Zespół stresu pourazowego (PTSD)

DEFINICJA

Zespół stresu pourazowego (PTSD) to stan zdrowia psychicznego wywołany doświadczeniem lub byciem świadkiem przerażającego wydarzenia. Objawy mogą obejmować retrospekcje, koszmary senne, silny niepokój i niekontrolowane myśli o zdarzeniu.

OBJAWY

PRZYCZYNY

Zespół stresu pourazowego (PTSD) może rozwinąć się po doświadczeniu, byciu świadkiem lub dowiedzeniu się o zdarzeniu obejmującym rzeczywistą śmierć lub groźbę śmierci, poważne obrażenia lub molestowanie seksualne. Może to być spowodowane dziedzicznymi zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, doświadczeniami życiowymi, odziedziczonymi aspektami osobowości i regulacją reakcji mózgu na stres.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia PTSD, obejmują intensywną lub długotrwałą traumę, molestowanie lub zaniedbanie w dzieciństwie, narażenie na traumatyczne wydarzenia w niektórych zawodach, inne problemy ze zdrowiem psychicznym, brak systemu wsparcia i historię problemów ze zdrowiem psychicznym w rodzinie.

Komplikacje: PTSD może zakłócać różne aspekty życia i zwiększać ryzyko innych problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja, lęk, zaburzenia nadużywania substancji, zaburzenia odżywiania i myśli/działania samobójcze.

Leczenie: Leczenie podstawowe obejmuje psychoterapię i leki. Rodzaje psychoterapii obejmują terapię poznawczą, terapię ekspozycyjną oraz odczulanie i ponowne przetwarzanie ruchów gałek ocznych (EMDR). Leki takie jak leki przeciwdepresyjne i leki przeciwlękowe mogą pomóc w radzeniu sobie z objawami.

Radzenie sobie i wsparcie

Wsparcie rodziny, przyjaciół, specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego lub wspólnot wyznaniowych może pomóc w powrocie do zdrowia. Strategie samoopieki, takie jak odpowiedni odpoczynek, ćwiczenia, zdrowa dieta, unikanie samoleczenia alkoholem/narkotykami i angażowanie się w jakąś aktywność, mogą być korzystne.

PYTANIA

  1. Co to jest PTSD?

PTSD oznacza zespół stresu pourazowego; jest to stan zdrowia psychicznego wywołany przerażającymi wydarzeniami.

  1. Jakie są objawy PTSD?

Objawy obejmują natrętne wspomnienia, zachowania unikające, negatywne zmiany w myśleniu i nastroju oraz zmiany w reakcjach emocjonalnych.

  1. Jakie są typowe traumatyczne wydarzenia prowadzące do PTSD?

Typowe zdarzenia obejmują narażenie na walkę, molestowanie/zaniedbywanie w dzieciństwie, napaść na tle seksualnym, atak fizyczny i groźby użycia broni.

  1. Jak diagnozuje się PTSD?

Diagnoza opiera się na oznakach/objawach i ocenie psychologicznej zgodnie z kryteriami DSM-5 (Podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych).

  1. Jakie są czynniki ryzyka rozwoju PTSD?

Czynniki ryzyka obejmują intensywną/długotrwałą ekspozycję na traumę, znęcanie się/zaniedbywanie w dzieciństwie, niektóre zawody wiążące się z ryzykiem narażenia na traumę (np. personel wojskowy), inne problemy ze zdrowiem psychicznym, brak systemu wsparcia.

  1. Jakie metody leczenia PTSD są dostępne?

Leczenie obejmuje psychoterapię (terapia poznawcza, terapia ekspozycyjna) i leki (leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe).

  1. W jaki sposób zmiana stylu życia może pomóc w radzeniu sobie z PTSD?

Zmiany w stylu życia, takie jak odpowiedni odpoczynek, ćwiczenia, zdrowa dieta, unikanie alkoholu/narkotyków w celu samoleczenia, mogą pomóc w radzeniu sobie z PTSD.

  1. Kiedy należy szukać pomocy w przypadku objawów PTSD?

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż miesiąc po traumatycznym zdarzeniu lub znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie.

  1. Czy dzieci mogą rozwinąć PTSD?

Tak, dzieci mogą rozwinąć PTSD po traumatycznych wydarzeniach; ich objawy mogą objawiać się inaczej niż u dorosłych.

  1. Jak bliscy mogą wspierać kogoś z PTSD?

Bliscy mogą zaoferować zrozumienie i wsparcie, dowiadując się o zespole stresu pourazowego (PTSD) i będąc w stanie wysłuchać bez presji, aby natychmiast porozmawiać o traumie.