Schizofreni

DEFINISJON

Schizofreni er en alvorlig hjernesykdom preget av unormale tolkninger av virkeligheten. Det innebærer symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger og uordnet tenkning og atferd. I motsetning til hva mange tror, er schizofreni ikke det samme som å ha en splittet eller flere personligheter. I stedet refererer det til en forstyrrelse i den vanlige balansen mellom følelser og tenkning. Schizofreni er en kronisk tilstand som krever livslang behandling.

SYMPTOMER

Symptomer på schizofreni starter vanligvis tidlig til midten av 20-årene for menn og sent i 20-årene for kvinner. Symptomer kan inkludere vrangforestillinger, hallusinasjoner, uorganisert tenkning (tale), ekstremt uorganisert eller unormal motorisk oppførsel og negative symptomer. Hos tenåringer kan symptomene være vanskeligere å gjenkjenne og kan inkludere tilbaketrekning fra venner, dårligere skoleprestasjoner, søvnproblemer, irritabilitet eller mangel på motivasjon.

FØRER TIL

Den eksakte årsaken til schizofreni er ukjent, men antas å involvere en kombinasjon av genetikk og miljøfaktorer. Problemer med hjernekjemikalier som dopamin og glutamat antas å bidra til utviklingen av schizofreni. Nevroimaging-studier har vist forskjeller i hjernestruktur blant individer med schizofreni, og støtter ideen om at det er en hjernesykdom.

RISIKOFAKTORER

Faktorer som øker risikoen for å utvikle schizofreni inkluderer familiehistorie av lidelsen, eksponering for virus eller giftstoffer under graviditet, aktivering av immunsystemet, farens eldre alder og bruk av sinnsendrende medisiner i tenårene og ung voksen alder.

KOMPLIKASJONER

Ubehandlet schizofreni kan føre til alvorlige følelsesmessige, atferdsmessige og helsemessige problemer. Komplikasjoner kan omfatte selvmord, selvskading, angst, depresjon, rusmisbruk, fattigdom, hjemløshet, familiekonflikter, manglende evne til å jobbe eller gå på skole, sosial isolasjon, helseproblemer knyttet til medisinbivirkninger eller dårlige livsstilsvalg.

FORBEREDELSE TIL AVTALEN DIN

Når du søker hjelp for noen med schizofreni, er det viktig å gi detaljert informasjon om deres symptomer og personlige historie. Lag en liste over symptomer, stress eller endringer i livet, medisiner som tas og spørsmål til legen. Å følge med din kjære til avtaler kan hjelpe deg med å forstå tilstanden bedre.

TESTER OG DIAGNOSE

Diagnostisering av schizofreni involverer medisinske og psykiatriske evalueringer sammen med tester som blodprøver og bildeundersøkelser. Diagnostiske kriterier skissert i DSM innebærer å utelukke andre psykiske lidelser og bekrefte spesifikke symptomer over en periode.

BEHANDLINGER OG RUSSIKKER

Behandling for schizofreni involverer vanligvis medisiner som antipsykotika sammen med psykososiale inngrep som terapi og ferdighetstrening. Atypiske antipsykotika er ofte foreskrevet på grunn av lavere risiko for bivirkninger sammenlignet med konvensjonelle antipsykotika.

LIVSSTIL OG HJEMMEDEL

Tidlig behandling kan bidra til å håndtere symptomer før komplikasjoner oppstår. Å holde seg til behandlingsplanen og lære om risikofaktorer kan hjelpe til med å forhindre tilbakefall eller forverrede symptomer.

MÅLING OG STØTTE

Å takle schizofreni kan være utfordrende, men utdanning om tilstanden, bli med i støttegrupper, holde fokus på mål, og å øve på avslapningsteknikker kan hjelpe personer med schizofreni og deres kjære til å takle bedre.

SPØRSMÅL

  1. Hva er schizofreni?

Schizofreni er en alvorlig hjernesykdom preget av unormale tolkninger av virkeligheten.

  1. Når starter symptomene på schizofreni vanligvis hos menn og kvinner?

Hos menn starter de vanligvis tidlig til midten av 20-årene, mens hos kvinner starter de i slutten av 20-årene.

  1. Hva er noen vanlige symptomer på schizofreni?

Symptomer kan omfatte vrangforestillinger, hallusinasjoner, uorganisert tenkning (tale), ekstremt uorganisert eller unormal motorisk atferd.

  1. Hvilke faktorer øker risikoen for å utvikle schizofreni?

Faktorer inkluderer familiehistorie av lidelsen, eksponering for virus eller giftstoffer under graviditet.

  1. Hvordan diagnostiseres Schizofreni?

Diagnose innebærer medisinske og psykiatriske evalueringer sammen med tester som blodprøver og bildediagnostiske studier.

  1. Hva er noen komplikasjoner forbundet med ubehandlet schizofreni?

Komplikasjoner kan omfatte selvmord, selvskading, angst, depresjon.

  1. Hva er noen vanlige behandlinger for schizofreni?

Behandlinger involverer vanligvis medisiner som antipsykotika sammen med psykososiale intervensjoner som terapi.

  1. Hvorfor er tidlig behandling viktig for schizofreni?

Tidlig behandling kan bidra til å håndtere symptomer før alvorlige komplikasjoner utvikles.

  1. Hvordan kan individer med schizofreni takle det bedre?

Mestringsstrategier kan omfatte å lære om tilstanden gjennom utdanning og bli med i støttegrupper.

  1. Hvilke livsstilsendringer kan hjelpe personer med schizofreni?

Å holde seg til behandlingsplanen og praktisere avslapningsteknikker kan hjelpe til med å håndtere symptomene effektivt.