Migrän

DEFINITION

Migränhuvudvärk kan orsaka intensivt bultande eller en pulserande känsla i ett område av huvudet och åtföljs ofta av illamående, kräkningar och extrem ljus- och ljudkänslighet. Migränattacker kan orsaka betydande smärta i timmar till dagar och vara så svåra att allt du kan tänka på är att hitta en mörk, tyst plats att ligga ner på. Vissa migränanfall föregås eller åtföljs av sensoriska varningssymtom (aura), t. ex. ljusblixtar, blinda fläckar eller stickningar i arm eller ben. Läkemedel kan bidra till att minska frekvensen och svårighetsgraden av migrän.

SYMPTOM

Migränhuvudvärk börjar ofta i barndomen, tonåren eller tidig vuxen ålder. Migrän kan utvecklas genom fyra stadier, inklusive prodrom, aura, huvudvärk och postdrom, även om du kanske inte upplever alla stadier.

ORSAKER

Även om man inte vet så mycket om orsaken till migrän verkar genetik och miljöfaktorer spela en roll. Obalanser i hjärnans kemikalier - inklusive serotonin - kan också vara inblandade. Serotoninnivåerna sjunker under migränattacker.

RISKFAKTORER

Det finns flera faktorer som gör dig mer benägen att drabbas av migrän, t. ex. familjehistoria, ålder, kön och hormonella förändringar.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer till migrän är t. ex. magproblem, huvudvärk vid överanvändning av läkemedel, serotoninsyndrom, kronisk migrän, status migrainosus, ihållande aura utan infarkt och migräninfarkt.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du träffar en läkare som är utbildad i att utvärdera och behandla huvudvärk (neurolog), skriv ner de symtom du upplever, viktig personlig information, en lista över mediciner du tar och frågor du vill ställa till din läkare. För en huvudvärksdagbok och minska stressen medan du väntar på din tid.

TESTER OCH DIAGNOS

Din läkare kan diagnostisera migrän baserat på din medicinska historia, symtomgranskning och fysisk undersökning. De kan också rekommendera blodprov, CT-skanning, MR-skanning eller ryggmärgsprov vid behov.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Migrän kan inte botas men hanteras med mediciner som smärtstillande medel och förebyggande mediciner. Livsstilsförändringar kan också bidra till att minska antalet migränanfall och deras svårighetsgrad.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Undvik utlösande faktorer som vissa livsmedel eller lukter, regelbunden motion för att minska spänningar och förebygga migrän. Minska effekterna av östrogen om det utlöser din huvudvärk.

ALTERNATIV MEDICIN Otraditionella behandlingar som akupunktur, biofeedback, massageterapi och kognitiv beteendeterapi kan vara till hjälp vid kronisk migrän. Vissa örter och kosttillskott som smörblomma eller riboflavin kan förebygga eller minska svårighetsgraden av migrän.

FRÅGOR

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på migrän?

Intensiv dunkande eller pulserande känsla i ett område av huvudet.

Illamående.

Kräkningar.

Extrem känslighet för ljus och ljud.

  1. Vilka är de utlösande faktorerna för migrän?

Hormonella förändringar hos kvinnor.

Livsmedel som åldrade ostar eller bearbetade livsmedel.

Påfrestning.

Sensoriska stimuli som starkt ljus.

  1. När ska du se en läkare angående migrän?

Om mönstret för din huvudvärk förändras plötsligt.

Om du upplever tecken som feber eller krampanfall med huvudvärk.

Om du har kronisk huvudvärk som förvärras efter vissa aktiviteter.

  1. Vilka är de vanligaste komplikationerna i samband med migrän?

Magproblem från smärtstillande medel.

Huvudvärk vid överanvändning av läkemedel.

Serotoninsyndrom.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan bidra till att minska migränen?

Undvik utlösande faktorer som vissa livsmedel eller lukter.

Regelbunden träning för att minska spänningar.

Att etablera en daglig rutin med regelbundna sömnmönster.

  1. Vilka alternativa terapier finns för att hantera migrän?

Akupunktur.

Biofeedback.

Massagebehandling.

  1. Hur diagnostiseras migrän av läkare?

Baserat på medicinsk historia och symtomgenomgång

Fysisk undersökning

Blodprov

Bilddiagnostik som datortomografi eller magnetkameraundersökning

  1. Vilka är de förebyggande läkemedlen mot migrän?

Betablockerare

Tricykliska antidepressiva medel

Läkemedel mot epileptiska anfall

  1. Kan enbart livsstilsförändringar bota migrän?

Nej, livsstilsförändringar kan hjälpa till att hantera migrän men kan inte bota den helt.

  1. Finns det några växtbaserade läkemedel som kan hjälpa till med migrän?

Ja, örter som butterbur och kosttillskott som riboflavin har visat viss effektivitet för att förebygga eller minska migränens svårighetsgrad.