Tuberkulos

DEFINITION

Tuberkulos (TB) är en potentiellt allvarlig infektionssjukdom som främst påverkar dina lungor. Bakterierna som orsakar tuberkulos sprids från en person till en annan genom små droppar som släpps ut i luften via hosta och nysningar. I utvecklade länder började Tuberkulosinfektioner öka 1985, delvis på grund av uppkomsten av HIV. Många stammar av tuberkulos motstår de läkemedel som används mest för att behandla sjukdomen.

SYMPTOM

Tecken och symtom på aktiv tuberkulos är hosta, bröstsmärtor, viktminskning, trötthet, feber, nattliga svettningar, frossa och aptitlöshet.

ORSAKER

Tuberkulos orsakas av bakterier som sprids genom luften. HIV försvagar immunförsvaret, vilket ökar risken för tuberkulos. Läkemedelsresistenta stammar av tuberkulos har uppstått på grund av ofullständig behandling.

RISKFAKTORER

Faktorer som ökar risken för tuberkulos är nedsatt immunförsvar, boende/resor i högriskområden, fattigdom/missbruk och vissa yrken eller levnadsförhållanden.

KOMPLIKATIONER

Utan behandling kan tuberkulos vara dödlig och påverka olika kroppsdelar. Komplikationer inkluderar ryggradssmärta, ledskador, meningit, lever/njurproblem och hjärtsjukdomar.

FÖRBEREDELSER INFÖR DITT MÖTE

Om du misstänker tuberkulos, kontakta din läkare. Var medveten om symtom, senaste resehistoria, mediciner som tas och frågor till din läkare.

TESTER OCH DIAGNOS

Diagnostiska verktyg inkluderar hudtester, blodtester, bilddiagnostiska tester som röntgen/CT-skanning och sputumtester för att upptäcka TB-bakterier.

BEHANDLINGAR OCH LÄKEMEDEL

Mediciner är viktiga för att behandla tuberkulos. Behandlingslängden varierar beroende på faktorer som läkemedelsresistens och infektionsplatsen. Vanliga läkemedel inkluderar Isoniazid, Rifampin, Ethambutol och Pyrazinamid.

LIVSSTIL OCH HEMMEDEL

Skydda familj/vänner om du har aktiv tuberkulos genom att stanna hemma initialt och vädra rum. Avsluta din medicinering helt för att förhindra läkemedelsresistenta stammar. Vaccinationer kan rekommenderas i högriskområden.

HANTERING OCH STÖD

Behandling av tuberkulos är långvarig men avgörande. Håll dig till din behandlingsplan och sök stöd från vårdpersonal eller terapeuter om det behövs.

FRÅGOR

  1. Vad orsakar tuberkulos?

Tuberkulos orsakas av bakterier som sprids genom luften.

  1. Vilka är symtomen på aktiv tuberkulos?

Symtom på aktiv tuberkulos inkluderar hosta, bröstsmärta, viktminskning, trötthet, feber, nattsvett, frossa och aptitlöshet.

  1. Hur diagnostiseras tuberkulos?

Tuberkulos kan diagnostiseras genom hudtester, blodprover, avbildningstester som röntgen/CT-skanningar och sputumtester för att upptäcka TB-bakterier.

  1. Vilka är riskfaktorerna för tuberkulos?

Riskfaktorer för tuberkulos är bland annat nedsatt immunförsvar, boende/resor i högriskområden, fattigdom/missbruk och vissa yrken eller levnadsförhållanden.

  1. Hur lång är behandlingstiden för tuberkulos?

Behandlingslängden för tuberkulos varierar men varar vanligtvis minst sex till nio månader.

  1. Vilka komplikationer kan uppstå av obehandlad tuberkulos?

Komplikationer av obehandlad tuberkulos inkluderar ryggradssmärta, ledskador, meningit, lever/njurproblem och hjärtsjukdomar.

  1. Hur kan du skydda familj och vänner om du har aktiv tuberkulos?

För att skydda familj och vänner om du har aktiv tuberkulos: stanna hemma i början, ventilera rummen, håll för munnen när du hostar/nys; bär munskydd när andra vistas i närheten under de första tre veckorna av behandlingen.

  1. Varför är det viktigt att fullfölja hela medicineringen vid behandling av tuberkulos?

Att slutföra hela medicineringen är avgörande vid tuberkulosbehandling för att förhindra att läkemedelsresistenta stammar utvecklas.

  1. Vilka livsstilsförändringar kan bidra till att förhindra spridningen av tuberkulos?

Livsstilsförändringar såsom ordentlig ventilation i slutna utrymmen och att täcka munnen när du hostar/nyser kan hjälpa till att förhindra spridning av tuberkulos.

  1. Hur kan individer hantera en diagnos av tuberkulos?

Personer som fått diagnosen tuberkulos bör följa sin behandlingsplan och söka stöd från vårdpersonal eller terapeuter om det behövs för att hantera situationen på ett effektivt sätt.