Hjärtsvikt

DEFINITION

Hjärtsvikt, som ibland kallas kongestiv hjärtsvikt, uppstår när hjärtmuskeln inte pumpar blod så bra som den borde. Livsstilsförändringar, mediciner och ibland kirurgi kan hjälpa till att hantera tillståndet.

SYMPTOM

ORSAKER

Hjärtsvikt är ofta ett resultat av andra tillstånd som har skadat eller försvagat hjärtat, såsom kranskärlssjukdom, högt blodtryck eller hjärtattacker.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer för hjärtsvikt är högt blodtryck, kranskärlssjukdom, diabetes, fetma, rökning och överdriven alkoholkonsumtion.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer av hjärtsvikt kan inkludera njurskador, hjärtklaffproblem, hjärtrytmproblem och leverskador.

DIAGNOS

För att diagnostisera hjärtsvikt krävs en genomgång av sjukdomshistorien, en fysisk undersökning, blodprov, lungröntgen, elektrokardiogram (EKG), ekokardiogram, stresstest och andra bilddiagnostiska tester.

BEHANDLINGAR och läkemedel

Behandling av hjärtsvikt innebär vanligen en kombination av läkemedel som ACE-hämmare, betablockerare, diuretika och aldosteronantagonister. I vissa fall kan kirurgi eller medicintekniska produkter som pacemaker rekommenderas.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Livsstilsförändringar som kan hjälpa till att förebygga eller hantera hjärtsvikt inkluderar att sluta röka, kontrollera blodtryck och diabetes, hålla sig fysiskt aktiv, äta en hälsosam kost, bibehålla en hälsosam vikt och hantera stress.

HANTERING OCH STÖD

Att hantera hjärtsvikt innebär att hålla koll på mediciner och symtom, undvika vissa mediciner som kan förvärra tillståndet, vara försiktig med kosttillskott, övervaka vikt och blodtryck regelbundet, ställa frågor till din läkare vid behov och upprätthålla en öppen kommunikation med ditt vårdteam.


FRÅGOR

  1. Vad är kongestiv hjärtsvikt?

Kongestiv hjärtsvikt uppstår när hjärtmuskeln inte pumpar blod effektivt.

  1. Vilka är de vanligaste symtomen på hjärtsvikt?

Symtomen är andnöd, trötthet, svullnad i ben/fötter.

  1. Vilka är riskfaktorerna för att utveckla hjärtsvikt?

Riskfaktorer är högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

  1. Hur diagnostiseras hjärtsvikt?

Diagnosen omfattar en genomgång av sjukdomshistorien och olika tester, t. ex. ekokardiogram.

  1. Vilka är de vanligaste behandlingarna vid hjärtsvikt?

Behandlingen kan omfatta läkemedel som ACE-hämmare och betablockerare.

  1. Hur kan livsstilsförändringar hjälpa till att hantera hjärtsvikt?

Livsstilsförändringar som att sluta röka och bibehålla en hälsosam vikt kan vara fördelaktigt.

  1. Vilka är några komplikationer av hjärtsvikt?

Komplikationer kan inkludera njurskador och leverproblem.

  1. Hur ska man klara av att leva med hjärtsvikt?

Att hålla reda på mediciner och symtom är viktigt för att hantera tillståndet.

  1. Kan kirurgi vara ett alternativ för behandling av hjärtsvikt?

I vissa fall kan kirurgi eller medicinsk utrustning som pacemaker rekommenderas.

  1. Varför är det viktigt med tidig diagnos vid behandling av hjärtsvikt?

Tidig diagnos gör det möjligt att genomföra effektivare behandlingsstrategier.