Humant immunbristvirus

DEFINITION AIDS

(förvärvat immunbristsyndrom) är ett kroniskt, potentiellt livshotande tillstånd orsakat av humant immunbristvirus (HIV). Genom att skada ditt immunsystem stör HIV din kropps förmåga att bekämpa sjukdomsframkallande organismer. HIV är en sexuellt överförd infektion som också kan spridas genom kontakt med infekterat blod eller från mor till barn under graviditet, förlossning eller amning.

SYMPTOM

ORSAKER

RISKFAKTORER

Komplikationer: HIV försvagar immunförsvaret och gör individen mottaglig för olika infektioner som tuberkulos, salmonellos, cytomegalovirus och cancerformer som Kaposis sarkom och lymfom.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Innan du träffar en vårdgivare:

TESTER OCH DIAGNOS HIV

diagnostiseras vanligen genom att man testar blod eller saliv för antikroppar mot viruset. Tester inkluderar CD4-räkning, mätning av virusbelastning, testning av läkemedelsresistens och screening för komplikationer.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Det finns inget botemedel mot hiv/aids men antiretrovirala läkemedel kan kontrollera viruset. Behandlingen innebär en kombination av läkemedel från olika klasser som riktar sig mot viruset på olika sätt. Start av behandling rekommenderas utifrån vissa kriterier.

Livsstil och huskurer: För att förhindra HIV-överföring:

ALTERNATIV MEDICIN

Vissa kosttillskott kan hjälpa till att hantera biverkningar av hiv-läkemedel medan andra kan vara skadliga. Fiskolja och vassleprotein kan vara fördelaktiga medan johannesört och vitlökstillskott kan interagera negativt med läkemedel mot hiv.

HANTERING OCH STÖD

Att få en hiv-diagnos kan vara en utmaning både känslomässigt, socialt och ekonomiskt. Olika tjänster finns tillgängliga, bland annat rådgivning, socialt stöd, hjälp med vårdbehov, sysselsättningsfrågor och boendestöd.


FRÅGOR

  1. Vad är AIDS?

AIDS (förvärvat immunbristsyndrom) är ett kroniskt tillstånd som orsakas av humant immunbristvirus (HIV).

  1. Hur övergår hiv till aids?

HIV försvagar immunförsvaret genom att förstöra CD4-cellerna, vilket leder till en allvarlig immunbrist som kallas AIDS.

  1. Vilka är symtomen på primär HIV-infektion?

Symtomen är bland annat feber, huvudvärk, muskelvärk, utslag, halsont och svullna lymfkörtlar.

  1. Hur överförs hiv?

HIV överförs via infekterat blod eller kroppsvätskor vid oskyddat sex, delning av sprutor, graviditet/förlossning/amning från en infekterad mor.

  1. Vilka är några vanliga komplikationer av hiv/aids?

Komplikationerna omfattar opportunistiska infektioner som tuberkulos och cytomegalovirus, cancerformer som Kaposis sarkom, avmagringssyndrom, neurologiska komplikationer, njursjukdomar m. m.

  1. När bör behandling mot hiv inledas?

Behandling bör påbörjas om det finns allvarliga symtom eller om CD4-talet är under 350 bland andra kriterier som graviditet eller förekomst av opportunistiska infektioner.

  1. Hur kan man förhindra spridning av HIV?

Förebyggande metoder inkluderar bland annat konsekvent kondomanvändning vid sex, undvikande av att dela sprutor vid droganvändning, tidig medicinsk vård under graviditet om man är smittad med hiv.

  1. Finns det alternativa behandlingar för att hantera biverkningar av läkemedel mot hiv?

Vissa kosttillskott som fiskolja och vassleprotein kan hjälpa till att hantera biverkningar medan andra som johannesört och vitlökstillskott kan interagera negativt med läkemedel mot hiv.

  1. Vilka stödtjänster finns tillgängliga för personer med HIV/AIDS?

Tjänsterna omfattar bland annat rådgivning, sociala stödnätverk, hjälp med vårdbehov som transport till möten eller boendestöd.

  1. Finns det ett botemedel mot HIV / AIDS?

För närvarande finns det inget botemedel mot hiv/aids men antiretrovirala läkemedel kan hjälpa till att kontrollera viruset effektivt.