Irritabelt tarmsyndrom

DEFINITION

Irritabelt tarmsyndrom (IBS) är en vanlig sjukdom som påverkar tjocktarmen, vilket leder till symtom som kramper, buksmärta, uppblåsthet, gas, diarre och förstoppning. Det är ett kroniskt tillstånd som kräver långsiktig hantering. Till skillnad från inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom orsakar IBS inte förändringar i tarmvävnaden eller ökar risken för kolorektal cancer.

SYMPTOM

Symtomen på IBS varierar men inkluderar vanligtvis buksmärta eller kramper, uppblåsthet, gas, diarre eller förstoppning (eller båda) och slem i avföringen.

ORSAKER

Den exakta orsaken till IBS är okänd, men faktorer som onormala sammandragningar av tarmmusklerna, avvikelser i det gastrointestinala nervsystemet, utlösande faktorer i maten, stress, hormonella förändringar och andra sjukdomar kan spela en roll.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för IBS är bland annat att vara ung, kvinna, ha IBS i släkten och psykiska problem som ångest och depression.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av IBS kan inkludera förvärring av hemorrojder på grund av diarré eller förstoppning och undernäring från att undvika vissa livsmedel. Tillståndet kan avsevärt påverka livskvaliteten vilket leder till missmod eller depression.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

När du förbereder dig för ett läkarbesök för IBS-symtom är det viktigt att du noterar symtomens varaktighet och utlösande faktorer samt tar med dig viktig medicinsk information. Frågor att ställa till din läkare kan omfatta frågor om diagnos, behandlingsmetoder, kostförändringar, livsstilsförändringar och tillståndets kroniska natur.

TESTER OCH DIAGNOS

För att ställa diagnosen IBS måste man utesluta andra tillstånd genom att ta reda på sjukdomshistorien och göra en fysisk undersökning. Ytterligare tester som avföringsundersökningar och bilddiagnostik kan rekommenderas vid behov.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandling för IBS fokuserar på symtomlindring genom livsstilsförändringar såsom kostförändringar och stresshanteringstekniker. Mediciner som fibertillskott, läkemedel mot diarré, kramplösande medel, antidepressiva medel, antibiotika och rådgivning kan förskrivas baserat på symtomens svårighetsgrad.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Stresshantering genom rådgivning, biofeedback, avslappningsövningar, djupandningstekniker, mindfulness-träning och andra avslappningsmetoder kan bidra till att lindra IBS-symtomen.

ALTERNATIV MEDICIN

Otraditionella behandlingar som akupunktur, örter (t. ex. pepparmynta), hypnos, probiotika, regelbunden motion, yoga, massage och meditation kan ge lindring för vissa personer med IBS.

HANTERING OCH STÖD

Att lära sig om IBS-utlösande faktorer och söka stöd från vårdpersonal eller stödgrupper kan hjälpa till att hantera de utmaningar som detta tillstånd innebär.

FRÅGOR

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på irritabelt tarmsyndrom (IBS)?

Buksmärta eller kramper

Uppblåsthet

Gas

Diarre eller förstoppning

Slem i avföringen

  1. Hur diagnostiseras IBS?

Diagnosen baseras ofta på att utesluta andra tillstånd genom medicinsk anamnesbedömning.

  1. Vilka är de potentiella orsakerna till IBS?

Faktorer som onormala sammandragningar av tarmmuskulaturen,

avvikelser i det gastrointestinala nervsystemet,

matutlösare,

påfrestning,

hormonella förändringar,

och andra sjukdomar kan spela en roll.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla IBS?

Att vara ung,

kvinna,

har en familjehistoria av IBS,

psykiska hälsoproblem som ångest och depression.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå vid IBS?

Förstärkning av hemorrojder,

undernäring,

påverkan på livskvaliteten som leder till nedstämdhet eller depression.

  1. Hur behandlas IBS?

Behandlingen fokuserar på symptomlindring genom livsstilsförändringar,

läkemedel som fibertillskott,

läkemedel mot diarré,

kramplösande medel,

antidepressiva medel,

antibiotika,

och rådgivning.

  1. Finns det alternativa terapier för att hantera IBS-symtom?

Ja; alternativa behandlingar som akupunktur,

örter som pepparmynta,

hypnos,

probiotika,

regelbunden träning,

yoga,

massage,

meditation kan ge lättnad.

  1. Hur kan stresshantering hjälpa till att hantera IBS?

Stresshanteringstekniker som rådgivning,

biofeedback,

avslappningsövningar,

metoder för djup andning,

mindfulness-träning kan hjälpa till att lindra symtomen.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att hantera IBS?

Undvik utlösande livsmedel,

få tillräckligt med träning,

hålla sig hydrerad

att få tillräckligt med sömn

  1. Är irritabelt tarmsyndrom (IBS) ett kroniskt tillstånd?

Ja, det är ett kroniskt tillstånd som kräver långsiktiga hanteringsstrategier.