Bipolär sjukdom

DEFINITION

Bipolär sjukdom, tidigare kallad manisk depression, orsakar extrema humörsvängningar som inkluderar känslomässiga toppar (mani eller hypomani) och dalar (depression). När du blir deprimerad kan du känna dig ledsen eller hopplös och tappa intresset eller nöjet för de flesta aktiviteter. När ditt humör skiftar åt andra hållet kan du känna dig euforisk och full av energi. Humörskiftningar kan inträffa bara några gånger per år eller så ofta som flera gånger i veckan. Även om bipolär sjukdom är ett störande, långvarigt tillstånd, kan du hålla ditt humör i schack genom att följa en behandlingsplan. I de flesta fall kan bipolär sjukdom kontrolleras med mediciner och psykologisk rådgivning (psykoterapi).

SYMPTOM

Det finns flera olika typer av bipolär sjukdom och relaterade sjukdomar. För varje typ kan de exakta symtomen på bipolär sjukdom variera från person till person. Bipolär sjukdom I och bipolär sjukdom II har också ytterligare specifika kännetecken som kan läggas till diagnosen baserat på dina specifika tecken och symtom.

Kriterier för bipolär sjukdom

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), publicerad av American Psychiatric Association, listar kriterier för diagnos av bipolära och relaterade störningar. Denna handbok används av psykiatriska vårdgivare för att diagnostisera psykiska tillstånd och av försäkringsbolag för att ersätta behandling.

Diagnostiska kriterier för bipolära och relaterade sjukdomar baseras på den specifika typen av sjukdom:

Bipolär sjukdom II är inte en mildare form av bipolär sjukdom I utan en separat diagnos. Medan de maniska episoderna vid bipolär sjukdom I kan vara allvarliga och farliga, kan personer med bipolär sjukdom II vara deprimerade under längre perioder, vilket kan orsaka betydande funktionsnedsättning.

Kriterier för en manisk eller hypomanisk episod

DSM-5 har specifika kriterier för diagnostisering av maniska och hypomaniska episoder:

För både en manisk och en hypomanisk episod måste tre eller fler av följande symtom föreligga under perioden med störd sinnesstämning och ökad energi:

Kriterier för en allvarlig depressiv episod

DSM-5 listar också kriterier för diagnos av en allvarlig depressiv episod:

Tecken och symtom inkluderar:

Andra tecken och symtom på bipolär sjukdom

Tecken och symtom kan innefatta ytterligare kännetecken som ångest, blandade kännetecken, melankoliska kännetecken, atypiska kännetecken, katatoni, peripartumdebut, säsongsmönster, snabba cykler och psykos.

Symtom hos barn och tonåringar

Barn med bipolär sjukdom kan ha distinkta allvarliga depressiva, maniska eller hypomana episoder som skiljer sig från deras vanliga humörsvängningar.

När du ska uppsöka läkare

Om du har några symtom på depression eller mani, kontakta din läkare eller mentalvårdare. Många personer med bipolär sjukdom får inte den behandling de behöver trots tillståndets störande karaktär.

ORSAKER

Den exakta orsaken till bipolär sjukdom är okänd men biologiska skillnader, obalanser i signalsubstanser och ärftliga egenskaper kan spela en roll.

RISKFAKTORER

Faktorer som kan öka risken för att utveckla bipolär sjukdom är att sjukdomen finns i släkten, perioder av hög stress, missbruk av droger/alkohol och stora förändringar i livet.

FRÅGOR

  1. Vilka är de viktigaste kriterierna som används för att diagnostisera bipolär I-störning?

Förekomst av minst en manisk episod.

  1. Vad skiljer bipolär sjukdom II från bipolär sjukdom I?

Personer med bipolär sjukdom II upplever längre perioder av depression snarare än svåra maniska episoder.

  1. Hur definieras en egentlig depressiv episod enligt DSM-5?

Fem eller fler symtom under en tvåveckorsperiod som involverar deprimerat humör eller förlust av intresse/nöje.

  1. Vilka är några riskfaktorer för att utveckla bipolär sjukdom?

Att ha en förstagradssläkting med sjukdomen.

  1. Hur kan man skilja mellan en manisk episod och en hypomanisk episod?

Symtomens svårighetsgrad och deras inverkan på daglig funktion.

  1. Vad ska man göra om man misstänker att man har symtom på depression eller mani?

Kontakta en läkare eller mentalvårdspersonal för utvärdering.

  1. Varför är det viktigt att söka vård för bipolär sjukdom?

Obehandlat kan det leda till allvarliga komplikationer som självmordsförsök eller missbruksproblem.

  1. Vilka är några livsstilsrekommendationer för att hantera bipolär sjukdom?

Var uppmärksam på varningsskyltar och undvik droger/alkohol.

  1. Hur går man vanligtvis tillväga vid läkemedelsbehandling av bipolär sjukdom?

Det handlar ofta om stämningsstabiliserande medel tillsammans med andra läkemedel som antipsykotika eller antidepressiva medel baserat på individuella symtom.

  1. Finns det alternativmedicinska möjligheter för behandling av bipolär sjukdom?

Ja, men deras effektivitet är inte väletablerad jämfört med konventionella behandlingar som mediciner och psykoterapi.