Obsesif-kompulsif bozukluk

TANIM

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), tekrarlayan davranışlara (kompulsiyonlar) yol açan mantıksız düşünce ve korkularla (obsesyonlar) karakterizedir. Sadece obsesyonlara veya sadece kompulsiyonlara sahip olup yine de OKB'ye sahip olmak mümkündür. OKB'li bireyler, sıkıntı ve kaygıyı hafifletmek amacıyla kompulsif eylemler gerçekleştirme dürtüsü hissedebilirler.

BELİRTİLER

Obsesyon belirtileri: Sıkıntıya neden olan tekrarlayan, ısrarlı, istenmeyen dürtüler veya görüntüler. Temalar arasında kirlenme korkusu, düzenlilik, saldırgan düşünceler ve istenmeyen düşünceler yer alır.

Kompulsiyon belirtileri: Obsesyonlarla ilgili anksiyeteyi önleme ihtiyacından kaynaklanan tekrarlayıcı davranışlar. Temalar arasında yıkama, sayma, kontrol etme ve güvence talep etme yer alır.

NEDENLER

OKB'nin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ancak beyin kimyası veya genetikteki değişiklikler gibi biyolojik faktörleri içerebilir. Enfeksiyonlar gibi çevresel faktörlerin de rol oynadığı düşünülmektedir.

RİSK FAKTÖRLERİ

OKB gelişme riskini artıran faktörler arasında aile öyküsü ve müdahaleci düşünceleri ve ritüelleri tetikleyen stresli yaşam olaylarına maruz kalma yer alır.

KOMPLİKASYONLAR

OKB ile ilişkili komplikasyonlar arasında işe veya okula gitmede zorluk, sorunlu ilişkiler, anksiyete bozuklukları, depresyon, yeme bozuklukları, intihar düşünceleri, madde bağımlılığı ve sık el yıkamadan kaynaklanan kontakt dermatit sayılabilir.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Belirtileri, kişisel bilgileri, ilaçları ve sağlık uzmanınıza soracağınız soruları not ederek randevunuza hazırlanın. Sorular OKB tanısı ve tedavi seçenekleriyle ilgili soruları içerebilir.

TESTLER VE TEŞHİS

OKB teşhisi fiziksel muayeneleri, laboratuvar testlerini, psikolojik değerlendirmeleri ve Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM) belirtilen belirli kriterlerin karşılanmasını içerir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

OKB tedavisi psikoterapiyi (maruz kalma ve tepki önleme) ve ilaçları (genellikle antidepresanlar) içerir. Terapi, obsesyon ve kompulsiyonların etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

YAŞAM TARZI VE EV ÇÖZÜMLERİ

Erken tedavi, OKB semptomlarının kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, yeterli uyku, stres yönetimi teknikleri gibi yaşam tarzı değişiklikleri tedavi sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

OKB ile başa çıkmak zor olabilir; durum hakkında eğitim almak, destek gruplarına katılmak, iyileşme hedeflerine odaklanmak, sağlıklı çıkış yolları bulmak, gevşeme tekniklerini öğrenmek ve düzenli aktiviteleri sürdürmek OKB'nin etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.


SORULAR

  1. Okb'de takıntılar nelerdir?

Takıntılar, sıkıntıya neden olan tekrarlanan istenmeyen dürtüler veya görüntülerdir.

  1. Okb'de takıntı belirti ve semptomlarına bazı örnekler nelerdir?

Örnekler arasında kirlenme korkusu, kilitli kapılar / sobalar hakkındaki şüpheler, düzenlilik üzerindeki yoğun stres sayılabilir.

  1. Okb'de zorlamalar nelerdir?

Kompulsiyonlar, obsesyonlarla ilişkili kaygıyı önleme ihtiyacından kaynaklanan, tekrarlayan davranışlardır.

4.OKB'deki kompulsiyon belirti ve semptomlarına örnekler verin.

Örnekler arasında cilt ham hale gelene kadar elde yıkama, kapıları / ocağı tekrar tekrar kontrol etme sayılabilir.

  1. OKB gelişimi için bazı risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörleri arasında ailede bozukluk öyküsü ve stresli yaşam olaylarına maruz kalma yer alır.

  1. OKB nasıl teşhis edilir?

Teşhis, fiziksel muayeneler ve psikolojik değerlendirmelerin yanı sıra DSM'de belirtilen belirli kriterlerin karşılanmasını içerir.

  1. OKB için başlıca tedaviler nelerdir?

Okb'nin ana tedavileri psikoterapi (maruz kalma ve yanıt önleme) ve ilaçlardır (genellikle antidepresanlar).

  1. Yaşam tarzı değişiklikleri OKB tedavisini nasıl olumlu yönde etkileyebilir?

Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, yeterli uyku, stres yönetimi teknikleri tedavi sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir.

  1. OKB'yi yönetmek için bazı başa çıkma stratejileri nelerdir?

Başa çıkma stratejileri arasında durum hakkında eğitim, destek gruplarına katılma, enerji için sağlıklı çıkış yolları bulma yer alır.

  1. OKB için ilaç almayı aniden bırakabilir misiniz?

Hayır, ilacın aniden kesilmesi yoksunluk benzeri semptomlara yol açabileceğinden ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.