Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

DEFINITION

Posttraumatisk stressstörning (PTSD) är ett psykiskt hälsotillstånd som utlöses av att uppleva eller bevittna en skrämmande händelse. Symtom kan inkludera flashbacks, mardrömmar, svår ångest och okontrollerbara tankar om händelsen.

SYMPTOM

ORSAKER

PTSD kan utvecklas efter att ha upplevt, bevittnat eller fått kännedom om en händelse som inneburit faktisk eller hotande död, allvarlig skada eller sexuella övergrepp. Det kan orsakas av ärftliga risker för psykisk ohälsa, livserfarenheter, ärftliga aspekter av personligheten och hjärnans reglering av stressreaktioner.

RISKFAKTORER

Faktorer som kan öka sannolikheten för att utveckla PTSD inkluderar intensivt eller långvarigt trauma, barndomsmissbruk eller försummelse, exponering för traumatiska händelser i vissa yrken, andra psykiska problem, brist på ett stödsystem och familjehistoria av psykiska problem.

Komplikationer: PTSD kan störa olika aspekter av livet och öka risken för andra psykiska problem som depression, ångest, missbruksstörningar, ätstörningar och självmordstankar/-handlingar.

Behandling: Den primära behandlingen består av psykoterapi och medicinering. Psykoterapi inkluderar kognitiv terapi, exponeringsterapi och EMDR (eye movement desensitization and reprocessing). Läkemedel som antidepressiva medel och ångestdämpande medel kan hjälpa till att hantera symtomen.

HANTERING OCH STÖD

Stöd från familj, vänner, mentalvårdspersonal eller trossamfund kan underlätta återhämtningen. Egenvårdsstrategier som tillräcklig vila, motion, hälsosam kost, att undvika självmedicinering med alkohol/droger och att engagera sig i aktiviteter kan vara till nytta.

FRÅGOR

  1. Vad är PTSD?

PTSD står för posttraumatisk stressstörning; det är ett psykiskt hälsotillstånd som utlöses av skrämmande händelser.

  1. Vilka är symtomen på PTSD?

Symtomen inkluderar påträngande minnen, undvikande beteenden, negativa förändringar i tänkande och sinnesstämning samt förändringar i känslomässiga reaktioner.

  1. Vilka är de vanligaste traumatiska händelserna som leder till PTSD?

Vanliga händelser är exponering i strid, övergrepp/försummelse i barndomen, sexuella övergrepp, fysiska angrepp och hot med vapen.

  1. Hur diagnostiseras PTSD?

Diagnosen baseras på tecken/symtom och en psykologisk utvärdering enligt kriterier från DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

  1. Vilka är några riskfaktorer för att utveckla PTSD?

Riskfaktorer är intensiv/långvarig traumatisk exponering, övergrepp/försummelse i barndomen, vissa yrken med risk för traumatisk exponering (t. ex. militär personal), andra psykiska problem, avsaknad av stödsystem.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för PTSD?

Behandlingen omfattar psykoterapi (kognitiv terapi, exponeringsterapi) och läkemedel (antidepressiva medel, ångestdämpande medel).

  1. Hur kan livsstilsförändringar hjälpa till att hantera PTSD?

Livsstilsförändringar som tillräcklig vila, motion, hälsosam kost, undvikande av alkohol/droger för självmedicinering kan hjälpa till att hantera PTSD.

  1. När bör man söka hjälp för PTSD-symtom?

Om symtomen kvarstår i mer än en månad efter en traumatisk händelse eller väsentligt stör det dagliga livet.

  1. Kan barn utveckla PTSD?

Ja, barn kan utveckla PTSD efter traumatiska händelser; deras symtom kan manifestera sig annorlunda än vuxna.

  1. Hur kan anhöriga stödja en person med PTSD?

Nära och kära kan erbjuda stöd genom att lära sig mer om PTSD, vara tillgängliga för att lyssna utan att pressa någon att prata om traumat omedelbart.