Järnbristanemi

Järnbristanemi är en vanlig typ av anemi - ett tillstånd där blodet saknar tillräckligt med friska röda blodkroppar. De röda blodkropparna transporterar syre till kroppens vävnader. Som namnet antyder beror järnbristanemi på otillräckligt med järn. Utan tillräckligt med järn kan kroppen inte producera tillräckligt av ett ämne i de röda blodkropparna som gör att de kan transportera syre (hemoglobin). Järnbristanemi kan göra dig trött och andfådd. Du kan vanligtvis korrigera järnbristanemi med järntillskott. Ibland krävs ytterligare tester eller behandlingar för järnbristanemi, särskilt om din läkare misstänker att du har inre blödningar.

SYMPTOM

Till en början kan järnbristanemi vara så mild att den inte märks. Men när kroppen får mer järnbrist och anemin förvärras, intensifieras tecknen och symtomen. Symtom på järnbristanemi kan vara extrem trötthet, blek hud, svaghet, andfåddhet, bröstsmärtor, täta infektioner, huvudvärk, yrsel eller svindel, kalla händer och fötter, inflammation eller ömhet i tungan, sköra naglar, snabb hjärtrytm, ovanligt sug efter icke näringsrika ämnen som is, smuts eller stärkelse, dålig aptit (särskilt hos spädbarn och barn med järnbristanemi) och en obehaglig stickande eller krypande känsla i benen (Restless legs syndrome).

NÄR DU BÖR UPPSÖKA LÄKARE

Om du eller ditt barn utvecklar tecken och symtom som tyder på järnbristanemi ska du kontakta din läkare. Järnbristanemi är inte något att självdiagnostisera eller behandla. Så kontakta din läkare för att få en diagnos snarare än att ta järntillskott på egen hand.

ORSAKER

Järnbrist Anemi uppstår när din kropp inte har tillräckligt med järn för att producera hemoglobin. Hemoglobin är den del av de röda blodkropparna som ger blodet dess röda färg och gör det möjligt för de röda blodkropparna att transportera syresatt blod genom hela kroppen. Orsaker till järnbristanemi är blodförlust, järnbrist i kosten, oförmåga att absorbera järn (t. ex. på grund av tillstånd som celiaki) och graviditet.

Riskfaktorer

Grupper som löper ökad risk att drabbas av järnbristanemi är kvinnor (på grund av menstruation), spädbarn och barn (särskilt de med dålig kosthållning), vegetarianer (som kanske inte äter tillräckligt med järnrika livsmedel) och personer som ofta ger blod.

KOMPLIKATIONER

Obehandlad järnbristanemi kan leda till komplikationer som hjärtproblem, problem under graviditeten (t. ex. för tidig födsel), tillväxtproblem hos spädbarn och barn samt ökad infektionskänslighet.

Sammanfattning


FRÅGOR

  1. Vad är järnbristanemi?

Järnbristanemi är ett tillstånd där det finns en brist på friska röda blodkroppar på grund av otillräckligt med järn.

  1. Vilka är symtomen på järnbristanemi?

Symtomen är bland annat trötthet, blek hud, svaghet, andnöd och bröstsmärtor.

  1. Vem löper risk att drabbas av järnbristanemi?

Kvinnor med tung mens, spädbarn/barn med dålig kost, vegetarianer och frekventa blodgivare löper högre risk.

  1. Hur diagnostiseras järnbristanemi?

Diagnos innebär tester som att kontrollera röda blodkroppars storlek/färg och nivåer av hemoglobin/ferritin.

  1. Hur behandlas järnbristanemi?

Behandlingen innebär vanligtvis att man tar järntillskott och vid behov åtgärdar underliggande orsaker.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå vid obehandlad järnbristanemi?

Komplikationer kan innefatta hjärtproblem, problem under graviditeten och tillväxtproblem hos barn.

  1. Hur kan man förebygga järnbristanemi hos spädbarn?

Att mata spädbarn med bröstmjölk eller järnberikad modersmjölksersättning under det första året kan bidra till att förebygga anemi.

  1. Vilka livsmedel är rika på järn?

Mat som är rik på järn inkluderar bland annat rött kött, fågel, skaldjur, bönor.

  1. Hur hjälper C-vitamin till med järnabsorptionen?

C-vitamin bidrar till att förbättra kroppens upptag av järn från kosten när det intas tillsammans med järnrika livsmedel.

  1. När ska man söka läkarvård vid misstanke om järnbristanemi?

Det är viktigt att konsultera en läkare om du upplever symtom som tyder på järnbristanemi i stället för att själv behandla med kosttillskott.