Zespół lęku społecznego

Other names: Fobia społeczna, Zespół lęku społecznego (fobia społeczna)

DEFINICJA

Zaburzenie lęku społecznego, znane również jako fobia społeczna, jest stanem zdrowia psychicznego charakteryzującym się znacznym niepokojem, lękiem, samoświadomością i zakłopotaniem w codziennych interakcjach społecznych z powodu obawy przed byciem analizowanym lub ocenianym przez innych. Opcje leczenia, takie jak poradnictwo psychologiczne, leki i trening umiejętności radzenia sobie, mogą pomóc osobom poprawić ich pewność siebie i zdolność do angażowania się w relacje z innymi.

OBJAWY

Objawy fobii społecznej mogą obejmować utrzymujący się strach przed oceną, martwienie się o to, że się zawstydzimy, unikanie pewnych sytuacji, intensywny strach przed interakcjami z nieznajomymi oraz objawy fizyczne, takie jak szybkie bicie serca i rozstrój żołądka. Dzieci z fobią społeczną mogą wykazywać objawy, takie jak płacz, napady złości lub odmowa mówienia w otoczeniu społecznym.

PRZYCZYNY

Uważa się, że zaburzenie lęku społecznego wynika z połączenia czynników genetycznych i środowiskowych. Uważa się, że do rozwoju tego zaburzenia przyczyniają się cechy dziedziczne, struktura mózgu (ciało migdałowate) i wyuczone zachowania.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia fobii społecznej, obejmują historię występowania tej choroby w rodzinie, negatywne doświadczenia życiowe, takie jak znęcanie się lub odrzucenie, cechy temperamentu, takie jak nieśmiałość, oraz nowe wymagania społeczne lub zawodowe, które wywołują objawy lękowe.

KOMPLIKACJE

Bez leczenia fobia społeczna może znacząco wpłynąć na różne aspekty życia, prowadząc do niskiej samooceny, złych relacji społecznych, problemów z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, a nawet myśli lub prób samobójczych. Może również współistnieć z innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Zanim zwrócisz się o pomoc w związku z fobią społeczną, ważne jest, aby przygotować się na wizytę, zapisując objawy, dane osobowe, historię medyczną, przyjmowane leki i wszelkie pytania, jakie masz do swojego lekarza. Podczas wizyty kluczowe znaczenie ma zapytanie o możliwe przyczyny objawów i dostępne metody leczenia.

TESTY I DIAGNOZA

Diagnozowanie fobii społecznej obejmuje badanie fizykalne w celu wykluczenia innych potencjalnych przyczyn oraz kwestionariusze psychologiczne w celu oceny objawów. Do diagnozy często stosuje się kryteria określone w Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych (DSM).

LECZENIE I LEKKI

Opcje leczenia fobii społecznej obejmują psychoterapię (taką jak terapia poznawczo-behawioralna) i leki, takie jak SSRI lub SNRI. Zmiany stylu życia, takie jak unikanie niezdrowych substancji i poszukiwanie wczesnej interwencji, mogą również pomóc w skutecznym radzeniu sobie z objawami.

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Niektóre leki ziołowe, takie jak kava, waleriana, passiflora i teanina, zostały zbadane pod kątem leczenia lęku. Jednak potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć ich pełne korzyści i ryzyko. Przed wypróbowaniem alternatywnych metod leczenia skonsultuj się z lekarzem.

Radzenie sobie i wsparcie

Pomocne w radzeniu sobie z objawami lęku społecznego może być kontaktowanie się z przyjaciółmi i członkami rodziny, dołączanie do grup wsparcia lub organizacji rozwijających umiejętności, realizowanie hobby i przypominanie sobie o zdolności do przezwyciężania lękowych chwil.


PYTANIA

  1. Czym jest zaburzenie lęku społecznego?

Zaburzenie lęku społecznego to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się znacznym lękiem w codziennych interakcjach społecznych z powodu strachu przed oceną.

  1. Jakie są emocjonalne objawy fobii społecznej?

Objawy emocjonalne mogą obejmować strach przed byciem ocenianym lub zawstydzonym.

  1. Jak historia rodziny może wpłynąć na ryzyko rozwoju zespołu lęku społecznego?

Posiadanie biologicznego krewnego cierpiącego na tę chorobę zwiększa prawdopodobieństwo jej wystąpienia.

  1. Jakie są powikłania nieleczonego zaburzenia lęku społecznego?

Powikłania mogą obejmować niską samoocenę, nadużywanie substancji odurzających i trudności w związkach.

  1. Jakie są typowe metody leczenia fobii społecznej?

Leczenie może obejmować psychoterapię i leki, takie jak SSRI.

  1. W jaki sposób zmiana stylu życia może pomóc w radzeniu sobie z objawami lęku społecznego?

Unikanie niezdrowych substancji i poszukiwanie wczesnej interwencji może zmniejszyć wpływ objawów.

  1. Czy istnieją alternatywne ziołowe środki do leczenia fobii społecznej?

Niektóre leki ziołowe, takie jak kava i waleriana, zostały zbadane, ale wymagają dalszych badań.

  1. Jak przygotować się do wizyty lekarskiej w związku z fobią społeczną?

Proszę zanotować objawy, dane osobowe, historię choroby, przyjmowane leki i pytania do lekarza.

  1. Jaką rolę w leczeniu fobii społecznej odgrywa terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga jednostkom rozpoznawać negatywne myśli i rozwijać umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych.

  1. Jakie są strategie radzenia sobie z objawami lęku społecznego?

Metody radzenia sobie mogą obejmować docieranie do grup wsparcia lub angażowanie się w przyjemne zajęcia, takie jak hobby.