Allergisk reaktion

DEFINITION

Allergier uppstår när ditt immunförsvar reagerar på ett främmande ämne - såsom pollen, bigift eller husdjursmjäll - som inte orsakar en reaktion hos de flesta människor. Ditt immunsystem producerar ämnen som kallas antikroppar som identifierar ett visst allergen som skadligt. När du kommer i kontakt med allergenet kan ditt immunsystems reaktion inflammera din hud, bihålor, luftvägar eller matsmältningssystemet.

SYMPTOM

Allergisymtomen beror på vilket ämne som är inblandat och kan variera från mild irritation till allvarliga reaktioner som anafylaxi. Symtomen kan påverka luftvägarna, bihålorna, näsgångarna, huden och matsmältningssystemet.

Hösnuva kan orsaka:

Livsmedelsallergier kan orsaka:

Allergi mot insektsstick kan orsaka:

Läkemedelsallergier kan orsaka:

Atopisk dermatit, även kallat eksem, kan orsaka att huden:

Anafylaxi

Vissa allergier kan utlösa en allvarlig reaktion som kallas anafylaxi. Tecken på detta är medvetslöshet, blodtrycksfall, svår andnöd, hudutslag, yrsel, snabb och svag puls, illamående och kräkningar.

NÄR DU BÖR UPPSÖKA LÄKARE

Vid svåra allergiska reaktioner (anafylaxi) ska du omedelbart söka akut medicinsk hjälp. Om du tidigare har haft svåra allergiattacker eller tecken på anafylaxi ska du boka tid hos en allergispecialist.

ORSAKER

Allergier uppstår när immunförsvaret misstar ofarliga ämnen för farliga inkräktare. Vanliga utlösande faktorer är luftburna allergener som pollen och mjäll från djur, vissa livsmedel som jordnötter och skaldjur, insektsstick som bigift, läkemedel som penicillin och ämnen som du rör vid, t. ex. latex.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för att utveckla allergier är bland annat astma eller allergier i släkten, att vara barn (större risk att utveckla allergier) och att ha astma eller andra allergiska tillstånd.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av allergier kan vara anafylaxi (allvarlig allergisk reaktion), astma, atopisk dermatit (eksem), bihåleinflammation, öroninfektioner, lunginfektioner och svampkomplikationer i bihålorna eller lungorna.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du träffar din läkare för allergisymptom:

Frågor att ställa till din läkare:

 1. Vad är det som orsakar mina symtom?
 2. Behöver jag allergitester?
 3. Ska jag träffa en allergispecialist?
 4. Vilken är den bästa behandlingen?
 5. Hur kan jag hantera andra hälsoproblem med mina allergier?
 6. Vilka förändringar kan jag göra hemma för att minska symtomen?
 7. När ska jag söka medicinsk hjälp?
 8. Vilka är nödsymptom som min familj bör känna till?
 9. Finns det generiska alternativ till receptbelagda läkemedel?
 10. Kan du rekommendera några källor för mer information?

TESTER OCH DIAGNOS

Tester för allergier kan innehålla detaljerade frågor om symtom, fysiska undersökningar, föra symtomdagbok, hudtester som utsätter dig för allergener som sticker i huden och blodprov som mäter specifika antikroppar.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Allergibehandling innebär att man om möjligt undviker allergen och tar läkemedel för att minska symtomen. Immunterapi kan rekommenderas för svåra fall som inte lindras av andra behandlingar.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

För att förebygga allergiska reaktioner bör du undvika utlösande faktorer i möjligaste mån och föra dagbok för att följa upp symtomen. Överväg att bära ett medicinskt varningsarmband om du tidigare har haft allvarliga reaktioner.


FRÅGOR

 1. Vad är allergier?

Allergier uppstår när ditt immunförsvar reagerar på främmande ämnen som vanligtvis är ofarliga.

 1. Vilka är de vanligaste allergisymtomen?

Symtomen kan påverka luftvägarna (nysningar), huden (klåda), matsmältningssystemet (svullnad) och mycket mer beroende på allergenet.

 1. Vad är anafylaxi?

Anafylaxi är en allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande och kräver omedelbar läkarvård.

 1. Hur ska man förbereda sig inför ett läkarbesök gällande allergi?

Förbered dig genom att anteckna symtom, familjehistoria av allergier/astma, aktuella mediciner och ställa relevanta frågor om diagnos och behandlingsalternativ.

 1. Vilka är de vanligaste orsakerna till allergier?

Vanliga orsaker är luftburna allergener (pollen), vissa livsmedel (jordnötter), insektsstick (bigift), mediciner (penicillin) och ämnen du rör vid (latex).

 1. Vem löper ökad risk att utveckla allergier?

De med en familjehistoria av astma/allergier eller individer med befintliga allergiska tillstånd som astma löper högre risk.

 1. Vilka är några komplikationer av allergier?

Komplikationer kan bland annat vara anafylaxi, astmaexacerbation som utlöses av exponering för allergener (allergiinducerad astma), atopisk dermatit (eksem) och bihåleinflammation.

 1. Hur diagnostiseras allergier?

Diagnosen innebär detaljerade frågor om symtomen tillsammans med fysiska undersökningar; tester som hudpricktester eller blodprover kan också genomföras.

 1. Vilka är de vanligaste behandlingarna mot allergier?

Behandlingen omfattar strategier för att undvika allergener där så är möjligt, läkemedel som antihistaminer, immunterapi i svåra fall och akut injektion av adrenalin vid anafylaxi.

 1. Hur kan man förebygga allergiska reaktioner i hemmet?

Förebyggande åtgärder inkluderar att undvika kända utlösande faktorer som pollen eller dammkvalster, att föra symtomdagbok och att bära ett medicinskt varningsarmband om det behövs för allvarliga reaktioner.