Kolorektal cancer

DEFINITION

Tjocktarmscancer är cancer i tjocktarmen (kolon), den nedre delen av matsmältningssystemet. Rektalcancer är cancer i de sista centimetrarna av tjocktarmen. Tillsammans kallas de ofta för kolorektal cancer. De flesta fall av tjocktarmscancer börjar som små, icke cancerogena (godartade) cellklumpar som kallas adenomatösa polyper. Med tiden utvecklas en del av dessa polyper till tjocktarmscancer. Polyperna kan vara små och ge få eller inga symtom. Av denna anledning rekommenderar läkare regelbundna screeningtester för att förebygga tjocktarmscancer genom att identifiera polyper innan de utvecklas till tjocktarmscancer.

SYMPTOM

ORSAKER

I de flesta fall är det inte klart vad som orsakar tjocktarmscancer. Läkare vet att tjocktarmscancer uppstår när friska celler i tjocktarmen förändras. Friska celler växer och delar sig på ett ordnat sätt för att din kropp ska fungera normalt. Men när en cell skadas och blir cancer, fortsätter cellerna att dela sig - även när nya celler inte behövs.

RISKFAKTORER

Faktorer som kan öka risken för tjocktarmscancer är högre ålder, afroamerikansk ras, personlig historia av kolorektal cancer eller polyper, inflammatoriska tarmsjukdomar, ärftliga syndrom som ökar risken för tjocktarmscancer, familjehistoria av tjocktarmscancer och tjocktarmspolyper, fiberfattig och fettrik kost, stillasittande livsstil, diabetes, fetma, rökning, alkoholkonsumtion och strålbehandling mot cancer.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Var medveten om eventuella restriktioner före besöket. Skriv ner eventuella symtom som du upplever. Skriv ner viktig personlig information. Gör en lista över alla mediciner du tar. Överväg att ta med en familjemedlem eller vän. Skriv ner frågor som du vill ställa till din läkare.

TESTER OCH DIAGNOS

Att diagnostisera tjocktarmscancer innebär att man använder ett skop för att undersöka insidan av tjocktarmen och iscensätter tester för att fastställa cancerns omfattning.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Behandlingsalternativen för tjocktarmscancer omfattar kirurgi för cancer i tidigt stadium och invasiv cancer, cellgiftsbehandling, strålbehandling och riktad läkemedelsbehandling.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

För att minska risken för tjocktarmscancer bör du ändra din livsstil genom att äta en hälsosam kost rik på frukt och grönsaker, dricka alkohol måttligt eller inte alls, sluta röka, motionera regelbundet och hålla en hälsosam vikt.

ALTERNATIV MEDICIN

Inga komplementära eller alternativa behandlingar har visat sig bota tjocktarmscancer, men de kan hjälpa till att hantera ångest efter diagnosen.

HANTERING OCH STÖD

Att hantera en cancerdiagnos innebär att man vet vad man kan förvänta sig, att man håller vänner och familj nära sig för att få stöd och att man hittar någon att prata med om sina förhoppningar och farhågor.

FRÅGOR

  1. Vilka är symtomen på tjocktarmscancer?

Symtom inkluderar förändringar i tarmvanor, rektal blödning eller blod i avföringen.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla koloncancer?

Riskfaktorer är bland annat högre ålder och förekomst av sjukdomen i släkten.

  1. Hur diagnostiseras tjocktarmscancer?

Koloncancer diagnostiseras genom tester som koloskopi.

  1. Vilka är behandlingsalternativen för koloncancer i tidigt stadium?

Kirurgi kan vara ett alternativ för cancer i tidigt stadium.

  1. Hur kan man minska sin risk att utveckla tjocktarmscancer?

Livsstilsförändringar som att behålla en hälsosam vikt kan bidra till att minska risken.

  1. Finns det alternativa behandlingar som kan bota tjocktarmscancer?

Inga alternativa behandlingar har hittats för att bota sjukdomen.

  1. Vad ska man göra om man misstänker att man har symtom på tjocktarmscancer?

Det är viktigt att träffa en läkare för utvärdering och eventuell screening.

  1. Kan genetik spela en roll vid utveckling av tjocktarmscancer?

Ja, ärftliga genmutationer kan öka risken.

  1. Vid vilken ålder ska man överväga screening för koloncancer?

Screening börjar i allmänhet vid 50 års ålder, men kan ske tidigare beroende på riskfaktorer.

  1. Hur kan man hantera en diagnos av tjocktarmscancer?

Copingstrategier inkluderar att hålla sig informerad om behandlingsalternativ och söka stöd från vänner och familj.