Gastroesofageal reflux

DEFINITION

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är ett kroniskt matsmältningstillstånd där magsyra eller maginnehåll rinner tillbaka till matstrupen och orsakar irritation och symtom. När dessa symtom uppträder ofta eller påverkar det dagliga livet kan en diagnos på GERD ställas. Även om livsstilsförändringar och receptfria läkemedel kan hjälpa till att hantera GERD för de flesta människor, kan vissa behöva starkare behandlingar som läkemedel eller kirurgi.

SYMPTOM

Symtom på GERD är halsbränna, bröstsmärta, sväljsvårigheter, torrhosta, heshet, uppstötning av mat eller vätska och känsla av en klump i halsen. Sök omedelbart läkarvård om du upplever svår bröstsmärta eller andra oroande symtom.

ORSAKER

GERD orsakas av en onormal avslappning eller försvagning av den nedre matstrupssfinktern, vilket gör att magsyra kan rinna tillbaka in i matstrupen. Denna syrairritation kan med tiden leda till inflammation, komplikationer som förträngning av matstrupen, sår eller Barretts matstrupe.

RISKFAKTORER

Faktorer som kan öka risken för att utveckla GERD är bland annat fetma, hiatusbråck, graviditet, rökning, astma, diabetes, muntorrhet, fördröjd magsäckstömning och vissa bindvävssjukdomar.

KOMPLIKATIONER

Kronisk inflammation till följd av GERD kan leda till komplikationer som förträngning av matstrupen, sår i matstrupen och Barretts matstrupe, som innebär en ökad risk för matstrupscancer.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

När du förbereder dig för ett läkarbesök för misstänkt GERD bör du vara medveten om eventuella restriktioner, skriva ner symtom och frågor till din läkare. Det är viktigt att du kommunicerar all relevant information på ett effektivt sätt under läkarbesöket.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnosen GERD baseras på symtomen och kan innefatta tester som pH-övervakning, röntgen, endoskopi eller test av matstrupens rörlighet för att bedöma syranivåerna och utvärdera matstrupen.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativ för GERD sträcker sig från receptfria antacida och syrareducerande medel till receptbelagda mediciner som protonpumpshämmare. I allvarliga fall där mediciner är ineffektiva kan kirurgiska ingrepp som Nissen fundoplication eller Linx-enhetsplacering övervägas.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Livsstilsförändringar kan hjälpa till att hantera GERD-symtom och inkluderar att hålla en hälsosam vikt, undvika utlösande livsmedel/drycker, äta mindre måltider, inte lägga sig ner efter att ha ätit, höja sängens huvudända när man sover och sluta röka.

ALTERNATIV MEDICIN

Även om inga alternativa behandlingar har visat sig kunna behandla GERD definitivt, kan vissa kompletterande metoder som örtmediciner eller avslappningstekniker ge lindring när de används tillsammans med konventionella behandlingar.

FRÅGOR

  1. Vad är GERD?

GERD står för Gastroesofageal Reflux Disease och innebär att magsyra rinner tillbaka in i matstrupen.

  1. Vilka är de vanligaste symptomen på GERD?

Symtomen omfattar halsbränna, bröstsmärta, svårigheter att svälja, hosta, heshet, uppstötning av mat/ vätska.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla GERD?

Riskfaktorer är bl. a. fetma, hiatalbråck, graviditet, rökning och astma.

  1. Hur diagnostiseras GERD?

Diagnosen baseras på symtom och kan innefatta tester som pH-övervakning eller endoskopi.

  1. Vilka är de första behandlingarna för att kontrollera halsbränna vid GERD?

Inledande behandlingar kan inkludera receptfria antacida eller syrareducerande medel.

  1. När ska man omedelbart söka läkarvård angående GERD-symtom?

Om du upplever svåra bröstsmärtor eller andra alarmerande symtom måste du omedelbart uppsöka läkare.

  1. Kan livsstilsförändringar hjälpa till att hantera GERD?

Ja, att hålla en hälsosam vikt och undvika utlösande livsmedel/drycker kan bidra till att minska symtomen.

  1. Finns det alternativmedicinska alternativ för behandling av GERD?

Även om det inte har visat sig vara definitivt effektivt för enbart behandling av GERD, kan alternativa terapier som naturläkemedel eller avslappningstekniker erbjuda lindring som kompletterande metoder.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå vid obehandlad GERD?

Komplikationer kan vara striktur (förträngning) i matstrupen, sår och Barretts matstrupe med ökad risk för matstrupscancer.

  1. Vilka frågor bör man förbereda inför ett läkarbesök angående misstänkt GERD?

Frågorna kan handla om att förstå orsaken till symtomen, nödvändiga tester/behandlingar och hur man hanterar andra hälsotillstånd vid sidan av GERD-behandlingen.