Varicer, esofagus

DEFINITION

Matstrupevaricer är onormala, förstorade vener i den nedre delen av matstrupen - röret som förbinder halsen och magen. De förekommer oftast hos personer med allvarliga leversjukdomar. Dessa varicer utvecklas på grund av hinder i normalt blodflöde till levern, vilket leder till ökat tryck i mindre blodkärl som kan resultera i blödning eller bristning.

SYMPTOM

Esofagusvaricer orsakar vanligtvis inga symtom om de inte blöder. Tecken på blödande varicer är bland annat blodiga kräkningar, svart eller tjärhaltig avföring och i allvarliga fall chock. Dessutom kan tecken på leversjukdom som gulsot, spider nevi, palmar erytem, Dupuytrens kontraktur, krympta testiklar, svullen mjälte och ascites tyda på förekomst av varicer.

ORSAKER

Esofagusvaricer kan bildas på grund av leverärrbildning (cirros), blodproppar, parasitinfektioner som schistosomiasis eller tillstånd som Budd-Chiari syndrom som blockerar blodflödet till levern.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för blödning från esofagusvaricer inkluderar högt portalventryck, stora varicer, röda märken på varicer som indikerar hög blödningsrisk, svår cirros eller leversvikt och fortsatt alkoholbruk.

KOMPLIKATIONER

Den allvarligaste komplikationen av esofagusvaricer är blödning, som kan leda till chock och död om den inte behandlas omedelbart.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Om du misstänker att du har ett tillstånd som kan leda till esofagusvaricer eller upplever symtom på inre blödning, sök omedelbart läkarvård. Förbered dig för ditt möte genom att notera symtom, personlig information, medicinsk historia och frågor till din läkare.

TESTER OCH DIAGNOS

Screeningtester för esofagusvaricer inkluderar endoskopundersökningar och avbildningstester som CT- eller MRI-skanningar. Behandlingen syftar till att förhindra blödning genom mediciner för att minska portalventrycket eller procedurer som bandligation eller transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS).

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

För att förhindra blödning från esofagusvaricer fokuserar behandlingar på att sänka portalventrycket med mediciner eller endoskopiska procedurer. I fall av aktiv blödning kan omedelbara ingrepp som bandligering och TIPS vara nödvändiga.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Även om ingen behandling kan förhindra utvecklingen av matstrupsvaricer hos personer med cirros, kan livsstilsförändringar som att undvika alkoholkonsumtion, upprätthålla en hälsosam kost och vikt, använda kemikalier med försiktighet och minska risken för hepatit bidra till att hantera komplikationer av leversjukdomen.


FRÅGOR

  1. Vad är esofagusvaricer?

Esofagusvaricer är onormalt förstorade vener i nedre delen av matstrupen som ofta ses hos personer med leversjukdomar.

  1. Vilka är symtomen på blödande esofagusvaricer?

Symtomen är blodiga kräkningar, svart eller tjärhaltig avföring och i allvarliga fall chock.

  1. Vad orsakar esofagusvaricer?

Orsakerna kan vara ärrbildning i levern (cirros), blodproppar som hindrar blodflödet till levern, parasitinfektioner som schistosomiasis och tillstånd som Budd-Chiaris syndrom.

  1. Vilka faktorer ökar risken för blödning från esofagusvaricer?

Högt tryck i portvenen, stora varicer med röda märken som indikerar hög blödningsrisk, svår cirros eller leversvikt samt fortsatt alkoholkonsumtion ökar risken.

  1. Vilken är den allvarligaste komplikationen av esofagusvaricer?

Den allvarligaste komplikationen är blödning, som kan leda till chock och död om den inte behandlas omedelbart.

  1. Hur diagnostiseras esofagusvaricer?

Diagnosen ställs med hjälp av endoskopiundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar som CT- eller MR-undersökningar.

  1. Vilka behandlingar syftar till att förhindra blödning från esofagusvaricer?

Behandlingar inkluderar mediciner för att minska portalventrycket och procedurer som bandligering eller TIPS.

  1. Hur hanteras blödande esofagusvaricer?

Omedelbara åtgärder som bandligering och läkemedel som oktreotid kan användas för att stoppa blödningen.

  1. Kan livsstilsförändringar hjälpa till att hantera esofagusvaricer?

Livsstilsförändringar som att undvika alkoholkonsumtion, upprätthålla en hälsosam kost och vikt kan hjälpa till att hantera komplikationer i samband med leversjukdomar.

  1. När bör man söka läkarvård för esofagusvaricer?

Uppsök omedelbart läkare om du upplever symtom på inre blödning, t. ex. blodiga kräkningar eller avföring.