Uzależnienie od nikotyny

Other names: Palenie, Uzależnienie od tytoniu, Uzależnienie, nikotyna, Uzależnienie, tytoń, Używanie tytoniu

DEFINICJA

Uzależnienie od nikotyny, znane również jako uzależnienie od tytoniu, to uzależnienie od wyrobów tytoniowych spowodowane nikotyną. Prowadzi to do niemożności zaprzestania używania tytoniu pomimo jego szkodliwych skutków. Nikotyna wywiera wpływ fizyczny i zmienia nastrój na mózg, wywołując chęć palenia tytoniu i powodując uzależnienie. Po zaprzestaniu palenia tytoniu pojawiają się objawy odstawienia, takie jak drażliwość i niepokój. Chociaż nikotyna powoduje uzależnienie, toksyczne działanie tytoniu wynika z obecności innych substancji. Palacze częściej chorują na choroby serca, udary mózgu i nowotwory niż osoby niepalące. Rzucenie palenia może znacznie poprawić stan zdrowia dzięki różnym terapiom łagodzenia objawów odstawienia i osiągnięcia długotrwałego zaprzestania palenia.

OBJAWY

Kiedy udać się do lekarza: Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać pomoc w opracowaniu planu leczenia uwzględniającego zarówno fizyczne, jak i behawioralne aspekty uzależnienia od nikotyny.

PRZYCZYNY

Nikotyna zawarta w tytoniu silnie uzależnia, stymulując uwalnianie substancji chemicznych w mózgu, takich jak dopamina, które regulują nastrój i zachowanie. Czynniki behawioralne, takie jak określony czas, miejsce lub stany emocjonalne związane z paleniem, przyczyniają się do uzależnienia od nikotyny.

CZYNNIKI RYZYKA

KOMPLIKACJE

Dym tytoniowy zawiera szkodliwe substancje chemiczne prowadzące do różnych problemów zdrowotnych, w tym chorób płuc, nowotworów, problemów z sercem, cukrzycy, problemów ze wzrokiem, niepłodności, impotencji, powikłań ciąży, infekcji dróg oddechowych, osłabienia zmysłów, chorób dziąseł, przedwczesnego starzenia się i zagrożeń dla członków rodziny.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Przed skonsultowaniem się z lekarzem należy wziąć pod uwagę czynniki wyzwalające palenie, sporządzić listę objawów fizycznych związanych z paleniem, zebrać dane osobowe i listę leków. Należy omówić kwestie dotyczące wpływu palenia na zdrowie i odpowiednich możliwości leczenia.

TESTY I DIAGNOZA

Lekarze mogą oceniać poziom uzależnienia od nikotyny za pomocą kwestionariuszy na podstawie dziennego spożycia papierosów i czasu do pierwszego papierosa po przebudzeniu. Do postawienia diagnozy można również uwzględnić kryteria z Podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych.

LECZENIE I LEKKI

W leczeniu uzależnienia od nikotyny skuteczne są różne leki, takie jak nikotynowa terapia zastępcza (plastry, gumy) i leki nienikotynowe (bupropion, wareniklina). Grupy poradnictwa i wsparcia uzupełniają terapię lekową w celu skutecznego długotrwałego zaprzestania palenia.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Zapobieganie uzależnieniu od tytoniu obejmuje tworzenie środowisk wolnych od dymu, wspieranie ustawodawstwa zakazującego wyrobów tytoniowych, omawianie zagrożeń związanych z paleniem z nastolatkami, promowanie poszukiwania osobistych odczuć wśród dzieci, aktywne uczestnictwo w społecznych programach przeciwko paleniu.

Radzenie sobie i wsparcie

Praktyczne wskazówki dotyczące utrzymania statusu osoby wolnej od dymu tytoniowego obejmują wyznaczanie celów i planów rzucenia palenia, poszukiwanie wsparcia społecznego ze strony rodziny i przyjaciół, wzmacnianie pozytywnej mowy własnej, wyznaczanie granic przed czynnikami wyzwalającymi palenie, takimi jak spożywanie alkoholu, nagradzanie siebie za postępy w rzucaniu palenia.

PYTANIA

  1. Czym jest uzależnienie od nikotyny?

Uzależnienie od nikotyny to uzależnienie od wyrobów tytoniowych spowodowane przez nikotynę.

  1. Jakie są najczęstsze objawy uzależnienia od nikotyny?

Objawy obejmują niezdolność do rzucenia palenia, objawy odstawienia podczas próby zaprzestania palenia.

  1. Jakie czynniki wpływają na uzależnienie od nikotyny?

Genetyka, środowisko domowe, wpływ rówieśników to czynniki przyczyniające się do uzależnienia od nikotyny.

  1. Jak przygotować się do wizyty u lekarza w związku z uzależnieniem od nikotyny?

Wymieniając czynniki wywołujące palenie i związane z nimi objawy fizyczne.

  1. Jakie są powikłania wdychania dymu tytoniowego?

Powikłania obejmują choroby płuc, nowotwory, problemy z sercem, cukrzycę.

  1. Jakie są dostępne metody leczenia uzależnienia od nikotyny?

Leki, takie jak nikotynowa terapia zastępcza i doradcze grupy wsparcia.

  1. W jaki sposób zmiana stylu życia może zapobiec uzależnieniu od tytoniu?

Tworzenie środowisk wolnych od dymu tytoniowego i wspieranie przepisów antytytoniowych.

  1. Jakie są strategie radzenia sobie, aby żyć bez dymu?

Poszukiwanie wsparcia społecznego ze strony rodziny i przyjaciół oraz wyznaczanie granic wobec czynników wyzwalających palenie.

  1. Czy dostępne są leki nienikotynowe stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny?

Tak, leki takie jak bupropion (Zyban) i wareniklina (Chantix) nie są opcjami nikotynowymi.

  1. Jak skuteczne jest łączenie terapii lekowej z poradnictwem dotyczącym rzucenia palenia?

Łączenie leków z poradnictwem behawioralnym zapewnia największą szansę na osiągnięcie długotrwałej abstynencji od palenia.