OCD

DEFINISJON

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er preget av urimelige tanker og frykt (besettelser) som fører til repeterende atferd (tvang). Det er mulig å ha bare besettelser eller bare tvang og fortsatt ha OCD. Personer med OCD kan føle seg drevet til å utføre tvangshandlinger i et forsøk på å lette nød og angst.

SYMPTOMER

Tvangssymptomer: Gjentatte, vedvarende, uønskede drifter eller bilder som forårsaker plager. Temaer inkluderer frykt for forurensning, orden, aggressive tanker og uønskede tanker.

** Tvangssymptomer: * * Repeterende atferd drevet av behovet for å forhindre angst relatert til tvangstanker. Temaene inkluderer vasking, telling, sjekking og krevende forsikringer.

FØRER TIL

Årsaken til OCD er ikke fullt ut forstått, men kan involvere biologiske faktorer som endringer i hjernekjemi eller genetikk. Miljøfaktorer som infeksjoner antas også å spille en rolle.

RISIKOFAKTORER

Faktorer som øker risikoen for å utvikle OCD inkluderer familiehistorie og eksponering for stressende livshendelser som utløser påtrengende tanker og ritualer.

KOMPLIKASJONER

Komplikasjoner forbundet med OCD inkluderer problemer med å gå på jobb eller skole, urolige forhold, angstlidelser, depresjon, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, rusmisbruk og kontakteksem fra hyppig håndvask.

FORBEREDELSE TIL AVTALEN DIN

Forbered deg på avtalen din ved å notere symptomer, personlig informasjon, medisiner og spørsmål til helsepersonell. Spørsmål kan omfatte henvendelser om OCD-diagnose og behandlingsalternativer.

TESTER OG DIAGNOSE

Diagnose av OCD innebærer fysiske undersøkelser, laboratorietester, psykologiske evalueringer og oppfyllelse av spesifikke kriterier skissert i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

BEHANDLINGER OG RUSSIKKER

Behandling for OCD inkluderer psykoterapi (eksponering og responsforebygging) og medisiner (vanligvis antidepressiva). Terapi tar sikte på å hjelpe til med å håndtere tvangstanker og tvangshandlinger effektivt.

LIVSSTIL OG HJEMMEDEL

Tidlig behandling kan bidra til å forhindre forverring av OCD-symptomer. Livsstilsendringer som regelmessig mosjon, sunt kosthold, tilstrekkelig søvn, stressmestringsteknikker kan påvirke behandlingsresultatene positivt.

MÅLING OG STØTTE

Å mestre OCD kan være utfordrende; opplæring om tilstanden, bli med i støttegrupper, holde fokus på restitusjonsmål, finne sunne utløp, lære avslapningsteknikker og opprettholde regelmessige aktiviteter kan hjelpe til med å håndtere OCD effektivt.

SPØRSMÅL

  1. Hva er tvangstanker ved OCD?

Tvangstanker er gjentatte uønskede drifter eller bilder som forårsaker nød.

  1. Hva er noen eksempler på besettelsestegn og symptomer ved OCD?

Eksempler inkluderer frykt for forurensning, tvil om låste dører/ovner, intens stress over orden.

  1. Hva er tvangshandlinger ved OCD?

Tvang er repeterende atferd drevet av behovet for å forhindre angst relatert til tvangstanker.

  1. Gi eksempler på tvangstegn og symptomer ved OCD.

Eksempler inkluderer håndvask til huden blir rå, kontroll av dører/komfyr gjentatte ganger.

  1. Hva er noen risikofaktorer for å utvikle OCD?

Risikofaktorer inkluderer en familiehistorie av lidelsen og eksponering for stressende livshendelser.

  1. Hvordan diagnostiseres OCD?

Diagnose innebærer å oppfylle spesifikke kriterier skissert i DSM sammen med fysiske undersøkelser og psykologiske evalueringer.

  1. Hva er hovedbehandlingene for OCD?

De viktigste behandlingene for OCD er psykoterapi (eksponering og responsforebygging) og medisiner (vanligvis antidepressiva).

  1. Hvordan kan livsstilsendringer påvirke OCD-behandlingen positivt?

Regelmessig trening, sunt kosthold, tilstrekkelig søvn, stresshåndteringsteknikker kan påvirke behandlingsresultatene positivt.

  1. Hva er noen mestringsstrategier for å håndtere OCD?

Mestringsstrategier inkluderer opplæring om tilstanden, bli med i støttegrupper, finne sunne utløp for energi.

  1. Kan du slutte å ta medisiner for OCD brått?

Nei, det er viktig å konsultere legen din før du stopper medisinen, da brå seponering kan føre til abstinenslignende symptomer.