Aneurysm, cerebral

DEFINITION

Ett hjärnaneurysm är en utbuktning i ett blodkärl i hjärnan som kan läcka eller brista och orsaka blödning i hjärnan. De flesta hjärnaneurysm är symtomfria och upptäcks ofta av en slump i samband med tester för andra tillstånd.

SYMPTOM

ORSAKER

Hjärnaneurysm utvecklas på grund av att artärväggarna blir tunnare och är vanligare vid artärförgreningar. Bland riskfaktorerna finns hög ålder, rökning, högt blodtryck, genetiska sjukdomar, skallskador och drogmissbruk.

RISKFAKTORER

Faktorer som bidrar till att artärväggarna blir svagare är hög ålder, rökning, högt blodtryck, åderförkalkning, drogmissbruk (särskilt kokain), skallskador, hög alkoholkonsumtion, vissa infektioner och lägre östrogennivåer efter klimakteriet.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av ett brustet hjärnaneurysm är bland annat återblödning, vasospasm (förträngning av blodkärl), hydrocefalus (vätskeöverskott i hjärnan) och hyponatremi (låga natriumnivåer).

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Förbered frågor till din läkare om storleken och placeringen av aneurysmet, sannolikheten för bristning baserat på resultat av bildundersökningar, rekommenderade behandlingsalternativ, uppföljningstestfrekvens om den inte behandlas omedelbart.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnostiska tester för hjärnaneurysm inkluderar CT-skanning med eller utan injektion av angiografifärgämne; cerebrospinalvätsketest; MR med eller utan angiografi; cerebralt angiogram. Screening för orubbade aneurysmer rekommenderas i allmänhet inte.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativ för ett brustet hjärnaneurysm inkluderar kirurgisk klippning och endovaskulär lindning. Andra behandlingar fokuserar på att hantera symtom och komplikationer. Livsstilsförändringar kan hjälpa till att förhindra bristning i obrutna aneurysm.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Undvik rökning och rekreationsdroger; bibehålla en hälsosam kost och träna regelbundet; begränsa koffeinintaget; undvika ansträngande aktiviteter som kan öka blodtrycket plötsligt.


FRÅGOR

  1. Vad är ett hjärnaneurysm?

Ett hjärnaneurysm är en utbuktning i ett blodkärl i hjärnan som kan läcka eller brista.

  1. Vilka är symtomen på ett brustet hjärnaneurysm?

Symtomen är bland annat plötslig svår huvudvärk, illamående, kräkningar, stel nacke, dimsyn och medvetslöshet.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla ett hjärnaneurysm?

Riskfaktorer är hög ålder, rökning, högt blodtryck och genetiska sjukdomar som påverkar blodkärlen.

  1. Hur diagnostiseras hjärnaneurysm?

Diagnostiska undersökningar omfattar datortomografi med eller utan injektion av färgämne vid angiografi och magnetkameraundersökning med eller utan angiografi.

  1. Vilka är behandlingsalternativen för ett brustet hjärnaneurysm?

Behandlingsalternativen omfattar kirurgisk klippning och endovaskulär coiling.

  1. Kan livsstilsförändringar bidra till att förhindra en ruptur av hjärnaneurysm?

Ja, livsstilsförändringar som att undvika rökning och droger kan bidra till att minska risken för ruptur.

  1. Är orubbade hjärnaneurysm symtomatiska?

Orupturerade hjärnaneurysm kan vara symtomfria men kan orsaka symtom om de växer sig tillräckligt stora för att trycka på omgivande strukturer.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå efter en ruptur av ett hjärnaneurysm?

Komplikationer kan vara återblödning, vasospasm (förträngning av blodkärl), hydrocefalus (vätskeöverskott i hjärnan) och låga natriumnivåer.

  1. Rekommenderas screening för orubbade hjärnaneurysm?

Screening rekommenderas i allmänhet inte om det inte finns en stark familjehistoria eller specifika genetiska tillstånd närvarande.

  1. Hur kan jag minska risken att utveckla ett hjärnaneurysm?

Minska din risk genom att upprätthålla en hälsosam livsstil med regelbunden motion och undvika rökning och rekreationsdroger.