Mjölkallergi

DEFINITION

Mjölkallergi är ett onormalt immunsvar mot mjölkproteiner, oftast från komjölk, men kan också utlösas av mjölk från andra däggdjur. Symtomen varierar från lindriga till svåra och kan omfatta nässelutslag, väsande andning, kräkningar och i sällsynta fall anafylaxi.

SYMPTOM

Symtomen på mjölkallergi varierar och kan omfatta nässelutslag, pipande andning, kräkningar, diarré, magkramper med mera. Det är viktigt att skilja mellan mjölkallergi och mjölkintolerans eftersom de involverar olika mekanismer.

ORSAKER

Mjölkallergi orsakas av att immunsystemet felaktigt identifierar mjölkproteiner som skadliga, vilket leder till produktion av antikroppar som utlöser allergiska reaktioner. De viktigaste proteinerna i komjölk som orsakar allergiska reaktioner är kasein och vassle.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för att utveckla en mjölkallergi inkluderar att ha andra allergier, atopisk dermatit, en familjehistoria av allergier och ung ålder. Barn med mjölkallergi löper också högre risk att utveckla allergier mot andra livsmedel och tillstånd som hösnuva.

KOMPLIKATIONER

Personer med mjölkallergi är benägna att utveckla allergier mot andra livsmedel och tillstånd som hösnuva.

När ska du träffa en läkare?

Det är viktigt att kontakta läkare eller allergolog om symptom på mjölkallergi uppträder kort efter konsumtion. Akutbehandling är nödvändig om tecken på anafylaxi utvecklas.

DIAGNOS

Att diagnostisera en mjölkallergi innebär en detaljerad historia, fysisk undersökning, att hålla en matdagbok, elimineringsdieter, hudtester, blodprov och orala utmaningar under medicinsk övervakning.

BEHANDLING

Den primära behandlingen för mjölkallergi är att undvika mjölk och mjölkprodukter. I fall av oavsiktlig exponering eller allvarliga reaktioner som anafylaxi kan akuta epinefrininjektioner vara nödvändiga.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Att undvika livsmedel som innehåller mjölkproteiner är avgörande. Att noggrant läsa livsmedelsetiketter och vara medveten om dolda mjölkkällor i bearbetade livsmedel kan hjälpa till att förhindra allergiska reaktioner. Amning eller användning av hypoallergena formler kan rekommenderas för spädbarn med hög risk att utveckla mjölkallergi.

HANTERING OCH STÖD

Att leva med en allvarlig födoämnesallergi kan vara en utmaning. Att söka stöd från andra i liknande situationer och hålla sig informerad om hur man hanterar allergier kan bidra till att minska stressen.


FRÅGOR

  1. Vilken är den primära behandlingen för mjölkallergi?

Undvikande av mjölk och mjölkprodukter.

  1. Vilka är de viktigaste proteinerna i komjölk som kan orsaka en allergisk reaktion?

Kasein och vassle.

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på anafylaxi på grund av mjölkallergi?

Sammandragning av luftvägarna, ansiktsrodnad, klåda, chock.

  1. Hur kan du skilja mellan mjölkallergi och laktosintolerans?

Mjölkallergi innebär att immunsystemet reagerar, medan laktosintolerans inte gör det.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla mjölkallergi?

Att ha andra allergier, atopisk dermatit, familjehistoria med allergier, ung ålder.

  1. Hur diagnostiseras en mjölkallergi?

Genom detaljerad anamnestagning, fysiska undersökningar, hudtester, blodprover och muntliga utmaningar under medicinsk övervakning.

  1. Vad ska du göra om du får symtom på anafylaxi på grund av mjölkallergi?

Sök akut medicinsk vård omedelbart.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att hantera en mjölkallergi?

Undvika livsmedel som innehåller mjölkproteiner och vara vaksam på dolda mejerikällor i bearbetade livsmedel.

  1. Finns det alternativa modersmjölksersättningar för spädbarn med misstänkt eller konstaterad mjölkallergi?

Hypoallergena formler eller sojabaserade formler kan rekommenderas.

  1. Vilka stödresurser finns tillgängliga för personer med matallergier?

Stödgrupper eller organisationer som Asthma and Allergy Foundation of America kan ge hjälp och information.