Zaburzenia odżywiania, bulimia

DEFINICJA

Bulimia psychiczna, potocznie zwana bulimią, to poważne zaburzenie odżywiania charakteryzujące się objadaniem się, po którym następują niezdrowe metody zapobiegania przybieraniu na wadze. Metody te obejmują samowywołane wymioty, nadużywanie środków przeczyszczających, moczopędnych, post lub nadmierne ćwiczenia.

OBJAWY

PRZYCZYNY

Dokładna przyczyna bulimii nie jest znana, ale może obejmować czynniki biologiczne, emocjonalne i społeczne. Genetyka, problemy psychologiczne, presja społeczna i traumatyczne wydarzenia mogą przyczynić się do rozwoju zaburzenia.

CZYNNIKI RYZYKA

KOMPLIKACJE

Powikłania bulimii mogą obejmować odwodnienie, problemy z sercem, próchnicę zębów, problemy z trawieniem, stany lękowe, depresję, nadużywanie substancji psychoaktywnych, a nawet samobójstwo.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Przed wizytą zrób listę objawów, danych osobowych, przyjmowanych leków i pytań do lekarza. Przygotuj się na omówienie swoich obaw dotyczących wagi i zachowań żywieniowych.

TESTY I DIAGNOZA

Rozpoznanie bulimii obejmuje badanie fizykalne, badania krwi, badania moczu i ocenę psychologiczną. Kryteria z DSM - 5 obejmują zachowania objadania się i oczyszczania co najmniej raz w tygodniu przez trzy miesiące.

LECZENIE I LEKKI

Leczenie bulimii może obejmować psychoterapię (terapię poznawczo-behawioralną), leki (antydepresanty), edukację żywieniową, a w ciężkich przypadkach hospitalizację. Podejście zespołowe obejmujące pracowników służby zdrowia i wsparcie rodziny ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego leczenia.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Promowanie zdrowego wizerunku ciała u dzieci, wczesna interwencja z profesjonalną pomocą w razie potrzeby oraz otwarta komunikacja na temat problemów żywieniowych są kluczowe w zapobieganiu pogorszeniu bulimii.

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Unikaj stosowania suplementów diety lub ziół w celu utraty wagi, ponieważ mogą one być szkodliwe, jeśli są niewłaściwie stosowane. Przed zastosowaniem jakichkolwiek suplementów skonsultuj się z lekarzem.

Radzenie sobie i wsparcie

Strategie radzenia sobie z bulimią obejmują identyfikację czynników wyzwalających, poszukiwanie pozytywnych wzorców do naśladowania, angażowanie się w przyjemne zajęcia, budowanie poczucia własnej wartości i dołączanie do grup wsparcia w celu uzyskania zachęty i porady.

PYTANIA

  1. Co to jest Bulimia nervosa?

Bulimia nervosa to poważne zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadowym objadaniem się, a następnie zachowaniami przeczyszczającymi, aby zapobiec przybieraniu na wadze.

  1. Jakie są objawy bulimii?

Objawy obejmują zaabsorbowanie kształtem i wagą ciała, strach przed przybraniem na wadze, brak kontroli nad zachowaniami żywieniowymi, objadanie się, a następnie zachowania oczyszczające.

  1. Jakie są czynniki ryzyka rozwoju bulimii?

Czynniki ryzyka obejmują płeć żeńską, okres dojrzewania lub wczesną dorosłość, historię zaburzeń odżywiania w rodzinie, problemy psychologiczne, takie jak niska samoocena lub stany lękowe.

  1. Jak diagnozuje się bulimię?

Diagnoza obejmuje badanie fizykalne, badania krwi, badania moczu, ocenę psychologiczną na podstawie kryteriów DSM-5.

  1. Jakie są powikłania bulimii?

Powikłania mogą obejmować odwodnienie, problemy z sercem, próchnicę zębów, problemy trawienne, lęk, depresję.

  1. Jakie metody leczenia bulimii są dostępne?

Leczenie może obejmować psychoterapię (terapia poznawczo-behawioralna), leki (leki przeciwdepresyjne), edukację żywieniową.

  1. W jaki sposób zmiana stylu życia może pomóc w radzeniu sobie z bulimią?

Promowanie zdrowego wizerunku ciała u dzieci i wczesne szukanie profesjonalnej pomocy może zapobiec pogorszeniu bulimii.

  1. Czy istnieją jakieś metody medycyny alternatywnej zalecane w leczeniu bulimii?

Unikaj stosowania suplementów diety lub ziół do odchudzania bez konsultacji z lekarzem ze względu na potencjalne ryzyko.

  1. Jakie strategie radzenia sobie są zalecane w przypadku bulimii?

Strategie radzenia sobie obejmują identyfikację czynników wyzwalających, poszukiwanie pozytywnych wzorców do naśladowania, angażowanie się w przyjemne czynności, aby odwrócić uwagę od negatywnych myśli.

  1. Dlaczego wsparcie rodziny jest ważne w leczeniu bulimii?

Wsparcie rodziny odgrywa kluczową rolę w leczeniu bulimii, ponieważ zapewnia zachętę i pomaga stworzyć środowisko sprzyjające wyzdrowieniu.