Osteoporos

DEFINITION

Osteoporos gör att skelettet blir svagt och skört, vilket ökar risken för frakturer, särskilt i höft, handled eller ryggrad. Osteoporos uppstår när nybildningen av ben inte håller jämna steg med nedbrytningen av gammalt ben. Faktorer som ålder, ras och hormonell obalans bidrar till utvecklingen.

SYMPTOM

Tidiga stadier kan vara symtomfria, men tecken kan vara ryggsmärta, längdförlust, böjd hållning och lätta frakturer. Överväg att träffa en läkare om du har riskfaktorer som tidig menopaus, långvarig kortikosteroidanvändning eller familjehistoria med höftfrakturer.

ORSAKER

Benmassan når en topp i tidig vuxen ålder och minskar med åldern. Faktorer som genetik, hormonnivåer (särskilt östrogen), kostbrister (som lågt kalciumintag), läkemedelsanvändning (som kortikosteroider) och livsstilsval (stillasittande, överdriven alkohol-/tobaksanvändning) kan öka risken för osteoporos.

RISKFAKTORER

Till de oföränderliga riskerna hör kön (kvinnor drabbas oftare), ålder (äldre personer löper större risk), ras (vita och asiater löper större risk), familjehistoria med osteoporos eller frakturer samt kroppsstorlek. Hormonella obalanser och kostfaktorer spelar också en roll.

KOMPLIKATIONER

Den allvarligaste komplikationen är benfrakturer, särskilt i höften eller ryggraden. Höftfrakturer kan leda till funktionshinder eller dödsfall hos äldre vuxna. Spinalfrakturer kan orsaka ryggsmärtor, höjdförlust och en krökt hållning.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Bentäthetstest rekommenderas för kvinnor vid 65 års ålder och för män vid 70 års ålder om de är i riskzonen. Förbered dig inför besöket genom att anteckna symtom, personlig information, mediciner/kosttillskott och frågor till läkaren om screening, tester, behandlingar, livsstilsförändringar och förebyggande åtgärder.

TESTER OCH DIAGNOS

Bentäthetsmätning med lågnivåröntgen hjälper till att fastställa mineralproportioner i skelettet. Detta smärtfria test fokuserar vanligtvis på höft, handled och ryggrad.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen syftar till att minska risken för frakturer baserat på bentäthetstester. Bisfosfonater är vanliga läkemedel som förskrivs. Hormonrelaterad behandling eller andra läkemedel kan övervägas utifrån individuella behov.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Att upprätthålla ett tillräckligt intag av kalcium och D-vitamin genom kost eller kosttillskott är avgörande för benhälsan. Regelbunden viktbärande träning kan bidra till att stärka skelettet och bromsa benförlusten.


FRÅGOR

  1. Vad är osteoporos?

Osteoporos gör att benen blir svaga och spröda, vilket ökar risken för frakturer.

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på osteoporos?

Symtom inkluderar ryggsmärtor, höjdförlust, böjd hållning och lätta frakturer.

  1. Vem har störst risk för osteoporos?

Vita och asiatiska kvinnor, särskilt postmenopausala kvinnor, löper störst risk.

  1. Hur påverkar åldern utvecklingen av osteoporos?

När människor åldras förloras benmassa snabbare än den bildas, vilket ökar risken för osteoporos.

  1. Vilka livsstilsval kan öka risken för osteoporos?

Stillasittande livsstil, överdriven alkoholkonsumtion och tobaksanvändning kan öka risken för osteoporos.

  1. Vilka är komplikationerna vid osteoporos?

Den allvarligaste komplikationen är benfrakturer i höften eller ryggraden som kan leda till funktionsnedsättning eller dödsfall hos äldre vuxna.

  1. Hur diagnostiseras osteoporos?

Bentäthetstest med lågnivåröntgen hjälper till att diagnostisera osteoporos genom att fastställa mineralproportioner i benen.

  1. Vilka är de vanligaste behandlingarna mot osteoporos?

Vanliga behandlingar inkluderar bisfosfonater som alendronat (Fosamax) och hormonrelaterad terapi som östrogenersättning.

  1. Hur kan kalciumintaget optimeras för benhälsa?

Ett tillräckligt intag av kalcium via kosten eller kosttillskott är viktigt för benhälsan; källor är bl. a. mejeriprodukter och berikade livsmedel.

  1. Vilken roll spelar träning för att förebygga osteoporos?

Regelbundna viktbärande övningar hjälper till att stärka skelettet och bromsa benförlusten i samband med osteoporos.