Süt alerjisi

TANIM

Süt alerjisi, çoğunlukla inek sütünden elde edilen süt proteinlerine karşı anormal bir bağışıklık tepkisidir, ancak aynı zamanda diğer memelilerin sütü tarafından da tetiklenebilir. Semptomlar hafif ila şiddetli arasında değişir ve kurdeşen, hırıltı, kusma ve nadir durumlarda anafilaksiyi içerebilir.

BELİRTİLER

Süt alerjisinin belirtileri değişiklik gösterir ve kurdeşen, hırıltı, kusma, ishal, karın krampları ve daha fazlasını içerebilir. Farklı mekanizmalar içerdiğinden süt alerjisi ile süt intoleransı arasında ayrım yapmak önemlidir.

NEDENLER

Süt alerjisi, bağışıklık sisteminin süt proteinlerini yanlışlıkla zararlı olarak tanımlamasından kaynaklanır ve alerjik reaksiyonları tetikleyen antikorların üretilmesine yol açar. İnek sütündeki alerjik reaksiyonlardan sorumlu ana proteinler kazein ve peynir altı suyudur.

RİSK FAKTÖRLERİ

Süt alerjisi geliştirme riskini artıran faktörler arasında başka alerjilere sahip olmak, atopik dermatit, ailede alerji öyküsü ve genç yaş yer alır. Süt alerjisi olan çocukların diğer gıdalara ve saman nezlesi gibi hastalıklara karşı alerji geliştirme riski de daha yüksektir.

KOMPLİKASYONLAR

Süt alerjisi olan kişiler diğer gıdalara ve saman nezlesi gibi durumlara karşı alerji geliştirmeye eğilimlidir.

Ne Zaman Doktora Görünmelisiniz?

Tüketimden kısa bir süre sonra süt alerjisi belirtileri ortaya çıkarsa bir doktora veya alerji uzmanına başvurmak önemlidir. Anafilaksi belirtileri gelişirse acil tedavi gereklidir.

TEŞHİS

Süt alerjisinin teşhisi için ayrıntılı bir öykü, fiziksel muayene, gıda günlüğü tutma, eliminasyon diyetleri, deri testleri, kan testleri ve tıbbi gözetim altında oral testler gerekir.

TEDAVİ

Süt alerjisinin birincil tedavisi süt ve süt ürünlerinden kaçınmaktır. Kazara maruz kalma veya anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlar durumunda acil epinefrin enjeksiyonları gerekli olabilir.

YAŞAM TARZI VE EV ÇÖZÜMLERİ

Süt proteini içeren yiyeceklerden kaçınmak çok önemlidir. Gıda etiketlerini dikkatlice okumak ve işlenmiş gıdalardaki gizli süt kaynaklarının farkında olmak alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir. Süt alerjisi geliştirme riski yüksek olan bebekler için emzirmek veya hipoalerjenik formüller kullanmak önerilebilir.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

Ciddi bir gıda alerjisi ile yaşamak zor olabilir. Benzer durumdaki diğer kişilerden destek almak ve alerjileri yönetme konusunda bilgi sahibi olmak stresi azaltmaya yardımcı olabilir.


SORULAR

  1. Süt alerjisinin birincil tedavisi nedir?

Süt ve süt ürünlerinden kaçınma.

  1. İnek sütünde alerjik reaksiyona neden olabilecek ana proteinler nelerdir?

Kazein ve peynir altı suyu.

  1. Süt alerjisine bağlı anafilaksinin yaygın belirtileri nelerdir?

Solunum yollarının daralması, yüz kızarması, kaşıntı, şok.

  1. Süt alerjisi ile laktoz intoleransı arasında nasıl ayrım yapabilirsiniz?

Süt alerjisi bağışıklık sisteminin tepkisini içerirken laktoz intoleransı böyle bir etki göstermez.

  1. Süt alerjisinin gelişmesinde bazı risk faktörleri nelerdir?

Başka alerjilere sahip olmak, atopik dermatit, ailede alerji öyküsü, genç yaş.

  1. Süt alerjisi nasıl teşhis edilir?

Tıbbi gözetim altında ayrıntılı öykü alma, fizik muayene, cilt testleri, kan testleri ve sözlü testler yoluyla.

  1. Süt alerjisine bağlı anafilaksi belirtileri görüldüğünde ne yapmalısınız?

Derhal acil tıbbi bakıma başvurun.

  1. Hangi yaşam tarzı değişiklikleri süt alerjisini yönetmeye yardımcı olabilir?

Süt proteini içeren gıdalardan kaçınmak ve işlenmiş gıdalardaki gizli süt kaynaklarına karşı dikkatli olmak.

  1. Şüpheli veya doğrulanmış süt alerjisi olan bebekler için alternatif formüller var mı?

Hipoalerjenik formüller veya soya bazlı formüller önerilebilir.

  1. Gıda alerjisi olan bireyler için hangi destek kaynakları mevcuttur?

Destek grupları veya Amerika Astım ve Alerji Vakfı gibi kuruluşlar yardım ve bilgi sağlayabilir.