Årstidsbunden affektiv sjukdom (SAD)

DEFINITION

Säsongsbunden affektiv störning (SAD) är en typ av depression som är relaterad till förändringar i årstiderna. Om du är som de flesta med SAD, börjar dina symtom på hösten och fortsätter under vintermånaderna, tär på din energi och får dig att känna dig humörig.

SYMPTOM

ORSAKER

Den specifika orsaken till säsongsbetonad affektiv störning är fortfarande okänd men faktorer som biologisk klocka (dygnsrytm), serotoninnivåer och melatoninnivåer kan spela en roll.

RISKFAKTORER

Faktorer som kan öka risken för årstidsbunden depression är att du är kvinna, yngre, har SAD eller andra former av depression i släkten, har klinisk depression eller bipolär sjukdom.

KOMPLIKATIONER

Obehandlad SAD kan leda till komplikationer som självmordstankar eller självmordsbeteende, social tillbakadragenhet, problem i skolan/på arbetet och drogmissbruk.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan ditt möte:

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen kan omfatta ljusterapi, läkemedel (antidepressiva medel) och psykoterapi. Det är viktigt att konsultera en läkare innan du påbörjar någon behandling.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Tidig hantering av symtomen är avgörande. Regelbunden fysisk aktivitet, stresshantering och hälsosamma matvanor kan bidra till att hantera SAD-symtomen på ett effektivt sätt.

ALTERNATIV MEDICIN

Vissa alternativa behandlingar som kosttillskott (johannesört, SAMe), kropps- och sinnesterapier (akupunktur, yoga) används för att lindra SAD-symtom. Rådgör med din vårdgivare innan du provar några alternativa behandlingar.

HANTERING OCH STÖD

Håll dig till din behandlingsplan, ta hand om dig själv genom att få tillräckligt med vila och ägna dig åt fysisk aktivitet. Socialt umgänge och stresshantering är också viktigt för att klara av SAD.


FRÅGOR

  1. Vad är säsongsbunden affektiv sjukdom (SAD)?

SAD är en typ av depression som är relaterad till årstidsväxlingar.

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på egentlig depression i samband med SAD?

Känner mig deprimerad större delen av dagen, hopplösa eller värdelösa känslor.

  1. Vad är några riskfaktorer för att utveckla säsongsbetonad affektiv sjukdom?

Att vara kvinna, yngre åldersgrupp, familjehistoria av SAD eller andra depressiva sjukdomar.

  1. Vilka är komplikationerna vid obehandlad SAD?

Självmordstankar/beteende, social tillbakadragenhet.

  1. Vilka är de primära behandlingsalternativen för säsongsbetonad affektiv sjukdom?

Ljusterapi, mediciner (antidepressiva medel), psykoterapi.

  1. Hur kan livsstilsförändringar bidra till att hantera SAD-symtom?

Regelbunden fysisk aktivitet, stresshanteringstekniker.

  1. Kan alternativ medicin vara effektiv vid behandling av SAD?

Vissa alternativa behandlingar kan hjälpa, men rådfråga en vårdgivare innan du provar dem.

  1. Hur kan man förbereda sig inför ett läkarbesök angående SAD?

Gör en lista över symtom och frågor till läkaren.

  1. Vilken roll spelar ljusterapi vid behandling av SAD på hösten?

Det efterliknar det naturliga utomhusljuset och påverkar de kemikalier i hjärnan som är kopplade till humöret.

  1. Varför är det viktigt att hålla sig till behandlingsplanen för att hantera SAD?

För att effektivt hantera symtom och förhindra komplikationer.