Njursten

DEFINITION

Njursten är små, hårda mineralavlagringar som bildas inuti dina njurar. De består av mineral- och syrasalter. Dessa stenar kan utvecklas var som helst i urinvägarna av olika anledningar.

SYMPTOM

ORSAKER

Njursten bildas när urinen innehåller mer kristallbildande ämnen än vad som kan spädas ut. Typerna inkluderar kalciumstenar, urinsyrastenar, struvitstenar och cystinstenar.

RISKFAKTORER

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan ditt möte:

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnostiska tester kan omfatta blodprov, urintester, bildundersökningar som röntgen-eller CT-skanningar och analys av passerade stenar.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen varierar beroende på stentyp och storlek. Den kan omfatta dricksvatten, smärtstillande medel, läkemedel som hjälper stenen att passera eller ingrepp som litotripsi eller kirurgi.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Förebyggande strategier kan innebära att man dricker tillräckligt med vatten under hela dagen, äter en balanserad kost med lågt innehåll av oxalatrika livsmedel och animaliskt protein samt eventuellt tar mediciner för att kontrollera mineralnivåerna i urinen.

FRÅGOR

  1. Orsakar njursten bestående skador?

Njursten orsakar vanligtvis ingen permanent skada.

  1. Vilka är symtomen på njursten?

Symtomen inkluderar svår smärta, missfärgad urin, illamående, kräkningar och feber.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla njursten?

Bland riskfaktorerna finns familjehistoria, uttorkning, viss kosthållning, fetma och vissa sjukdomstillstånd.

  1. Hur diagnostiseras njursten?

Diagnosen omfattar blodprov, urinprov och bilddiagnostiska undersökningar som röntgen eller datortomografi.

  1. Vilka behandlingar finns tillgängliga för njursten?

Behandlingarna sträcker sig från dricksvatten och smärtstillande medel till procedurer som litotripsi eller kirurgi.

  1. Hur kan njursten förebyggas?

Förebyggande strategier inkluderar att hålla sig hydrerad, följa en balanserad diet med låg andel oxalatrika livsmedel och animaliskt protein.

  1. Vilka är de olika typerna av njursten?

Typerna inkluderar kalciumstenar, urinsyrastenar, struvitstenar och cystinstenar.

  1. När ska du uppsöka läkare för njurstenssymptom?

Sök omedelbart läkarvård om du har svåra smärtor som åtföljs av andra symtom som illamående eller blod i urinen.

  1. Kan njursten återkomma efter behandling?

Ja, förebyggande åtgärder kan behövas för att minska risken för återkommande njursten.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att förhindra njursten?

Att dricka tillräckligt med vatten dagligen och följa en balanserad diet med låg andel oxalatrika livsmedel och animaliskt protein kan bidra till att förhindra njurstensbildning.