Psykos

DEFINITION

Schizofreni är en allvarlig hjärnstörning som kännetecknas av onormala tolkningar av verkligheten. Det innebär symtom som hallucinationer, vanföreställningar och stört tänkande och beteende. I motsats till vad många tror är schizofreni inte detsamma som att ha en delad eller multipel personlighet. Istället handlar det om en störning i den vanliga balansen mellan känslor och tänkande. Schizofreni är ett kroniskt tillstånd som kräver livslång behandling.

SYMPTOM

Symtomen på schizofreni börjar vanligtvis i början till mitten av 20-årsåldern för män och i slutet av 20-årsåldern för kvinnor. Symtomen kan inkludera vanföreställningar, hallucinationer, oorganiserat tänkande (tal), extremt oorganiserat eller onormalt motoriskt beteende och negativa symtom. Hos tonåringar kan symtomen vara svårare att känna igen och kan omfatta tillbakadragande från vänner, försämrade skolprestationer, sömnsvårigheter, irritabilitet eller bristande motivation.

ORSAKER

Den exakta orsaken till schizofreni är okänd men tros vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Problem med hjärnkemikalier som dopamin och glutamat tros bidra till utvecklingen av schizofreni. Neuroimaging-studier har visat på skillnader i hjärnans struktur hos personer med schizofreni, vilket stöder tanken att det är en hjärnsjukdom.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för att utveckla schizofreni är bland annat familjehistoria med sjukdomen, exponering för virus eller gifter under graviditeten, aktivering av immunsystemet, högre ålder hos fadern och användning av sinnesförändrande droger under tonåren och i ung vuxen ålder.

KOMPLIKATIONER

Obehandlad schizofreni kan leda till allvarliga känslomässiga, beteendemässiga och hälsorelaterade problem. Komplikationer kan vara självmord, självskadebeteende, ångest, depression, drogmissbruk, fattigdom, hemlöshet, familjekonflikter, oförmåga att arbeta eller gå i skolan, social isolering, hälsoproblem relaterade till biverkningar av läkemedel eller dåliga livsstilsval.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

När du söker hjälp för någon med schizofreni är det viktigt att du ger detaljerad information om symtomen och din personliga historia. Gör en lista över symtom, påfrestningar eller förändringar i livet, mediciner som tas och frågor till läkaren. Att följa med din närstående till möten kan hjälpa till att förstå tillståndet bättre.

TESTER OCH DIAGNOS

Att diagnostisera schizofreni innebär medicinska och psykiatriska utvärderingar tillsammans med tester som blodprover och bildundersökningar. Diagnostiska kriterier som beskrivs i DSM innebär att utesluta andra psykiska störningar och bekräfta specifika symtom över en tidsperiod.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandling av schizofreni innefattar vanligen läkemedel som antipsykotika tillsammans med psykosociala insatser som terapi och färdighetsträning. Atypiska antipsykotika förskrivs ofta på grund av lägre risk för biverkningar jämfört med konventionella antipsykotika.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Tidig behandling kan bidra till att hantera symtomen innan komplikationer uppstår. Genom att följa behandlingsplanen och lära sig mer om riskfaktorer kan man förhindra återfall eller förvärrade symtom.

HANTERING OCH STÖD

Att hantera schizofreni kan vara utmanande men utbildning om tillståndet, gå med i stödgrupper, hålla fokus på mål och öva avslappningstekniker kan hjälpa individer med schizofreni och deras nära och kära att klara sig bättre.


FRÅGOR

  1. Vad är schizofreni?

Schizofreni är en allvarlig hjärnsjukdom som kännetecknas av onormala tolkningar av verkligheten.

  1. När börjar symtomen på schizofreni vanligtvis hos män och kvinnor?

Hos män börjar de vanligtvis i början till mitten av 20-talet medan de hos kvinnor börjar i slutet av 20-talet.

  1. Vilka är de vanligaste symptomen på schizofreni?

Symtomen kan omfatta vanföreställningar, hallucinationer, oorganiserat tänkande (tal), extremt oorganiserat eller onormalt motoriskt beteende.

  1. Vilka faktorer ökar risken för att utveckla schizofreni?

Faktorer inkluderar familjehistoria av sjukdomen, exponering för virus eller toxiner under graviditeten.

  1. Hur diagnostiseras schizofreni?

Diagnosen omfattar medicinska och psykiatriska utvärderingar samt tester som blodprover och bilddiagnostiska undersökningar.

  1. Vilka är några komplikationer förknippade med obehandlad schizofreni?

Komplikationer kan inkludera självmord, självskada, ångest, depression.

  1. Vilka är de vanligaste behandlingsformerna för schizofreni?

Behandlingen omfattar vanligen läkemedel som antipsykotika tillsammans med psykosociala insatser som terapi.

  1. Varför är tidig behandling viktig för schizofreni?

Tidig behandling kan hjälpa till att hantera symtomen innan allvarliga komplikationer utvecklas.

  1. Hur kan personer med schizofreni klara sig bättre?

Hanteringsstrategier kan innefatta att lära sig om tillståndet genom utbildning och gå med i stödgrupper.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa personer med schizofreni?

Att följa behandlingsplanen och använda avslappningstekniker kan hjälpa till att hantera symtomen på ett effektivt sätt.