Pokrzywka

DEFINICJA

Pokrzywka to reakcja skórna, która powoduje czerwone lub białe swędzące pręgi. Przewlekła pokrzywka to stan, w którym pręgi utrzymują się dłużej niż sześć tygodni lub nawracają przez miesiące lub lata. Często przyczyna przewlekłej pokrzywki nie jest jasna i może być oznaką ukrytego problemu zdrowotnego.

OBJAWY

PRZYCZYNY

Objawy pokrzywki pojawiają się, gdy pewne komórki uwalniają histaminę i inne substancje chemiczne do krwiobiegu. Do czynników wyzwalających należą leki przeciwbólowe, owady, infekcje, drapanie, ciepło lub zimno, stres, światło słoneczne, ćwiczenia i niektóre pokarmy.

CZYNNIKI RYZYKA

Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia przewlekłej pokrzywki zalicza się bycie kobietą i bycie młodą osobą dorosłą.

KOMPLIKACJE

Powikłania przewlekłej pokrzywki obejmują trudności w oddychaniu i poważne reakcje alergiczne. Osoby z przewlekłymi pokrzywkami mogą być narażone na zwiększone ryzyko rozwoju zaburzeń układu odpornościowego, takich jak choroby tarczycy i toczeń.

TESTY I DIAGNOZA

Badania mające na celu ustalenie przyczyny przewlekłej pokrzywki mogą obejmować badania krwi, testy alergiczne i testy wykluczające choroby podstawowe.

LECZENIE I LEKKI

Leczenie przewlekłej pokrzywki może obejmować leki przeciwhistaminowe, blokery histaminy, leki przeciwzapalne, leki przeciwdepresyjne i inne badane leki.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Środki ostrożności mające na celu zapobieganie lub łagodzenie nawracających reakcji skórnych przewlekłej pokrzywki obejmują noszenie luźnej odzieży, unikanie drapania, utrzymywanie dotkniętego obszaru w chłodzie, prowadzenie dziennika czynników wyzwalających i unikanie znanych czynników wyzwalających.

MEDYCYNA ALTERNATYWNA Metody medycyny alternatywnej mające na celu złagodzenie objawów mogą obejmować ograniczenia diety, suplementy, techniki relaksacyjne, akupunkturę i kąpiele ziołowe.

PYTANIA

  1. Co to są przewlekłe pokrzywki?

Przewlekła pokrzywka to stan, w którym pręgi utrzymują się dłużej niż sześć tygodni lub nawracają przez miesiące lub lata.

  1. Jakie są objawy przewlekłej pokrzywki?

Objawy obejmują czerwone lub białe pręgi, swędzenie, obrzęk powodujący ból lub pieczenie.

  1. Co może wywołać przewlekłe pokrzywki?

Czynnikami wyzwalającymi mogą być leki przeciwbólowe, owady, infekcje, drapanie, stres i niektóre pokarmy.

  1. Kto jest bardziej narażony na rozwój przewlekłej pokrzywki?

Bycie kobietą i młodą osobą dorosłą zwiększa ryzyko rozwoju przewlekłej pokrzywki.

  1. Jakie powikłania mogą wynikać z przewlekłej pokrzywki?

Powikłania obejmują trudności w oddychaniu i poważne reakcje alergiczne.

  1. Jak diagnozuje się przewlekłą pokrzywkę?

Diagnoza obejmuje badanie fizykalne, śledzenie objawów za pomocą dzienniczka, badania krwi i testy alergiczne.

  1. Jakie metody leczenia są dostępne w przypadku przewlekłej pokrzywki?

Leczenie może obejmować leki przeciwhistaminowe, blokery histaminy, leki przeciwzapalne, leki przeciwdepresyjne i inne badane leki.

  1. Jakie zmiany stylu życia mogą pomóc w leczeniu przewlekłej pokrzywki?

Zmiany stylu życia, takie jak noszenie luźnych ubrań, unikanie drapania i stosowanie chłodnych okładów na dotkniętych obszarach, mogą pomóc w złagodzeniu objawów.

  1. Jakie metody medycyny alternatywnej mogą przynieść ulgę w przypadku przewlekłej pokrzywki?

Ograniczenia dietetyczne, suplementy takie jak witaminy B-12 i C, techniki relaksacyjne, takie jak akupunktura, mogą złagodzić objawy.

  1. Kiedy należy szukać pomocy doraźnej w przypadku przewlekłej pokrzywki?

W przypadku trudności z oddychaniem lub objawów poważnej reakcji alergicznej, takich jak ucisk w klatce piersiowej lub obrzęk gardła, należy skontaktować się z pogotowiem ratunkowym.