Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

DEFINICJA

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) charakteryzuje się nieuzasadnionymi myślami i obawami (obsesje), które prowadzą do powtarzających się zachowań (kompulsje). Można mieć tylko obsesje lub tylko kompulsje i nadal mieć OCD. Osoby z OCD mogą czuć się zmuszone do wykonywania kompulsywnych czynności w celu złagodzenia niepokoju i lęku.

OBJAWY

Objawy obsesji: Powtarzające się, uporczywe, niechciane pragnienia lub obrazy powodujące niepokój. Tematy obejmują strach przed zanieczyszczeniem, porządek, agresywne i niechciane myśli.

Objawy kompulsji: Powtarzające się zachowania wynikające z potrzeby zapobiegania lękowi związanemu z obsesjami. Tematy obejmują mycie, liczenie, sprawdzanie i domaganie się zapewnień.

PRZYCZYNY

Przyczyna OCD nie jest w pełni poznana, ale może obejmować czynniki biologiczne, takie jak zmiany w chemii mózgu lub genetyce. Uważa się, że pewną rolę odgrywają również czynniki środowiskowe, takie jak infekcje.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki zwiększające ryzyko rozwoju OCD obejmują historię rodzinną i narażenie na stresujące wydarzenia życiowe wyzwalające natrętne myśli i rytuały.

KOMPLIKACJE

Powikłania związane z OCD obejmują trudności w uczęszczaniu do pracy lub szkoły, problemy w związkach, zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia odżywiania, myśli samobójcze, nadużywanie substancji i kontaktowe zapalenie skóry spowodowane częstym myciem rąk.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Przygotuj się na wizytę, zwracając uwagę na objawy, dane osobowe, leki i pytania do swojego lekarza. Pytania mogą obejmować pytania dotyczące diagnozy OCD i opcji leczenia.

TESTY I DIAGNOZA

Rozpoznanie OCD obejmuje badania fizykalne, testy laboratoryjne, ocenę psychologiczną i spełnienie określonych kryteriów określonych w Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych (DSM).

LECZENIE I LEKKI

Leczenie OCD obejmuje psychoterapię (zapobieganie ekspozycji i reakcji) oraz leki (zwykle leki przeciwdepresyjne). Celem terapii jest skuteczne radzenie sobie z obsesjami i kompulsjami.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Wczesne leczenie może pomóc zapobiec pogorszeniu się objawów OCD. Zmiany stylu życia, takie jak regularne ćwiczenia, zdrowa dieta, odpowiedni sen, techniki radzenia sobie ze stresem, mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki leczenia.

Radzenie sobie i wsparcie

Radzenie sobie z OCD może być trudne; edukacja na temat choroby, dołączanie do grup wsparcia, koncentrowanie się na celach powrotu do zdrowia, znajdowanie zdrowych sposobów wyjścia, nauka technik relaksacyjnych i utrzymywanie regularnych zajęć mogą pomóc w skutecznym radzeniu sobie z OCD.


PYTANIA

  1. Czym są obsesje w OCD?

Obsesje to powtarzające się niechciane popędy lub obrazy powodujące niepokój.

  1. Jakie są przykłady oznak i symptomów obsesji w OCD?

Przykłady obejmują strach przed zanieczyszczeniem, wątpliwości dotyczące zamkniętych drzwi/pieców, silny stres związany z porządkiem.

  1. Czym są kompulsje w OCD?

Kompulsje to powtarzające się zachowania, których motywacją jest potrzeba zapobiegania lękom związanym z obsesjami.

  1. Proszę podać przykłady oznak i objawów kompulsji w OCD.

Przykłady obejmują mycie rąk, aż skóra stanie się surowa, wielokrotne sprawdzanie drzwi/pieca.

  1. Jakie są czynniki ryzyka rozwoju OCD?

Czynniki ryzyka obejmują występowanie zaburzenia w rodzinie i narażenie na stresujące wydarzenia życiowe.

  1. Jak diagnozuje się OCD?

Diagnoza obejmuje spełnienie określonych kryteriów określonych w DSM wraz z badaniami fizykalnymi i ocenami psychologicznymi.

  1. Jakie są główne metody leczenia OCD?

Głównymi metodami leczenia OCD są psychoterapia (zapobieganie narażeniu i reakcji) oraz leki (zwykle leki przeciwdepresyjne).

  1. Jak zmiany stylu życia mogą pozytywnie wpłynąć na leczenie OCD?

Regularne ćwiczenia, zdrowa dieta, odpowiedni sen, techniki radzenia sobie ze stresem mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki leczenia.

  1. Jakie są strategie radzenia sobie z OCD?

Strategie radzenia sobie obejmują edukację na temat choroby, dołączenie do grup wsparcia, znalezienie zdrowych źródeł energii.

  1. Czy możesz nagle przestać brać leki na OCD?

Nie, przed zaprzestaniem stosowania leku należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ nagłe odstawienie leku może prowadzić do wystąpienia objawów przypominających odstawienie.