Anevrizma, serebral

TANIM

Beyin anevrizması, beyindeki bir kan damarında sızıntı yapabilen veya yırtılabilen, beyinde kanamaya neden olabilen bir şişliktir. Beyin anevrizmalarının çoğu asemptomatiktir ve sıklıkla diğer durumlara yönelik testler sırasında tesadüfen tespit edilir.

BELİRTİLER

NEDENLER

Beyin anevrizmaları arter duvarlarının incelmesine bağlı olarak gelişir ve arter dallarında daha sık görülür. Risk faktörleri arasında ileri yaş, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, genetik bozukluklar, kafa travması ve uyuşturucu kullanımı yer alır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Arter duvarlarının zayıflamasına katkıda bulunan faktörler arasında ileri yaş, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, arterioskleroz, uyuşturucu kullanımı (özellikle kokain), kafa travması, aşırı alkol tüketimi, bazı enfeksiyonlar, menopozdan sonra östrojen seviyelerinin düşmesi yer alır.

KOMPLİKASYONLAR

Yırtılmış bir beyin anevrizmasının komplikasyonları arasında yeniden kanama, vazospazm (kan damarlarının daralması), hidrosefali (beyin çevresinde aşırı sıvı) ve hiponatremi (düşük sodyum seviyeleri) yer alır.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Doktorunuz için anevrizmanın boyutu ve yeri, görüntüleme testleri sonuçlarına göre yırtılma olasılığı, önerilen tedavi seçenekleri, hemen tedavi edilmezse takip testlerinin sıklığı hakkında sorular hazırlayın.

TESTLER VE TEŞHİS

Beyin anevrizmalarına yönelik tanısal testler arasında anjiyografi boya enjeksiyonu ile veya anjiyografi boya enjeksiyonu olmadan CT taraması; beyin omurilik sıvısı testi; Anjiyografili veya anjiyografisiz MR; beyin anjiyogramı. Rüptüre olmamış anevrizmaların taranması genellikle önerilmez.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Yırtılmış bir beyin anevrizması için tedavi seçenekleri arasında cerrahi klipsleme ve endovasküler sarma yer alır. Diğer tedaviler semptomları ve komplikasyonları yönetmeye odaklanır. Yaşam tarzı değişiklikleri, yırtılmamış anevrizmalarda yırtılmayı önlemeye yardımcı olabilir.

YAŞAM TARZI VE EV ÇÖZÜMLERİ

Sigara ve keyif verici ilaçlardan kaçının; sağlıklı beslenin ve düzenli egzersiz yapın; kafein alımını sınırlayın; kan basıncını aniden yükseltebilecek zorlayıcı aktivitelerden kaçının.


SORULAR

  1. Beyin anevrizması nedir?

Beyin anevrizması, beyindeki bir kan damarında sızıntı yapabilen veya yırtılabilen bir şişliktir.

  1. Yırtılmış bir beyin anevrizmasının belirtileri nelerdir?

Semptomlar arasında ani şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, boyun tutulması, bulanık görme ve bilinç kaybı yer alır.

  1. Beyin anevrizması gelişimi için risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörleri arasında ileri yaş, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, kan damarlarını etkileyen genetik bozukluklar yer alır.

  1. Beyin anevrizmaları nasıl teşhis edilir?

Tanı testleri arasında anjiyografi boya enjeksiyonlu veya enjeksiyonsuz BT taraması ve anjiyografili veya anjiyografisiz MR bulunmaktadır.

  1. Yırtılmış bir beyin anevrizması için tedavi seçenekleri nelerdir?

Tedavi seçenekleri arasında cerrahi kırpma ve endovasküler sarmal yer alır.

  1. Yaşam tarzı değişiklikleri beyin anevrizması rüptürünü önlemeye yardımcı olabilir mi?

Evet, sigara içmekten ve eğlence amaçlı uyuşturuculardan kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri yırtılma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

  1. Rüptüre olmamış beyin anevrizmaları semptomatik midir?

Rüptüre olmamış beyin anevrizmaları asemptomatik olabilir ancak çevredeki yapılara baskı yapacak kadar büyürlerse semptomlara neden olabilirler.

  1. Beyin anevrizmasının yırtılmasından sonra hangi komplikasyonlar ortaya çıkabilir?

Komplikasyonlar arasında yeniden kanama, vazospazm (kan damarlarının daralması), hidrosefali (beyin çevresinde aşırı sıvı) ve düşük sodyum seviyeleri yer alır.

  1. Rüptüre olmamış beyin anevrizmalarında tarama önerilir mi?

Güçlü bir aile öyküsü veya belirli genetik koşullar mevcut olmadıkça tarama genellikle önerilmez.

  1. Beyin anevrizması gelişme riskimi nasıl azaltabilirim?

Düzenli egzersizle sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürerek ve sigara ve eğlence amaçlı uyuşturuculardan kaçınarak riskinizi azaltın.