Högt kolesterol

Kolesterol är ett vaxartat ämne som finns i fetterna i ditt blod. Högt kolesterol kan leda till hjärtsjukdomar genom att orsaka fettavlagringar i blodkärlen, minska blodflödet och öka risken för hjärtinfarkt och stroke. Det kan ärvas eller bero på ohälsosamma livsstilsval.

SYMPTOM

Högt kolesterol har vanligtvis inga symtom och kan endast upptäckas genom ett blodprov.

NÄR DU BÖR UPPSÖKA LÄKARE

Det rekommenderas att man gör ett baslinjetest av kolesterolet vid 20 års ålder och regelbundna uppföljningar vart femte år. Mer frekventa tester kan behövas baserat på familjehistoria eller andra riskfaktorer.

ORSAKER

Kolesterol transporteras i blodet av lipoproteiner som LDL (det onda kolesterolet), VLDL och HDL (det goda kolesterolet). Livsstilsfaktorer som kost, motion, fetma och genetiska förutsättningar kan påverka kolesterolnivåerna.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för högt kolesterol är rökning, fetma, dålig kost, brist på motion och sjukdomar som diabetes.

KOMPLIKATIONER

Högt kolesterol kan leda till åderförkalkning, bröstsmärtor (kärlkramp), hjärtattacker och stroke på grund av minskat blodflöde i artärerna.

Förberedelser inför ditt besök

Innan du träffar din läkare för en kolesterolkontroll bör du vara medveten om eventuella restriktioner före testet, skriva ner symtom eller familjehistoria, ta med en lista över mediciner och förbereda frågor till din läkare.

Tester och diagnostik

Ett lipidpaneltest mäter totalkolesterol, LDL, HDL och triglycerider. Tolkningen av resultaten baseras på riktlinjer för ideala nivåer av varje typ av kolesterol.

Tolka siffrorna

Kolesterolnivåerna mäts i milligram per deciliter (mg/dL) eller millimol per liter (mmol/L) blod. Att sänka LDL-kolesterolet är avgörande för att minska risken för hjärtsjukdom.

FRÅGOR

  1. Vilka är de olika typerna av lipoproteiner som bär kolesterol?

LDL, VLDL, HDL

  1. Vilka livsstilsfaktorer kan bidra till högt LDL-kolesterol?

Inaktivitet, fetma, ohälsosam kost

  1. Vilka risker är förknippade med högt kolesterol?

Hjärtsjukdom, stroke

  1. Hur ofta bör man ha ett baslinjekolesteroltest?

Vid 20 års ålder och sedan vart femte år

  1. Vilka är de vanligaste läkemedlen som används för att sänka kolesterolnivåerna?

Statiner, gallsyrabindande hartser, kolesterolabsorptionshämmare

  1. Hur kan livsstilsförändringar bidra till att hantera högt kolesterol?

Motion och hälsosam kost kan sänka kolesterolnivåerna.

  1. Vilka är några komplikationer av högt kolesterol?

Ateroskleros som leder till hjärtinfarkt och stroke.

  1. Hur påverkar rökning kolesterolnivåerna?

Rökning kan sänka HDL-kolesterolet (det goda kolesterolet).

  1. Vilken roll spelar triglyceriderna i samband med högt kolesterol?

Höga triglycerider kan öka risken för hjärtsjukdom.

  1. Varför är det viktigt att övervaka LDL-nivåer hos personer med hög risk?

Att sänka LDL-värdet är avgörande för att förebygga hjärtsjukdomar.

Kom ihåg att hantera högt kolesterol innebär livsstilsförändringar och ibland medicinering som föreskrivs av din vårdgivare. Regelbunden övervakning och efterlevnad av behandlingsplaner är avgörande för att upprätthålla hjärthälsan.