Hjärtsjukdom

DEFINITION

Hjärtsjukdomar beskriver en rad tillstånd som påverkar ditt hjärta. Sjukdomar under hjärtsjukdomsparaplyet inkluderar blodkärlssjukdomar, såsom kranskärlssjukdom; hjärtrytmproblem (arytmier); och hjärtfel du är född med (medfödda hjärtfel), bland annat. Termen "hjärtsjukdom" används ofta omväxlande med termen "kardiovaskulär sjukdom". Kardiovaskulär sjukdom avser generellt tillstånd som involverar förträngda eller blockerade blodkärl som kan leda till hjärtinfarkt, bröstsmärta (kärlkramp) eller stroke. Många former av hjärtsjukdomar kan förebyggas eller behandlas med hälsosamma livsstilsval.

SYMPTOM

Symtomen på hjärtsjukdom beror på vilken typ av hjärtsjukdom du har.

SYMTOM PÅ HJÄRTSJUKDOM I DINA BLODKÄRL (ATEROSKLEROTISK SJUKDOM)

SYMPTOM FÖR HJÄRTSJUKDOMAR ORSAKADE AV ABNORMAL HJÄRTSLAG (HJÄRTARYTMI)

SYMPTOM FÖR HJÄRTSJUKDOMAR ORSAKADE AV HJÄRTTEFEKT

Allvarliga medfödda hjärtfel blir vanligtvis uppenbara strax efter födseln. Symtom kan vara blekgrå eller blå hudfärg, svullnad i vissa områden och andnöd under matning. Mindre allvarliga medfödda hjärtfel kan uppstå med lätt andfåddhet under träning, svullnad i händer/fötter och lätt trötthet under aktivitet.

SYMPTOM FÖR HJÄRTSJUKDOMAR ORSAKADE AV SVAG HJÄRTMUSKEL (DILATERAD KARDIOMYOPATI)

Symtom kan vara andfåddhet vid ansträngning eller vila, svullnad av ben/fötter, trötthet, oregelbundna hjärtslag, yrsel, yrsel och svimning.

ORSAKER

Orsakerna till hjärtsjukdom varierar beroende på typ. Orsakerna kan variera från ateroskleros vid hjärt-kärlsjukdom till genetiska faktorer vid vissa medfödda hjärtfel. Livsstilsfaktorer som rökning och dålig kost kan också bidra till utvecklingen av hjärtsjukdom.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för att utveckla hjärtsjukdom är ålder, kön, familjehistoria, rökning, dålig kost, högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes, fetma, fysisk inaktivitet, stress och dålig hygien.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av hjärtsjukdomar inkluderar hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke, aneurysm, perifer artärsjukdom och plötsligt hjärtstillestånd.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Om du misstänker att du har hjärtsjukdom eller är orolig för dina riskfaktorer på grund av familjehistoria eller symtom som du upplever, boka en tid hos din läkare. Förbered dig inför besöket genom att anteckna symtom, personlig information som familjehistoria och mediciner du tar. Var beredd att diskutera dina kost- och livsstilsvanor.

TESTER OCH DIAGNOS

Tester för att diagnostisera hjärtsjukdom kan omfatta elektrokardiogram (EKG), Holter-övervakning, ekokardiogram, hjärtkateterisering, hjärt-CT-skanning och hjärt-MRI.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen av hjärtsjukdom varierar beroende på tillstånd men kan omfatta livsstilsförändringar, t. ex. ändrad kost och motion, läkemedel för att kontrollera symtomen och medicinska ingrepp/operationer vid behov.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebyggande åtgärder för hjärtsjukdomar är att sluta röka, kontrollera hälsotillstånd som högt blodtryck och diabetes, regelbunden motion, en salt- och fettsnål kost, hålla en hälsosam vikt, stresshantering och god hygien.

HANTERING OCH STÖD

Strategier för att hantera hjärtsjukdom är att delta i hjärtrehabiliteringsprogram vid behov, söka stöd från vänner/familj eller gå med i stödgrupper samt att gå på regelbundna läkarkontroller för löpande behandling.


FRÅGOR

  1. Vilka är de viktigaste symptomen på hjärt-kärlsjukdomar?

Symtomen kan variera men kan innefatta bröstsmärtor (kärlkramp), andnöd, smärta/svaghet i armar och ben på grund av förträngda blodkärl.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla hjärtsjukdom?

Ålder, kön, familjehistoria, rökning, dålig kost med mycket fett/salt/socker/kolesterol, högt blodtryck och höga kolesterolvärden, diabetes, fetma, fysisk inaktivitet, stress.

  1. Hur diagnostiseras hjärt-kärlsjukdom?

Diagnosen omfattar fysiska undersökningar tillsammans med tester som EKG/ekokardiogram/hjärtkateterisering/hjärt-CT-undersökningar/bröströntgen.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan bidra till att förebygga hjärtsjukdomar?

Livsstilsförändringar som att sluta röka; kontrollera hälsotillstånd som högt blodtryck och diabetes; regelbunden träning; diet med låg salthalt och låg fetthalt; bibehålla en hälsosam vikt.

  1. Vilka är komplikationerna av hjärtsjukdom?

Komplikationer kan innefatta hjärtsvikt, hjärtinfarkt/stroke/aneurysm/perifer artärsjukdom/plötsligt hjärtstillestånd.

  1. Kan medfödda hjärtfel utvecklas hos vuxna?

Ja. När individer åldras kan deras hjärtas struktur förändras vilket leder till utveckling av nya medfödda hjärtfel.

  1. Vilka är de vanligaste orsakerna till onormal hjärtrytm?

Orsakerna kan vara kranskärlssjukdom/högt blodtryck/diabetes/rökning/alkohol/drogmissbruk/stress/valvulära hjärtsjukdomar.

  1. Hur påverkar ålder risken att utveckla hjärtsjukdomar?

Åldrandet ökar risken på grund av skadade/förträngda artärer och försvagad/förtjockad hjärtmuskel.

  1. Vilken roll spelar genetik vid hjärt-kärlsjukdomar?

Familjehistorien spelar en viktig roll, särskilt om föräldrarna tidigt drabbats av kranskärlssjukdom.

  1. Varför är det viktigt att söka vård tidigt för hjärtsjukdomar?

Tidig upptäckt ger bättre behandlingsresultat eftersom många former av hjärtsjukdomar kan hanteras/förhindras med tidiga insatser.

Denna omfattande guide ger insikter i att förstå hjärt-kärlsjukdomar – från symtom till behandlingar – vilket ger individer möjlighet att ta proaktiva steg mot bättre hjärthälsa. Kom ihåg att förebyggande åtgärder genom hälsosamma livsstilsval förblir nyckeln för att effektivt bekämpa dessa tillstånd.