Schizofrenia

DEFINICJA

Schizofrenia to poważne zaburzenie mózgu charakteryzujące się nieprawidłowymi interpretacjami rzeczywistości. Obejmuje objawy, takie jak halucynacje, urojenia oraz zaburzenia myślenia i zachowania. Wbrew powszechnemu przekonaniu schizofrenia to nie to samo, co posiadanie rozszczepionej lub wielokrotnej osobowości. Zamiast tego odnosi się do zakłócenia zwykłej równowagi emocji i myślenia. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, która wymaga leczenia przez całe życie.

OBJAWY

Objawy schizofrenii pojawiają się zwykle w wieku od 20 do 20 lat u mężczyzn i pod koniec 20 roku życia u kobiet. Objawy mogą obejmować urojenia, halucynacje, dezorganizację myślenia (mowy), skrajnie zdezorganizowane lub nieprawidłowe zachowania motoryczne oraz objawy negatywne. U nastolatków objawy mogą być trudniejsze do rozpoznania i mogą obejmować wycofanie się z przyjaciół, spadek wyników w nauce, problemy ze snem, drażliwość lub brak motywacji.

PRZYCZYNY

Dokładna przyczyna schizofrenii nie jest znana, ale uważa się, że ma na nią wpływ połączenie czynników genetycznych i środowiskowych. Uważa się, że problemy z substancjami chemicznymi w mózgu, takimi jak dopamina i glutaminian, przyczyniają się do rozwoju schizofrenii. Badania neuroobrazowe wykazały różnice w budowie mózgu u osób chorych na schizofrenię, co potwierdza tezę, że jest to choroba mózgu.

CZYNNIKI RYZYKA

Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania na schizofrenię zalicza się występowanie tej choroby w rodzinie, narażenie na wirusy lub toksyny w czasie ciąży, aktywację układu odpornościowego, starszy wiek ojca oraz stosowanie leków zmieniających umysł w okresie nastoletnim i wczesnej dorosłości.

KOMPLIKACJE

Nieleczona schizofrenia może prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych, behawioralnych i zdrowotnych. Powikłania mogą obejmować samobójstwo, samookaleczenia, lęk, depresję, nadużywanie substancji, ubóstwo, bezdomność, konflikty rodzinne, niezdolność do pracy lub uczęszczania do szkoły, izolację społeczną, problemy zdrowotne związane ze skutkami ubocznymi leków lub złym wyborem stylu życia.

PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA

Szukając pomocy dla osoby chorej na schizofrenię, ważne jest podanie szczegółowych informacji na temat jej objawów i historii osobistej. Zrób listę objawów, stresu lub zmian w życiu, przyjmowanych leków i pytań do lekarza. Towarzyszenie bliskiej osobie podczas wizyt może pomóc w lepszym zrozumieniu jej stanu.

TESTY I DIAGNOZA

Diagnozowanie schizofrenii obejmuje ocenę medyczną i psychiatryczną wraz z testami, takimi jak badania krwi i badania obrazowe. Kryteria diagnostyczne określone w DSM obejmują wykluczenie innych zaburzeń psychicznych i potwierdzenie określonych objawów w pewnym okresie czasu.

LECZENIE I LEKKI

Leczenie schizofrenii zazwyczaj obejmuje leki, takie jak leki przeciwpsychotyczne, wraz z interwencjami psychospołecznymi, takimi jak terapia i trening umiejętności. Atypowe leki przeciwpsychotyczne są powszechnie przepisywane ze względu na mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w porównaniu z konwencjonalnymi lekami przeciwpsychotycznymi.

Styl życia i domowe środki zaradcze

Wczesne leczenie może pomóc w radzeniu sobie z objawami, zanim pojawią się powikłania. Trzymanie się planu leczenia i poznanie czynników ryzyka może pomóc w zapobieganiu nawrotom lub pogorszeniu objawów.

Radzenie sobie i wsparcie

Radzenie sobie ze schizofrenią może być trudne, ale edukacja na temat choroby, dołączanie do grup wsparcia, koncentrowanie się na celach i ćwiczenie technik relaksacyjnych może pomóc osobom ze schizofrenią i ich bliskim lepiej sobie radzić.


PYTANIA

  1. Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia to ciężka choroba mózgu charakteryzująca się nieprawidłowym interpretowaniem rzeczywistości.

  1. Kiedy objawy schizofrenii zwykle zaczynają się u mężczyzn i kobiet?

U mężczyzn zazwyczaj zaczynają się od początku do połowy lat 20., podczas gdy u kobiet zaczynają się pod koniec lat 20.

  1. Jakie są najczęstsze objawy schizofrenii?

Objawy mogą obejmować urojenia, halucynacje, dezorganizację myślenia (mowy), skrajnie zdezorganizowane lub nieprawidłowe zachowania motoryczne.

  1. Jakie czynniki zwiększają ryzyko rozwoju schizofrenii?

Czynniki obejmują historię choroby w rodzinie, narażenie na wirusy lub toksyny podczas ciąży.

  1. Jak diagnozuje się schizofrenię?

Diagnoza obejmuje ocenę medyczną i psychiatryczną oraz testy, takie jak badania krwi i badania obrazowe.

  1. Jakie są powikłania związane z nieleczoną schizofrenią?

Powikłania mogą obejmować samobójstwo, samookaleczenie, stany lękowe, depresję.

  1. Jakie są powszechne metody leczenia schizofrenii?

Leczenie zazwyczaj obejmuje leki, takie jak leki przeciwpsychotyczne, wraz z interwencjami psychospołecznymi, takimi jak terapia.

  1. Dlaczego wczesne leczenie jest ważne w przypadku schizofrenii?

Wczesne leczenie może pomóc w radzeniu sobie z objawami, zanim pojawią się poważne komplikacje.

  1. Jak osoby chore na schizofrenię mogą lepiej sobie radzić?

Strategie radzenia sobie mogą obejmować zdobywanie wiedzy o chorobie poprzez edukację i dołączanie do grup wsparcia.

  1. Jakie zmiany stylu życia mogą pomóc osobom ze schizofrenią?

Trzymanie się planu leczenia i praktykowanie technik relaksacyjnych może pomóc w skutecznym radzeniu sobie z objawami.