Panikattacker och paniksyndrom

DEFINITION

En panikattack är en plötslig episod av intensiv rädsla som utlöser allvarliga fysiska reaktioner när det inte finns någon verklig fara eller uppenbar orsak. Panikattacker kan vara mycket skrämmande. När panikattacker inträffar kanske du tror att du tappar kontrollen, får en hjärtattack eller till och med dör. Om du har haft återkommande, oväntade panikattacker och tillbringade långa perioder i ständig rädsla för en annan attack, kan du ha ett tillstånd som kallas panikstörning.

SYMPTOM

Panikattacker börjar vanligtvis plötsligt, utan förvarning. De kan inträffa när som helst och kan innehålla symtom som snabb hjärtfrekvens, svettningar, darrningar, andnöd, bröstsmärtor och yrsel. En av de värsta sakerna med panikattacker är den intensiva rädslan för att få en ny.

ORSAKER

Den exakta orsaken till panikattacker och paniksyndrom är okänd, men faktorer som genetik, stor stress, temperament och förändringar i hjärnans funktion kan spela en roll. Panikattacker kan utlösas av vissa situationer och involverar kroppens naturliga kamp- eller flyktreaktion på fara.

RISKFAKTORER

Symtomen på paniksyndrom börjar ofta i sena tonåren eller tidig vuxen ålder och drabbar fler kvinnor än män. Bland riskfaktorerna finns familjehistoria, stor stress i livet, traumatiska händelser, stora förändringar i livet, rökning, övergrepp i barndomen osv.

KOMPLIKATIONER

Obehandlade panikattacker och paniksyndrom kan leda till olika komplikationer som påverkar nästan alla områden i livet, t. ex. specifika fobier, frekventa läkarbesök, socialt undvikande, depression, ångestsyndrom, drogmissbruk m. m.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan ditt möte med en vårdgivare för panikattacksymptom, förbered dig genom att lista dina symtom, personlig information, medicinsk historia, mediciner och frågor att ställa till läkaren.

TESTER OCH DIAGNOS

För att avgöra om du har panikattacker eller panikstörning kan din vårdgivare genomföra en fysisk undersökning, blodprov, hjärtprov (EKG), psykologisk utvärdering eller frågeformulär för att utesluta andra tillstånd med liknande symtom.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativ för panikattacker och paniksyndrom inkluderar psykoterapi (kognitiv beteendeterapi) och läkemedel (SSRI/SNRI/Benzodiazepiner). Livsstilsförändringar som regelbunden fysisk aktivitet kan också hjälpa till att hantera symtomen.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Att få behandling för panikattacker i ett tidigt skede och att följa behandlingsplanen är avgörande för att förhindra att symtomen förvärras. Regelbunden fysisk aktivitet kan också spela en roll för att hantera ångest.

ALTERNATIV MEDICIN

Inositoltillskott kan potentiellt minska frekvensen och svårighetsgraden av panikattacker genom att påverka serotoninverkan. Rådgör dock med din läkare innan du provar några kosttillskott på grund av möjliga biverkningar och interaktioner med andra mediciner.

FRÅGOR

  1. Vad är en panikattack?

En plötslig episod av intensiv rädsla som utlöser svåra fysiska reaktioner utan verklig fara.

  1. Hur börjar panikattacker vanligtvis?

Plötsligt utan förvarning.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att drabbas av panikattacker?

Familjehistoria med paniksyndrom, stora stressfaktorer i livet, traumatiska händelser.

  1. Vilka är några komplikationer förknippade med obehandlad panikångest?

Specifika fobier, socialt undvikande, depression.

  1. Vilka är de viktigaste behandlingsalternativen för paniksyndrom?

Psykoterapi (kognitiv beteendeterapi) och mediciner (SSRI/SNRI/bensodiazepiner).

  1. Hur kan livsstilsförändringar bidra till att hantera panikattacker?

Regelbunden fysisk aktivitet kan spela en roll för att skydda mot ångest.

  1. Vad bör du göra innan du träffar en vårdgivare för symtom på panikattack?

Gör en lista över symtom, personlig information, sjukdomshistoria, mediciner och frågor.

  1. Hur kan alternativmedicin potentiellt bidra till att minska frekvensen av panikattacker?

Tillskott av inositol kan påverka serotoninets verkan.

  1. Vilka är de viktigaste kriterierna för att diagnostisera paniksyndrom enligt DSM-5?

Frekventa oväntade panikattacker som följs av ständig oro för att få en ny attack.

  1. Vilken roll spelar genetik i utvecklingen av paniksyndrom?

Det är en av de faktorer som kan bidra till utvecklingen av panikattacker eller paniksyndrom.