Sväljsvårigheter

DEFINITION

Sväljsvårigheter (dysfagi) innebär att det tar mer tid och ansträngning att flytta mat eller vätska från munnen till magen. Enstaka svårigheter kanske inte är oroande, men ihållande dysfagi kan tyda på ett allvarligt medicinskt tillstånd.

SYMPTOM

ORSAKER

Esofagusdysfagi: Orsakerna är bland annat akalasi, esofagusstriktur, tumörer och GERD.

Orofaryngeal dysfagi: Kan bero på neurologiska störningar, skador, divertikler i svalget eller cancer.

RISKFAKTORER

Åldrande och vissa hälsotillstånd ökar risken för dysfagi.

KOMPLIKATIONER

Dysfagi kan leda till undernäring, viktnedgång, uttorkning och andningsproblem.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Var förberedd med information om dina symtom, mediciner och frågor till din läkare.

TESTER OCH DIAGNOS

Undersökningarna kan omfatta röntgen, endoskopi, sväljningsundersökningar och bilddiagnostik.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingen beror på typen av dysfagi och kan omfatta övningar, sväljningsteknik, utvidgning, kirurgi, läkemedel, specialkost eller sondmatning.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Att äta långsamt, tugga ordentligt och hantera tillstånd som GERD kan bidra till att minska risken för tillfälliga sväljsvårigheter.

FRÅGOR

  1. Vad är dysfagi?

Svårigheter att svälja mat eller vätska från munnen till magen.

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på dysfagi?

Smärta vid sväljning, känsla av att maten fastnar i halsen, uppstötningar.

  1. När ska jag uppsöka läkare för dysfagi?

Om du regelbundet har svårt att svälja eller upplever viktnedgång eller uppstötningar.

  1. Vilka är riskfaktorerna för dysfagi?

Åldrande och vissa hälsotillstånd ökar risken.

  1. Hur diagnostiseras dysfagi?

Genom tester som röntgen, endoskopi och sväljningsundersökningar.

  1. Vilka är behandlingsalternativen för dysfagi?

Behandlingen beror på typ och orsak och kan innefatta övningar, utvidgning, operation eller mediciner.

  1. Kan dysfagi leda till komplikationer?

Ja, det kan leda till undernäring, uttorkning och andningssvårigheter.

  1. Hur kan dysfagi förebyggas?

Att äta långsamt, tugga ordentligt och hantera tillstånd som GERD kan bidra till att minska risken.

  1. Vem har högre risk för dysfagi?

Äldre vuxna och personer med vissa neurologiska sjukdomar.

  1. Är dysfagi alltid ett tecken på ett allvarligt medicinskt tillstånd?

Inte alltid; enstaka svårigheter kanske inte är oroande men ihållande problem bör utvärderas av en läkare.