Myokardiell infarkt

DEFINITION

En hjärtinfarkt inträffar när blodflödet till hjärtat blockeras, oftast på grund av en ansamling av fett, kolesterol och andra ämnen som bildar ett plack i de artärer som försörjer hjärtat (kranskärlen). Det avbrutna blodflödet kan skada eller förstöra en del av hjärtmuskeln. Det är viktigt att du ringer 112 eller akut sjukvård om du tror att du håller på att få en hjärtinfarkt.

SYMPTOM

ORSAKER

En hjärtinfarkt inträffar när ett eller flera kranskärl blockeras på grund av faktorer som ateroskleros (förträngning av artärerna), plackruptur, blodproppsbildning, kramp i kranskärlen, tobaksbruk och drogmissbruk.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för hjärtinfarkt inkluderar ålder, tobaksbruk, högt blodtryck, höga kolesterolnivåer, diabetes, familjehistoria av hjärtinfarkt, brist på fysisk aktivitet, fetma, stress, olaglig droganvändning, preeklampsihistoria och autoimmuna tillstånd.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av en hjärtinfarkt kan innefatta onormal hjärtrytm, hjärtsvikt, hjärtruptur och klaffproblem.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan ditt möte angående riskbedömning och förebyggande av hjärtinfarkt:

TESTER OCH DIAGNOS

Tester för att diagnostisera en hjärtattack kan inkludera ett elektrokardiogram (EKG), blodprov för hjärtenzymer, lungröntgen, ekokardiogram, kranskärlsangiografi, ansträngningstest och hjärt-CT/MRT.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen av en hjärtinfarkt kan omfatta läkemedel som acetylsalicylsyra, trombolytika och trombocythämmande medel, ingrepp som angioplastik/stentning i kranskärlen eller bypassoperation samt livsstilsförändringar efter återhämtning.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

För att förhindra framtida hjärtattacker:

HANTERING OCH STÖD

Copingstrategier efter en hjärtinfarkt:


FRÅGOR

  1. Vad är ett vanligt symptom på hjärtinfarkt?

Smärta eller obehag i bröstet

  1. Vad ska du göra om du misstänker att någon har en hjärtattack?

Ring 911 omedelbart

  1. Vilka är riskfaktorerna för hjärtinfarkt?

Högt blodtryck och rökning

  1. Hur diagnostiseras en hjärtattack i en nödsituation?

Genom ett elektrokardiogram (EKG) och blodprov för hjärtenzymer

  1. Vilken behandling kan ges under en hjärtattack för att upprätthålla blodflödet genom förträngda artärer?

Aspirin

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att förhindra framtida hjärtattacker?

Hålla en hälsosam vikt och motionera regelbundet

  1. Vilken är en potentiell komplikation av en hjärtinfarkt relaterad till onormal hjärtrytm?

Arytmier

  1. Hur kan man förbereda sig inför ett möte om sin risk för hjärtinfarkt?

Genom att skriva ner symtom och frågor till läkaren

  1. Vilken procedur innebär att man sätter in en stent av metallnät i en blockerad kransartär för att återställa blodflödet?

Koronar angioplastik och stentning

  1. Varför är det viktigt att delta i hjärtrehabilitering efter att ha upplevt hjärtinfarkt?

Att fokusera på medicinering, livsstilsförändringar, känslomässiga frågor och gradvis återgång till normala aktiviteter