Şizofreni

TANIM

Şizofreni, gerçekliğin anormal yorumlanmasıyla karakterize ciddi bir beyin bozukluğudur. Halüsinasyonlar, sanrılar ve düzensiz düşünce ve davranış gibi semptomları içerir. Yaygın inanışın aksine, şizofreni bölünmüş veya çoklu kişiliğe sahip olmakla aynı şey değildir. Bunun yerine, duygu ve düşüncenin olağan dengesinde bir bozulmayı ifade eder. Şizofreni, ömür boyu tedavi gerektiren kronik bir durumdur.

BELİRTİLER

Şizofreni belirtileri genellikle erkeklerde 20'li yaşların başlarında ve ortalarında, kadınlarda ise 20'li yaşların sonlarında başlar. Semptomlar sanrılar, halüsinasyonlar, düzensiz düşünme (konuşma), aşırı derecede düzensiz veya anormal motor davranışlar ve negatif semptomları içerebilir. Gençlerde belirtilerin tanınması daha zor olabilir ve arkadaşlardan uzaklaşma, okul performansında düşüş, uyku sorunları, sinirlilik veya motivasyon eksikliğini içerebilir.

NEDENLER

Şizofreninin kesin nedeni bilinmemektedir ancak genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunu içerdiğine inanılmaktadır. Dopamin ve glutamat gibi beyin kimyasallarıyla ilgili sorunların şizofreninin gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Nörogörüntüleme çalışmaları şizofreni hastalarının beyin yapısında farklılıklar olduğunu göstererek bunun bir beyin hastalığı olduğu fikrini desteklemektedir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Şizofreni gelişme riskini artıran faktörler arasında ailede bu hastalığın geçmişi, hamilelik sırasında virüs veya toksinlere maruz kalma, bağışıklık sisteminin aktivasyonu, babanın ileri yaşı ve ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde zihin değiştirici ilaçların kullanımı yer alır.

KOMPLİKASYONLAR

Tedavi edilmeyen şizofreni ciddi duygusal, davranışsal ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Komplikasyonlar arasında intihar, kendine zarar verme, kaygı, depresyon, madde bağımlılığı, yoksulluk, evsizlik, aile çatışmaları, çalışamama veya okula gidememe, sosyal izolasyon, ilaç yan etkileriyle ilgili sağlık sorunları veya kötü yaşam tarzı seçimleri sayılabilir.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Şizofrenisi olan biri için yardım ararken, semptomları ve kişisel geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi vermek önemlidir. Semptomların, streslerin veya yaşam değişikliklerinin, alınan ilaçların ve doktor için soruların bir listesini yapın. Sevdiğiniz kişiye randevularda eşlik etmek, durumu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

TESTLER VE TEŞHİS

Şizofreni tanısı koymak tıbbi ve psikiyatrik değerlendirmelerin yanı sıra kan testleri ve görüntüleme çalışmaları gibi testleri de içerir. DSM'de özetlenen tanı kriterleri, diğer zihinsel sağlık bozukluklarının dışlanmasını ve belirli semptomların belirli bir süre boyunca doğrulanmasını içerir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Şizofreni tedavisi tipik olarak antipsikotikler gibi ilaçların yanı sıra terapi ve beceri eğitimi gibi psikososyal müdahaleleri içerir. Atipik antipsikotikler, geleneksel antipsikotiklere kıyasla yan etki riskinin daha düşük olması nedeniyle sıklıkla reçete edilir.

YAŞAM TARZI VE EV ÇÖZÜMLERİ

Erken tedavi, komplikasyonlar ortaya çıkmadan önce semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir. Tedavi planına bağlı kalmak ve risk faktörlerini öğrenmek, nüksetmeyi veya semptomların kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir.

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

Şizofreni ile başa çıkmak zor olabilir ancak hastalık hakkında eğitim almak, destek gruplarına katılmak, hedeflere odaklanmak ve rahatlama teknikleri uygulamak şizofreni hastalarının ve sevdiklerinin daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olabilir.


SORULAR

  1. Şizofreni nedir?

Şizofreni, gerçekliğin anormal yorumlanmasıyla karakterize ciddi bir beyin bozukluğudur.

  1. Şizofreni belirtileri erkeklerde ve kadınlarda genellikle ne zaman başlar?

Erkeklerde genellikle 20'li yaşların başlarından ortalarına kadar başlarken, kadınlarda 20'li yaşların sonlarında başlar.

  1. Şizofreninin bazı yaygın belirtileri nelerdir?

Belirtiler arasında sanrılar, halüsinasyonlar, düzensiz düşünme (konuşma), aşırı düzensiz veya anormal motor davranışlar yer alabilir.

  1. Şizofreni gelişme riskini hangi faktörler artırır?

Faktörler arasında bozukluğun aile öyküsü, hamilelik sırasında virüslere veya toksinlere maruz kalma yer alır.

  1. Şizofreni nasıl teşhis edilir?

Teşhis, tıbbi ve psikiyatrik değerlendirmelerin yanı sıra kan testleri ve görüntüleme çalışmaları gibi testleri içerir.

  1. Tedavi edilmemiş Şizofreni ile ilişkili bazı komplikasyonlar nelerdir?

Komplikasyonlar arasında intihar, kendini yaralama, anksiyete, depresyon yer alabilir.

  1. Şizofreni için bazı yaygın tedaviler nelerdir?

Tedaviler tipik olarak antipsikotikler gibi ilaçların yanı sıra terapi gibi psikososyal müdahaleleri içerir.

  1. Şizofrenide erken tedavi neden önemlidir?

Erken tedavi, ciddi komplikasyonlar gelişmeden önce semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

  1. Şizofreni hastası bireyler nasıl daha iyi baş edebilir?

Başa çıkma stratejileri, eğitim yoluyla durum hakkında bilgi edinmeyi ve destek gruplarına katılmayı içerebilir.

  1. Şizofrenili bireylere hangi yaşam tarzı değişiklikleri yardımcı olabilir?

Tedavi planına bağlı kalmak ve rahatlama tekniklerini uygulamak semptomların etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.