Matbåren sykdom

DEFINISJON

Matforgiftning, også kalt matbåren sykdom, er sykdom forårsaket av å spise forurenset mat. Smittsomme organismer - inkludert bakterier, virus og parasitter - eller deres giftstoffer er de vanligste årsakene til matforgiftning. Forurensning kan oppstå når som helst under bearbeiding eller produksjon av mat.

SYMPTOMER

Symptomer på matforgiftning inkluderer kvalme, oppkast, vannaktig diaré, magesmerter og kramper og feber. Disse symptomene kan starte innen timer etter inntak av forurenset mat og varer vanligvis fra noen timer til flere dager.

NÅR SKAL DU SE EN LEGE

Oppsøk lege hvis du opplever hyppige oppkast, blodig oppkast eller avføring, diaré i mer enn tre dager, alvorlige magekramper, høy feber, tegn på dehydrering eller nevrologiske symptomer.

FØRER TIL

Forurensning av mat kan skje når som helst i produksjonen. Vanlige årsaker inkluderer krysskontaminering og forbruk av rå, spiseklare matvarer. Ulike bakterielle, virale eller parasittiske midler kan føre til matforgiftning.

RISIKOFAKTORER

Høyrisikogrupper for matforgiftning inkluderer eldre voksne, gravide kvinner, spedbarn og små barn, og personer med kroniske sykdommer eller nedsatt immunforsvar.

KOMPLIKASJONER

Dehydrering er en vanlig komplikasjon av matforgiftning. Visse patogener som Listeria og E. coli kan føre til alvorlige komplikasjoner som nevrologisk skade og nyresvikt.

FORBEREDELSE TIL AVTALEN DIN

Når du søker medisinsk hjelp for mistanke om matforgiftning, må du være forberedt på å diskutere symptomer, nylig matforbruk, reisehistorie og potensiell eksponering for forurensede kilder.

TESTER OG DIAGNOSE

Diagnose av matforgiftning innebærer en detaljert historie, fysisk undersøkelse for tegn på dehydrering, og noen ganger diagnostiske tester som blodprøver eller avføringskulturer.

BEHANDLINGER OG RUSSIKKER

Behandling for matforgiftning fokuserer på å erstatte tapte væsker og elektrolytter. Antibiotika kan foreskrives i alvorlige tilfeller forårsaket av visse bakterier. Livsstilstiltak inkluderer håndhygiene og sikker mathåndteringspraksis.

LIVSSTIL OG HJEMMEDEL

For å forhindre matforgiftning hjemme, praktiser gode hygienevaner som å vaske hendene ofte, lage mat til trygge temperaturer, raskt kjøle ned lett bedervelige varer og unngå risikofylt mat, spesielt for personer med høy risiko.

SPØRSMÅL

  1. Hva er matforgiftning?

Matforgiftning er en sykdom forårsaket av inntak av forurenset mat.

  1. Hva er vanlige symptomer på matforgiftning?

Kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, kramper og feber er vanlige symptomer.

  1. Når bør du søke lege for matforgiftning?

Søk medisinsk hjelp hvis du opplever alvorlige symptomer som blodig avføring eller oppkast, tegn på dehydrering, høy feber eller nevrologiske symptomer.

  1. Hvordan oppstår forurensning i matproduksjon?

Forurensning kan skje når som helst under dyrking, prosessering, lagring eller tilberedning av mat.

  1. Hvem regnes som høyrisikogrupper for å utvikle komplikasjoner fra matforgiftning?

Høyrisikogrupper inkluderer eldre voksne, gravide, små barn og personer med kroniske sykdommer eller svekket immunforsvar.

  1. Hva er den vanligste alvorlige komplikasjonen ved matforgiftning?

Dehydrering er den vanligste alvorlige komplikasjonen som kan kreve sykehusinnleggelse i alvorlige tilfeller.

  1. Hvordan diagnostiseres matforgiftning?

Diagnose innebærer en detaljert historievurdering sammen med fysisk undersøkelse og noen ganger diagnostiske tester som blodarbeid eller avføringskulturer.

  1. Hvilke behandlinger er tilgjengelige for matforgiftning?

Behandlingen inkluderer væskeerstatningsterapi og i noen tilfeller antibiotika mot alvorlige bakterielle infeksjoner.

  1. Hvilken livsstilspraksis kan bidra til å forhindre matforgiftning hjemme?

Å praktisere gode hygienevaner som håndvask og trygge mathåndteringsteknikker kan bidra til å forhindre matbårne sykdommer.

  1. Hvilke matvarer bør personer med høy risiko unngå for å redusere risikoen for matforgiftning?

Personer med høy risiko bør unngå rått eller underkokt kjøtt / sjømat / egg / meieriprodukter og upasteuriserte gjenstander for å redusere risikoen for forurensning.