Alergia na mleko

DEFINICJA

Alergia na mleko jest nieprawidłową reakcją immunologiczną na białka mleka, najczęściej mleka krowiego, ale może być również wywołana przez mleko innych ssaków. Objawy wahają się od łagodnych do ciężkich i mogą obejmować pokrzywkę, świszczący oddech, wymioty, a w rzadkich przypadkach anafilaksję.

OBJAWY

Objawy alergii na mleko są różne i mogą obejmować pokrzywkę, świszczący oddech, wymioty, biegunkę, skurcze brzucha i inne. Ważne jest, aby odróżnić alergię na mleko od nietolerancji mleka, ponieważ dotyczą one różnych mechanizmów.

PRZYCZYNY

Alergia na mleko jest spowodowana błędnym rozpoznaniem przez układ odpornościowy białek mleka jako szkodliwych, co prowadzi do wytworzenia przeciwciał wywołujących reakcje alergiczne. Głównymi białkami mleka krowiego odpowiedzialnymi za reakcje alergiczne są kazeina i serwatka.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia alergii na mleko obejmują inne alergie, atopowe zapalenie skóry, historię alergii w rodzinie i młody wiek. Dzieci z alergią na mleko są również bardziej narażone na rozwój alergii na inne pokarmy i schorzenia, takie jak katar sienny.

KOMPLIKACJE

Osoby z alergią na mleko są podatne na rozwój alergii na inne pokarmy i choroby, takie jak katar sienny.

Kiedy iść do lekarza

Należy koniecznie skonsultować się z lekarzem lub alergologiem, jeśli objawy alergii na mleko wystąpią wkrótce po spożyciu. W przypadku wystąpienia objawów anafilaksji konieczne jest leczenie ratunkowe.

DIAGNOZA

Diagnozowanie alergii na mleko obejmuje szczegółową historię, badanie fizykalne, prowadzenie dziennika żywności, diety eliminacyjne, testy skórne, badania krwi i wyzwania ustne pod nadzorem lekarza.

LECZENIE

Podstawowym sposobem leczenia alergii na mleko jest unikanie mleka i przetworów mlecznych. W przypadku przypadkowego narażenia lub ciężkich reakcji, takich jak anafilaksja, konieczne mogą być nagłe wstrzyknięcia epinefryny.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Unikanie pokarmów zawierających białka mleka ma kluczowe znaczenie. Uważne czytanie etykiet żywności i świadomość ukrytych źródeł mleka w przetworzonej żywności może pomóc w zapobieganiu reakcjom alergicznym. Karmienie piersią lub stosowanie preparatów hipoalergicznych może być zalecane dla niemowląt z wysokim ryzykiem rozwoju alergii na mleko.

Radzenie sobie i wsparcie

Życie z poważną alergią pokarmową może być wyzwaniem. Poszukiwanie wsparcia od innych osób w podobnej sytuacji i bycie na bieżąco z informacjami na temat radzenia sobie z alergiami może pomóc złagodzić stres.


PYTANIA

  1. Jaki jest podstawowy sposób leczenia alergii na mleko?

Unikanie mleka i jego przetworów.

  1. Jakie są główne białka mleka krowiego, które mogą powodować reakcję alergiczną?

Kazeina i serwatka.

  1. Jakie są najczęstsze objawy anafilaksji spowodowanej alergią na mleko?

Zwężenie dróg oddechowych, zaczerwienienie twarzy, swędzenie, wstrząs.

  1. Jak odróżnić alergię na mleko od nietolerancji laktozy?

Alergia na mleko wiąże się z reakcją układu odpornościowego, podczas gdy nietolerancja laktozy nie.

  1. Jakie są czynniki ryzyka rozwoju alergii na mleko?

Posiadanie innych alergii, atopowe zapalenie skóry, alergie w rodzinie, młody wiek.

  1. Jak diagnozuje się alergię na mleko?

Dzięki szczegółowemu wywiadowi, badaniom fizykalnym, testom skórnym, badaniom krwi i testom doustnym pod nadzorem lekarza.

  1. Co należy zrobić w przypadku wystąpienia objawów anafilaksji spowodowanej alergią na mleko?

Proszę natychmiast szukać pomocy medycznej.

  1. Jakie zmiany stylu życia mogą pomóc w radzeniu sobie z alergią na mleko?

Unikanie żywności zawierającej białka mleka i zwracanie uwagi na ukryte źródła nabiału w przetworzonej żywności.

  1. Czy istnieją alternatywne formuły dla niemowląt z podejrzeniem lub potwierdzoną alergią na mleko?

Zalecane mogą być preparaty hipoalergiczne lub na bazie soi.

  1. Jakie zasoby wsparcia są dostępne dla osób z alergiami pokarmowymi?

Grupy wsparcia lub organizacje, takie jak Amerykańska Fundacja Astmy i Alergii, mogą zapewnić pomoc i informacje.