Amyotrofik lateral skleroz

TANIM

Amyotrofik lateral skleroz (ALS) kas güçsüzlüğüne neden olan ve fiziksel işlevi etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinir ve adını bu hastalığa yakalanan ünlü beyzbol oyuncusundan alır. ALS, sinir hücrelerinin kademeli olarak parçalanmasına ve ölümüne yol açan, hareket, konuşma, yemek yeme ve nefes alma için gereken kas kontrolünü etkileyen bir tür motor nöron hastalığıdır. ALS'nin kesin nedeni genellikle bilinmemektedir ve vakaların yalnızca küçük bir yüzdesi kalıtsaldır.

BELİRTİLER

ALS'nin erken belirtileri arasında yürüme güçlüğü, uzuvlarda güçsüzlük, ellerde beceriksizlik, konuşma güçlükleri, kas krampları ve seğirmeler yer alır. Hastalık ilerledikçe kas zayıflığı tüm vücuda yayılır ve çiğneme, yutma, konuşma ve nefes alma gibi işlevleri etkiler. Bununla birlikte, ALS tipik olarak bağırsak veya mesane kontrolünü, duyuları veya bilişsel yetenekleri etkilemez.

NEDENLER

ALS'de kas hareketini kontrol eden sinir hücreleri zamanla dejenere olur ve kas güçsüzlüğüne ve erimesine neden olur. Bazı vakalar gen mutasyonları nedeniyle kalıtsal olsa da çoğu rastgele meydana gelir. Üzerinde çalışılan olası nedenler arasında gen mutasyonları, yüksek glutamat seviyeleri gibi kimyasal dengesizlikler, sinir hücrelerine saldıran bağışıklık sistemi işlev bozukluğu ve sinir hücreleri içindeki proteinlerin yanlış kullanımı yer alıyor.

RİSK FAKTÖRLERİ

ALS için belirlenen risk faktörleri arasında kalıtım (ailesel ALS), yaş (en sık 40-60 yaş arası) ve cinsiyet (65 yaş öncesi erkeklerde biraz daha yaygın) yer alır. Sigara içmek ve kurşuna maruz kalmak gibi çevresel faktörler de riski artırabilir. Son araştırmalar, askerlik sırasında çeşitli maruziyetlere bağlı olarak gaziler arasında ALS riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

KOMPLİKASYONLAR

ALS ilerledikçe, solunum yetmezliğine (yaygın ölüm nedeni) yol açan solunum sorunları, konuşma güçlükleri, yetersiz beslenme ve zatürre riskine neden olan yeme zorlukları ve bunama gibi potansiyel bilişsel sorunlar gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

ALS gibi nöromüsküler bir hastalığı düşündüren semptomlar yaşıyorsanız, daha ileri değerlendirme için sizi bir nöroloğa yönlendirebilecek bir aile hekimine danışın. Semptom günlüğü tutmak ve entegre bir bakım ekibi bulmak teşhis ve yönetime yardımcı olabilir.

TESTLER VE TEŞHİS

ALS tanısı, elektromiyogram (EMG), sinir iletim çalışmaları, MRI taramaları, kan/idrar testleri, omurilik sıvısı ve kas biyopsisi gibi testlerle diğer nörolojik durumların ekarte edilmesini içerir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

ALS'nin tedavisi olmasa da tedaviler semptomların ilerlemesini yavaşlatmayı ve konforu artırmayı amaçlamaktadır. Riluzol gibi ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Solunum bakım cihazları, fizik tedavi, mesleki terapi, konuşma terapisi, beslenme desteği, psikolojik destek gibi terapiler yaşam kalitesini artırabilir.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

ALS tanısıyla başa çıkmak, ortalama tahminlerin ötesinde yaşam beklentisine dair umutlu olmayı sürdürürken bu haberin acısını çekmeyi de içerir. Destek gruplarına katılmak ve gelecekteki tıbbi bakım hakkında kararlar almak, bireylerin ve ailelerin ALS'nin yarattığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.


SORULAR

  1. Amyotrofik lateral sklerozun diğer adı nedir?

Lou Gehrig hastalığı

  1. ALS'nin bazı erken belirtileri nelerdir?

Kas seğirmesi, uzuvlarda veya ellerde güçsüzlük, konuşma bozukluğu

  1. ALS gelişimiyle hangi risk faktörleri ilişkilidir?

Kalıtım (ailesel ALS), yaş (40-60), cinsiyet (erkeklerde 65 yaşından önce daha sık görülür)

  1. ALS nasıl teşhis edilir?

Elektromiyogram (EMG), sinir iletim çalışmaları, MRI taramaları gibi testler aracılığıyla

  1. ALS'li kişilerde en sık görülen ölüm nedeni nedir?

Solunum yetmezliği

  1. ALS için FDA onaylı tek ilaç hangisidir?

Riluzole

  1. ALS semptomlarını yönetmek için yaygın olarak hangi tedaviler kullanılıyor?

Fizik tedavi, mesleki terapi, konuşma terapisi

  1. Bireyler ALS teşhisi ile nasıl başa çıkabilir?

Destek gruplarına katılma ve gelecekteki tıbbi bakımla ilgili kararlar alma

  1. Hangi ünlü beyzbol oyuncusu sıklıkla ALS ile ilişkilendirilir?

Lou Gehrig

  1. Hangi çevresel faktörler ALS gelişme riskini artırabilir?

Sigara içmek ve kurşuna maruz kalma