İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH)

TANIM

Benign prostat hiperplazisi (BPH) olarak da bilinen prostat bezi büyümesi, yaşlanan erkeklerde sık görülen bir durumdur. Üriner semptomlara yol açabilir ve tedavi edilmezse mesaneyi, idrar yollarını veya böbrekleri etkileyen komplikasyonlara neden olabilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, minimal invazif tedaviler ve ameliyat yer alır.

BELİRTİLER

BPH semptomlarının şiddeti değişebilir ve zamanla kötüleşebilir. Yaygın belirtiler şunları içerir:

Üriner semptomların diğer olası nedenleri

İdrar yolu enfeksiyonları, prostat iltihabı (Prostatit), üretra darlığı, mesane veya böbrek taşları, sinir sorunları veya prostat veya mesane kanseri gibi durumlar prostat büyümesine benzer belirtilerle ortaya çıkabilir.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ

İdrar sorunları yaşıyorsanız, altta yatan nedenleri belirlemek için doktorunuza danışmanız önemlidir. Hiç idrara çıkamıyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

NEDENLER

Prostat büyümesinin kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ancak erkekler yaşlandıkça hormonal değişikliklerle ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Risk faktörleri arasında yaşlanma, aile öyküsü, etnik köken, diyabet, kalp hastalığı ve obezite ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı faktörleri yer almaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİ

BPH için risk faktörleri arasında yaş, ailede prostat sorunları öyküsü, etnik köken, diyabet, kalp hastalığı ve obezite ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı faktörleri yer alır.

KOMPLİKASYONLAR

BPH'nin komplikasyonları arasında idrar retansiyonu, idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşları, mesane hasarı ve böbrek hasarı yer alabilir. Bu komplikasyonları önlemek için hızlı tanı ve tedavi çok önemlidir.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Bir ürologla randevunuzdan önce:

Doktorunuza sormanız gereken sorular:

 1. Belirtilerimin nedeni prostat büyümesi mi?
 2. Hangi testlere ihtiyaç var?
 3. Tedavi seçenekleri nelerdir?
 4. Prostat büyümesinin yanı sıra diğer sağlık sorunları nasıl yönetilebilir?
 5. Cinsel aktivite konusunda herhangi bir kısıtlama var mı?

TESTLER VE TEŞHİS

Teşhis; fizik muayene, idrar testleri, kan testleri (PSA seviyeleri dahil), nörolojik muayeneler, idrar akış testleri, postvoid rezidüel hacim testleri ve muhtemelen ultrason veya sistoskopi gibi görüntüleme çalışmalarını içerir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Tedavi seçenekleri ilaçlardan (alfa blokerler, 5-alfa redüktaz inhibitörleri) minimal invazif tedavilere (TURP, TUMT) ve cerrahiye (prostatektomi) kadar uzanır. Tedavi seçimi semptomların şiddetine ve bireysel sağlık faktörlerine bağlıdır.

YAŞAM TARZI VE EV ÇÖZÜMLERİ

Akşam içeceklerini sınırlamak, kafein/alkol alımını azaltmak, sağlıklı bir diyet uygulamak, aktif kalmak ve zamanlı işeme tekniklerini uygulamak gibi yaşam tarzı değişiklikleri BPH semptomlarının yönetilmesine yardımcı olabilir.

ALTERNATİF TIP

BPH'yi hafifletmek için saw palmetto özütü gibi bitkisel ilaçlar önerilmiş olsa da bunların etkinliği kesin olarak kanıtlanmamıştır. Alternatif tedavileri kullanmadan önce doktorunuza danışın.


SORULAR

 1. BPH'nin bazı yaygın belirtileri nelerdir?

Sık veya acil idrara çıkma ihtiyacı.

Zayıf idrar akışı.

İdrar yapmaya başlamada zorluk.

 1. Prostat bezi büyümesine ilişkin bazı risk faktörleri nelerdir?

Yaşlanma.

Ailede prostat sorunları öyküsü.

Diyabet.

 1. İdrar sorunlarıyla ilgili olarak ne zaman acil tıbbi yardıma başvurmalısınız?

Eğer hiç idrar yapamıyorsanız.

 1. Prostat büyümesinden kaynaklanabilecek bazı komplikasyonlar nelerdir?

İdrar retansiyonu.

Mesane taşları.

Böbrek hasarı.

 1. BPH semptomlarını yönetmek için bazı yaşam tarzı önerileri nelerdir?

Akşam içeceklerinin sınırlandırılması.

Aktif kalmak.

Sağlıklı bir diyet uygulamak.

 1. BPH için ne tür tedaviler mevcuttur?

İlaçlar.

Minimal invaziv tedaviler.

Ameliyat.

 1. BPH nasıl teşhis edilebilir?

Fiziksel muayeneler yoluyla.

İdrar testleri.

Ultrason veya sistoskopi gibi görüntüleme çalışmaları.

 1. Randevunuz sırasında doktorunuza BPH hakkında hangi soruları sormalısınız?

Belirtilerime prostat büyümesi mi neden oluyor?

Tedavi seçenekleri nelerdir?

 1. Prostat büyümesi tedavisinde onaylanmış bitkisel ilaçlar var mı?

Hiçbir bitkisel ilaç FDA tarafından bu amaç için onaylanmamıştır.

 1. İlaç orta ila şiddetli BPH semptomlarını hafifletmiyorsa ne önerilebilir?

Bireysel koşullara bağlı olarak minimal invaziv tedaviler veya ameliyat önerilebilir.