORSAKER

Den exakta orsaken till narkolepsi är okänd, men genetik och infektioner kan spela en roll. Låga nivåer av hypokretin, ett kemiskt ämne i hjärnan som reglerar vakenhet och REM-sömn, förekommer hos personer med narkolepsi.

KOMPLIKATIONER

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Var medveten om symtom, mediciner och frågor till din läkare så att du får ut så mycket som möjligt av ditt besök.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen involverar en detaljerad sömnhistorik, sömnjournaler, polysomnogram, multipelt sömnlatenstest och hypokretintest.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Läkemedel inkluderar stimulantia, SSRI/SNRI, tricykliska antidepressiva medel och natriumoxybat. Livsstilsförändringar som att hålla sig till ett schema och regelbunden träning är också viktiga.

HANTERING OCH STÖD

Kommunikation med arbetsgivare/lärare om boende, säkerhet under körning och stödgrupper eller rådgivning kan hjälpa till att hantera narkolepsi.


FRÅGOR

  1. Vilka är de viktigaste symtomen på narkolepsi?

Överdriven sömnighet dagtid, plötslig förlust av muskeltonus (kataplexi), sömnförlamning, hallucinationer.

  1. Hur diagnostiseras narkolepsi?

Diagnosen involverar en detaljerad sömnhistoria, polysomnogram, multipelt sömnlatenstest och hypokretintest.

  1. Finns det några behandlingar för narkolepsi?

Läkemedel som stimulerande medel, SSRI/SNRI, tricykliska antidepressiva medel och natriumoxybat kan hjälpa till att hantera symtomen.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan vara till hjälp vid narkolepsi?

Att hålla sig till ett schema, ta schemalagda tupplurar, undvika nikotin/alkohol och regelbunden träning kan vara fördelaktigt.

  1. Vilka komplikationer kan narkolepsi ge upphov till?

Komplikationer kan vara missförstånd bland allmänheten, störningar i relationer, fysisk skada på grund av sömnattacker och ökad risk för fetma.

  1. Hur påverkar narkolepsi det dagliga livet?

Narkolepsi kan störa dagliga rutiner på grund av överdriven sömnighet under dagtid och plötsliga sömnanfall.

  1. Går narkolepsi att bota?

Narkolepsi är ett kroniskt tillstånd som inte kan botas, men symtomen kan hanteras med läkemedel och livsstilsförändringar.

  1. Vad orsakar narkolepsi?

Den exakta orsaken är okänd, men genetik och infektioner kan bidra till att sjukdomen utvecklas.

  1. Kan narkolepsi förväxlas med andra tillstånd som depression eller anfall?

Narkolepsi skiljer sig från tillstånd som depression eller anfall trots vissa överlappande symtom.

  1. Hur kan stödgrupper hjälpa personer med narkolepsi?

Stödgrupper ger känslomässigt stöd och copingstrategier till personer som har problem med narkolepsi.