Miyokard enfarktüsü

TANIM

Kalp krizi, kalbe giden kan akışı, çoğunlukla kalbi besleyen arterlerde (koroner arterler) plak oluşturan yağ, kolesterol ve diğer maddelerin birikmesi nedeniyle engellendiğinde meydana gelir. Kesilen kan akışı kalp kasının bir kısmına zarar verebilir veya yok edebilir. Kalp krizi geçiriyor olabileceğinizi düşünüyorsanız 911'i veya acil tıbbi yardımı aramanız çok önemlidir.

BELİRTİLER

NEDENLER

Ateroskleroz (atardamarların daralması), plak yırtılması, kan pıhtısı oluşumu, koroner arter spazmı, tütün kullanımı ve uyuşturucu kullanımı gibi faktörler nedeniyle bir veya daha fazla koroner arter tıkandığında kalp krizi meydana gelir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Kalp krizi için risk faktörleri arasında yaş, tütün kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyleri, diyabet, ailede kalp krizi öyküsü, fiziksel aktivite eksikliği, obezite, stres, yasa dışı uyuşturucu kullanımı, preeklampsi geçmişi ve otoimmün durumlar yer alır.

KOMPLİKASYONLAR

Kalp krizinin komplikasyonları arasında anormal kalp ritimleri, kalp yetmezliği, kalp yırtılması ve kapak sorunları yer alabilir.

RANDEVUNUZA HAZIRLANIN

Kalp krizi risk değerlendirmesi ve önlenmesine ilişkin randevunuzdan önce:

TESTLER VE TEŞHİS

Kalp krizi teşhisi için yapılan testler arasında elektrokardiyogram (EKG), kardiyak enzimler için kan testleri, göğüs röntgeni, ekokardiyogram, koroner anjiyografi, egzersiz stres testi ve kardiyak BT/MRI yer alabilir.

TEDAVİLER VE İLAÇLAR

Kalp krizi tedavisi aspirin, trombolitik, antiplatelet ajanlar gibi ilaçları; koroner anjiyoplasti/stentleme veya bypass ameliyatı gibi prosedürleri ve iyileşme sonrası yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir.

YAŞAM TARZI VE EV ÇÖZÜMLERİ

Gelecekteki Kalp krizlerini önlemek için:

BAŞA ÇIKMA VE DESTEK

Kalp krizi sonrası başa çıkma stratejileri:


SORULAR

  1. Kalp krizinin yaygın belirtisi nedir?

Göğüs ağrısı veya rahatsızlık

  1. Birinin Kalp krizi geçirdiğinden şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?

Derhal 911'i arayın

  1. Kalp krizi için bazı risk faktörleri nelerdir?

Yüksek tansiyon ve sigara kullanımı

  1. Acil bir ortamda Kalp krizi nasıl teşhis edilir?

Elektrokardiyogram (EKG) ve kalp enzimleri için kan testleri yoluyla

  1. Kalp krizi sırasında daralmış arterlerdeki kan akışının sürdürülmesine yardımcı olmak için hangi tedavi uygulanabilir?

Aspirin

  1. Hangi yaşam tarzı değişiklikleri gelecekteki kalp krizlerini önlemeye yardımcı olabilir?

Sağlıklı kiloyu korumak ve düzenli egzersiz yapmak

  1. Kalp krizinin anormal kalp ritimlerine bağlı potansiyel komplikasyonlarından biri nedir?

Aritmiler

  1. Birisi Kalp krizi riski ile ilgili randevularına nasıl hazırlanabilir?

Doktor için semptomları ve soruları yazarak

  1. Kan akışını yeniden sağlamak için tıkanmış bir koroner artere metal ağ stent yerleştirilmesini içeren prosedür hangisidir?

Koroner anjiyoplasti ve stentleme

  1. Kalp krizi geçirdikten sonra kardiyak rehabilitasyona katılmak neden önemlidir?

İlaçlara, yaşam tarzı değişikliklerine, duygusal sorunlara ve kademeli olarak normal aktivitelere dönmeye odaklanmak