PTSD

DEFINISJON

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk helsetilstand som utløses av å oppleve eller være vitne til en skremmende hendelse. Symptomer kan inkludere tilbakeblikk, mareritt, alvorlig angst og ukontrollerbare tanker om hendelsen.

SYMPTOMER

FØRER TIL

PTSD kan utvikle seg etter å ha opplevd, vært vitne til eller lært om en hendelse som involverer faktisk eller truet død, alvorlig skade eller seksuell krenkelse. Det kan være forårsaket av arvelige psykiske helserisikoer, livserfaringer, arvelige aspekter av personlighet og hjerneregulering av stressresponser.

RISIKOFAKTORER

Faktorer som kan øke sannsynligheten for å utvikle PTSD inkluderer intense eller langvarige traumer, overgrep eller omsorgssvikt i barndommen, eksponering for traumatiske hendelser i visse yrker, andre psykiske problemer, mangel på et støttesystem og familiehistorie med psykiske helseproblemer.

Komplikasjoner: PTSD kan forstyrre ulike aspekter av livet og øke risikoen for andre psykiske problemer som depresjon, angst, rusmisbruk, spiseforstyrrelser og selvmordstanker/handlinger.

Behandling: Primærbehandling inkluderer psykoterapi og medisinering. Psykoterapityper inkluderer kognitiv terapi, eksponeringsterapi og desensibilisering og reprosessering av øyebevegelser (EMDR). Medisiner som antidepressiva og angstdempende medisiner kan bidra til å håndtere symptomer.

MÅLING OG STØTTE

Støtte fra familie, venner, psykisk helsepersonell eller trossamfunn kan hjelpe til med bedring. Egenomsorgsstrategier som tilstrekkelig hvile, mosjon, sunt kosthold, unngå selvmedisinering med alkohol/narkotika, og delta i aktiviteter kan være fordelaktige.

SPØRSMÅL

  1. Hva er PTSD?

PTSD står For Posttraumatisk Stresslidelse; det er en mental helsetilstand utløst av skremmende hendelser.

  1. Hva er symptomene på PTSD?

Symptomer inkluderer påtrengende minner, unngåelsesatferd, negative endringer i tenkning og humør og endringer i emosjonelle reaksjoner.

  1. Hva er noen vanlige traumatiske hendelser som fører til PTSD?

Vanlige hendelser inkluderer kampeksponering, overgrep/omsorgssvikt i barndommen, seksuelle overgrep, fysisk angrep og å bli truet med et våpen.

  1. Hvordan diagnostiseres PTSD?

Diagnose er basert på tegn/symptomer og en psykologisk vurdering etter kriterier fra DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

  1. Hva er noen risikofaktorer for å utvikle PTSD?

Risikofaktorer inkluderer intens/langvarig traumeeksponering, overgrep/forsømmelse i barndommen, visse yrker med traumatisk eksponeringsrisiko (f. eks. militært personell), andre psykiske problemer, mangel på støttesystem.

  1. Hvilke behandlinger er tilgjengelige for PTSD?

Behandlinger inkluderer psykoterapi (kognitiv terapi, eksponeringsterapi) og medisiner (antidepressiva, angstdempende medisiner).

  1. Hvordan kan livsstilsendringer hjelpe til med å takle PTSD?

Livsstilsendringer som tilstrekkelig hvile, trening, sunt kosthold, unngå alkohol/narkotika for selvmedisinering kan hjelpe til med å takle PTSD.

  1. Når bør man søke hjelp for PTSD-symptomer?

Hvis symptomene vedvarer i mer enn en måned etter en traumatisk hendelse eller forstyrrer dagliglivets funksjon betydelig.

  1. Kan barn utvikle PTSD?

Ja, barn kan utvikle PTSD etter traumatiske hendelser; symptomene deres kan manifestere seg annerledes enn voksne.

  1. Hvordan kan kjære støtte noen med PTSD?

Pårørende kan tilby forståelsesstøtte ved å lære om PTSD, være tilgjengelig for å lytte uten press for å snakke om traumet umiddelbart.