Benign prostatahyperplasi (BPH)

DEFINITION

Förstoring av prostatakörteln, även känd som godartad prostatahyperplasi (BPH), är ett vanligt tillstånd hos åldrande män. Det kan leda till urinvägssymtom och om det inte behandlas kan det orsaka komplikationer som påverkar urinblåsan, urinvägarna eller njurarna. Behandlingsalternativen omfattar läkemedel, minimalt invasiva behandlingar och kirurgi.

SYMPTOM

Symtomen på BPH kan variera i svårighetsgrad och kan förvärras med tiden. Vanliga tecken inkluderar:

Andra möjliga orsaker till urinvägssymtom

Tillstånd som urinvägsinfektioner, prostatainflammation (prostatit), urinrörsförträngning, blås- eller njursten, nervproblem eller prostata- eller blåscancer kan ge liknande symtom som en förstorad prostata.

NÄR DU BÖR UPPSÖKA LÄKARE

Om du upplever urineringsproblem är det viktigt att du kontaktar din läkare för att identifiera eventuella underliggande orsaker. Sök omedelbart läkarvård om du inte kan urinera alls.

ORSAKER

Den exakta orsaken till prostataförstoring är inte helt klarlagd, men tros vara relaterad till hormonella förändringar när män åldras. Bland riskfaktorerna finns åldrande, familjehistoria, etnicitet, diabetes, hjärtsjukdomar och livsstilsfaktorer som fetma och brist på motion.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för BPH är ålder, familjehistoria med prostataproblem, etnicitet, diabetes, hjärtsjukdom och livsstilsfaktorer som fetma och brist på motion.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av BPH kan inkludera urinretention, urinvägsinfektioner, blåssten, blåsskada och njurskador. Snabb diagnos och behandling är avgörande för att förhindra dessa komplikationer.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan ditt besök hos en urolog:

Frågor att ställa till din läkare:

 1. Är det en förstorad prostata som orsakar mina symtom?
 2. Vilka tester behövs?
 3. Vilka behandlingsalternativ finns?
 4. Hur kan andra hälsotillstånd hanteras vid sidan av en förstorad prostata?
 5. Finns det några restriktioner för sexuell aktivitet?

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen omfattar en fysisk undersökning, urinprov, blodprov (inklusive PSA-nivåer), neurologiska undersökningar, urinflödestest, test av residualvolym efter avföring och eventuellt bilddiagnostiska undersökningar som ultraljud eller cystoskopi.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativen sträcker sig från mediciner (alfablockerare, 5-alfa-reduktashämmare) till minimalt invasiva terapier (TURP, TUMT) och kirurgi (prostatektomi). Valet av behandling beror på symtomens svårighetsgrad och individuella hälsofaktorer.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Att hantera BPH-symtom kan underlättas av livsstilsförändringar som att begränsa kvällsdrycker, minska intaget av koffein/alkohol, följa en hälsosam kost, hålla sig aktiv och träna tidsinställda tömningstekniker.

ALTERNATIV MEDICIN

Även om växtbaserade läkemedel som sågpalmettoextrakt har föreslagits för att lindra BPH, är deras effekt inte slutgiltigt bevisad. Rådgör med din läkare innan du använder några alternativa behandlingar.


FRÅGOR

 1. Vilka är de vanligaste symptomen på BPH?

Frekvent eller akut behov av att kissa.

Svag urinström.

Svårigheter att påbörja urinering.

 1. Vilka är några riskfaktorer för prostatakörtelförstoring?

Åldrande.

Familjehistoria av prostataproblem.

Diabetes.

 1. När ska du omedelbart söka läkarvård angående urinvägsproblem?

Om du inte kan avge någon urin.

 1. Vilka är de komplikationer som kan uppstå vid förstorad prostata?

Kvarhållande av urin.

Sten i urinblåsan.

Njurskada.

 1. Vilka är några livsstilsrekommendationer för att hantera BPH-symtom?

Begränsning av kvällsdrycker.

Att hålla sig aktiv.

Följa en hälsosam diet.

 1. Vilka typer av behandlingar finns för BPH?

Mediciner.

Minimalt invasiva behandlingar.

Kirurgi.

 1. Hur kan BPH diagnostiseras?

Genom fysiska undersökningar.

Urinprov.

Bilddiagnostiska undersökningar som ultraljud eller cystoskopi.

 1. Vilka frågor bör du ställa till din läkare om BPH under ett läkarbesök?

Är det en förstorad prostata som orsakar mina symtom?

Vilka är behandlingsalternativen?

 1. Finns det några godkända växtbaserade läkemedel för behandling av förstorad prostata?

Inga växtbaserade läkemedel har godkänts av FDA för detta ändamål.

 1. Vad kan rekommenderas om medicinering inte lindrar måttliga till svåra BPH-symtom?

Minimalt invasiva behandlingar eller kirurgi kan rekommenderas baserat på individuella omständigheter.