Hipercholesterolemia

Other names: Cholesterol, wysoki poziom krwi, Wysoki cholesterol

Cholesterol to woskowata substancja znajdująca się w tłuszczach we krwi. Wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do chorób serca, powodując odkładanie się tłuszczu w naczyniach krwionośnych, zmniejszając przepływ krwi i zwiększając ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Może być dziedziczony lub wynikać z niezdrowego stylu życia.

OBJAWY

Wysoki poziom cholesterolu zwykle nie ma objawów i można go wykryć tylko za pomocą badania krwi.

KIEDY UDAĆ SIĘ DO LEKARZA

Zaleca się wykonanie podstawowego badania poziomu cholesterolu w wieku 20 lat i regularne badania kontrolne co pięć lat. Częstsze badania mogą być konieczne w zależności od historii rodziny lub innych czynników ryzyka.

PRZYCZYNY

Cholesterol jest przenoszony we krwi przez lipoproteiny, takie jak LDL (zły cholesterol), VLDL i HDL (dobry cholesterol). Czynniki związane ze stylem życia, takie jak dieta, aktywność fizyczna, otyłość i uwarunkowania genetyczne, mogą wpływać na poziom cholesterolu.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka wysokiego poziomu cholesterolu obejmują palenie tytoniu, otyłość, złą dietę, brak ruchu i stany takie jak cukrzyca.

KOMPLIKACJE

Wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do miażdżycy, bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej), zawałów serca i udarów mózgu z powodu zmniejszonego przepływu krwi w tętnicach.

Przygotowanie do spotkania

Przed wizytą u lekarza w celu sprawdzenia poziomu cholesterolu należy pamiętać o wszelkich ograniczeniach przed badaniem, zapisać objawy lub historię rodzinną, przynieść listę leków i przygotować pytania do lekarza.

Testy i diagnoza

Badanie panelu lipidowego mierzy poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i trójglicerydów. Interpretacja wyników opiera się na wytycznych dotyczących idealnych poziomów każdego rodzaju cholesterolu.

Interpretacja liczb

Poziom cholesterolu mierzy się w miligramach na decylitr (mg/dL) lub milimolach na litr (mmol/L) krwi. Obniżenie poziomu cholesterolu LDL ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka chorób serca.

PYTANIA

  1. Jakie są różne rodzaje lipoprotein przenoszących cholesterol?

LDL, VLDL, HDL

  1. Jakie czynniki stylu życia mogą przyczyniać się do wysokiego poziomu cholesterolu LDL?

Brak aktywności, otyłość, niezdrowa dieta

  1. Jakie są zagrożenia związane z wysokim poziomem cholesterolu?

Choroby serca, udar

  1. Jak często należy wykonywać podstawowe badanie poziomu cholesterolu?

W wieku 20 lat, a następnie co pięć lat

  1. Jakie leki są powszechnie stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu?

Statyny, żywice wiążące kwasy żółciowe, inhibitory wchłaniania cholesterolu

  1. W jaki sposób zmiana stylu życia pomaga w radzeniu sobie z wysokim poziomem cholesterolu?

Ćwiczenia i zdrowa dieta mogą obniżyć poziom cholesterolu.

  1. Jakie są powikłania wysokiego poziomu cholesterolu?

Miażdżyca prowadząca do zawałów serca i udarów mózgu.

  1. Jak palenie wpływa na poziom cholesterolu?

Palenie może obniżać poziom HDL (dobrego) cholesterolu.

  1. Jaka jest rola trójglicerydów w odniesieniu do wysokiego poziomu cholesterolu?

Wysoki poziom trójglicerydów może zwiększać ryzyko chorób serca.

  1. Dlaczego ważne jest monitorowanie poziomu LDL u osób wysokiego ryzyka?

Obniżenie poziomu LDL ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania chorobom serca.

Pamiętaj, że kontrolowanie wysokiego poziomu cholesterolu wiąże się ze zmianami stylu życia i czasami przyjmowaniem leków przepisanych przez lekarza. Regularne monitorowanie i przestrzeganie planów leczenia są niezbędne dla utrzymania zdrowia serca.