Smittkoppor

DEFINITION

Smittkoppor är en smittsam, vanprydande och ofta dödlig sjukdom som orsakas av variolaviruset. Den utrotades över hela världen 1980 genom en global immuniseringskampanj. Däremot kvarstår oro angående dess potentiella användning i biologisk krigföring.

SYMPTOM

Symtom på smittkoppor uppträder vanligen 12-14 dagar efter smittotillfället och omfattar feber, trötthet, ryggsmärta och ett karakteristiskt utslag med röda prickar som utvecklas till vätskefyllda blåsor innan de bildar sårskorpor.

ORSAKER

Smittkoppor överförs direkt från person till person genom luftvägsdroppar eller indirekt via kontaminerade föremål. Viruset kan också spridas som ett terroristvapen, även om detta anses vara ett avlägset hot.

KOMPLIKATIONER

Även om de flesta överlever smittkoppor kan svåra former av sjukdomen vara dödliga, särskilt hos gravida kvinnor och personer med nedsatt immunförsvar. Ärrbildning och blindhet är vanliga komplikationer bland överlevande.

TESTER OCH DIAGNOS

Att diagnostisera smittkoppor tidigt är avgörande för att förhindra spridning. Definitiv testning innebär att man tar ett vävnadsprov från hudskadorna på en infekterad individ.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Det finns inget specifikt botemedel mot smittkoppor. Behandlingen inriktas på att hantera symtomen och förhindra uttorkning. Antibiotika kan användas om sekundära bakteriella infektioner utvecklas.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Under ett utbrott isoleras infekterade individer för att förhindra överföring. Kontakter får smittkoppsvaccinet inom fyra dagar efter exponering. Rutinmässig vaccination rekommenderas inte på grund av vaccinets potentiella risker som uppväger fördelarna i avsaknad av ett utbrott.


FRÅGOR

  1. Finns smittkoppor kvar än idag?

Smittkoppor förklarades utrotade 1980, men prover på viruset sparas för forskningsändamål.

  1. Vilka är de tidiga symtomen på smittkoppor?

Tidiga symtom är feber, trötthet, huvudvärk och ryggsmärta innan de karakteristiska utslagen uppträder.

  1. Hur överförs smittkoppor?

Smittkoppor sprids genom droppar i luftvägarna eller kontakt med kontaminerade föremål.

  1. Kan man få smittkoppor av djur?

Nej, smittkoppor är en mänsklig sjukdom och infekterar inte djur.

  1. Finns det ett botemedel mot smittkoppor?

Det finns ingen specifik behandling för smittkoppor, utan behandlingen inriktas på symtomlindring.

  1. Vilka är de långsiktiga effekterna av att överleva smittkoppor?

Överlevande kan ha allvarliga ärrbildningar, särskilt i ansikte, armar och ben, och kan uppleva synproblem.

  1. Varför rekommenderas inte rutinmässig vaccination mot koppor?

Vaccinet medför risker för allvarliga komplikationer, så det är reserverat för specifika situationer som utbrott.

  1. Kan man fortfarande vaccinera sig mot smittkoppor idag?

Vaccination är tillgänglig för utvalda grupper med högre risk för exponering för viruset.

  1. Hur kan smittkoppor diagnostiseras?

Definitiv testning innebär att ett vävnadsprov tas från hudlesionerna hos en infekterad person.

  1. Vilka försiktighetsåtgärder vidtas vid misstänkt smittkoppsutbrott?

Smittade individer isoleras, kontakter vaccineras omedelbart och folkhälsomyndigheterna vidtar åtgärder för att förhindra ytterligare spridning.