Självmord

DEFINITION

Självmord, att ta livet av sig, är en tragisk reaktion på stressiga livssituationer – och desto mer tragiskt eftersom självmord kan förebyggas. Oavsett om du överväger självmord eller känner någon som känner sig suicidal, lär dig varningstecken för självmord och hur du kan nå ut för omedelbar hjälp och professionell behandling. Du kan rädda ett liv - ditt eget eller någon annans.

SYMPTOM

ORSAKER

Självmordstankar har många orsaker, ofta kopplade till att man känner sig överväldigad av livssituationer. Det kan också finnas en genetisk koppling till självmord.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för självmord är bland annat att känna hopplöshet, uppleva stressande livshändelser, missbruksproblem, underliggande psykiatriska sjukdomar, psykiska sjukdomar i släkten med mera.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du träffar en läkare för självmordstankar bör du göra en lista med viktig information, mediciner du tar, frågor till din läkare och vara beredd att svara på detaljerade frågor om dina känslor och beteenden.


FRÅGOR

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på självmordstankar?

Att prata om självmord, dra sig undan social kontakt, humörsvängningar osv.

  1. När bör man uppsöka läkare om man känner sig självmordsbenägen men inte omedelbart tänker skada sig själv?

Ta kontakt med en nära vän eller en närstående, kontakta en präst eller ring en självmordslinje.

  1. Vilka är några riskfaktorer för självmord?

Känner mig hopplös, upplever stressiga livshändelser, missbruksproblem etc.

  1. Hur kan du hjälpa någon som känner sig självmordsbenägen?

Ha en öppen och ärlig diskussion om dina bekymmer och ge uppmuntran och stöd.

  1. Vad finns det för livsstils- och huskurer som kan hjälpa till att förebygga självmordstankar?

Få den behandling du behöver, skapa ett stödnätverk och kom ihåg att självmordskänslor är tillfälliga.

  1. Vilka är några akuta åtgärder som ska vidtas om någon har försökt begå självmord och är skadad?

Ring 911 eller ditt lokala nödnummer omedelbart.

  1. Vilka behandlingar kan vara aktuella vid hantering av självmordstankar i icke akuta situationer?

Psykoterapi, mediciner, beroendebehandling, familjestöd och utbildning.

  1. Varför är det viktigt att inte hoppa över terapisessioner eller läkarbesök när man har självmordstankar?

Konsekvent behandling hjälper till att hantera symtomen och minskar risken för att självmordstankarna återkommer.

  1. Vad ska du göra om du märker varningstecken på att självmordstankarna återvänder?

Kontakta din läkare eller terapeut omedelbart för att ta upp eventuella förändringar i hur du mår.

  1. Hur kan du eliminera potentiella sätt att begå självmord för att minska risken att agera på självmordstankar?

Gör dig av med alla potentiella medel som skjutvapen eller farliga mediciner; involvera familjemedlemmar i medicinhanteringen vid behov.