HIV/AIDS

DEFINISJON HJELPEMIDLER

(ervervet immunsviktsyndrom) er en kronisk, potensielt livstruende tilstand forårsaket av humant immunsviktvirus (HIV). Ved å skade immunsystemet ditt forstyrrer HIV kroppens evne til å bekjempe sykdomsfremkallende organismer. HIV er en seksuelt overførbar infeksjon som også kan spres gjennom kontakt med infisert blod eller fra mor til barn under graviditet, fødsel eller amming.

SYMPTOMER

FØRER TIL

– HIV oppsto i primater og gikk over i mennesker gjennom kontakt med infisert blod. Det ødelegger CD4-celler, svekker immunsystemet og utvikler seg til AIDS når CD4-tallet faller under 200 eller visse komplikasjoner oppstår.

RISIKOFAKTORER

Komplikasjoner: HIV svekker immunsystemet og gjør individer mottakelige for ulike infeksjoner som tuberkulose, salmonellose, cytomegalovirus; og kreft som Kaposis sarkom og lymfomer.

FORBEREDELSE TIL AVTALEN DIN

Før du ser en helsepersonell:

TESTER OG DIAGNOSE HIV

blir ofte diagnostisert ved å teste blod eller spytt for antistoffer mot viruset. Testene inkluderer CD4-telling, måling av viral belastning, testing av medikamentresistens og screening for komplikasjoner.

BEHANDLINGER OG RUSSIKKER

Det finnes ingen kur mot HIV/AIDS, men antiretrovirale medisiner kan kontrollere viruset. Behandling innebærer en kombinasjon av medisiner fra forskjellige klasser rettet mot viruset på forskjellige måter. Behandlingsstart anbefales basert på visse kriterier.

Livsstil og hjemmemedisiner: For å forhindre HIV-overføring:

ALTERNATIV MEDISIN

Noen kosttilskudd kan hjelpe til med å håndtere bivirkninger av anti-HIV-medisiner, mens andre kan være skadelige. Fiskeolje og myseprotein kan være gunstig mens johannesurt og hvitløkstilskudd kan samhandle negativt med anti-HIV-medisiner.

MÅLING OG STØTTE

Å motta en HIV-diagnose kan være utfordrende følelsesmessig, sosialt og økonomisk. Ulike tjenester er tilgjengelige, inkludert rådgivning, sosial støtte, bistand med helsetjenester, sysselsettingsspørsmål, boligstøtte blant annet.

SPØRSMÅL

  1. Hva er AIDS?

AIDS (ervervet immunsviktsyndrom) er en kronisk tilstand forårsaket av humant immunsviktvirus (HIV).

  1. Hvordan utvikler HIV seg til AIDS?

HIV svekker immunsystemet ved å ødelegge CD4-celler som fører til alvorlig immunsvikt kjent som AIDS.

  1. Hva er symptomene på primær HIV-infeksjon?

Symptomer inkluderer blant annet feber, hodepine, muskelsmerter, utslett, sår hals, hovne lymfekjertler.

  1. Hvordan overføres HIV?

HIV overføres gjennom infisert blod eller kroppsvæsker under ubeskyttet sex, nåledeling, graviditet/fødsel/amming fra en smittet mor.

  1. Hva er noen vanlige komplikasjoner ved HIV/AIDS?

Komplikasjoner inkluderer opportunistiske infeksjoner som tuberkulose og cytomegalovirus; kreftformer som Kaposis sarkom; sløsende syndrom; nevrologiske komplikasjoner; nyresykdom blant andre.

  1. Når bør behandling for HIV startes?

Behandling bør startes hvis det er alvorlige symptomer tilstede eller hvis CD4-tallet er under 350 blant andre kriterier som graviditet eller tilstedeværelse av opportunistiske infeksjoner.

  1. Hvordan kan man forhindre spredning av HIV?

Forebyggingsmetoder inkluderer konsekvent kondombruk under sex, unngå nåledeling for narkotikabruk, tidlig medisinsk behandling under graviditet hvis smittet med HIV blant andre.

  1. Finnes det alternative behandlinger for å håndtere bivirkninger av anti-HIV-medisiner?

Noen kosttilskudd som fiskeolje og myseprotein kan hjelpe til med å håndtere bivirkninger, mens andre som johannesurt og hvitløk kan samhandle negativt med anti-HIV-medisiner.

  1. Hvilke støttetjenester er tilgjengelige for personer med HIV/AIDS?

Tjenestene inkluderer rådgivning, sosiale støttenettverk, assistanse med helsebehov som transport til avtaler eller boligstøtte blant andre.

  1. Finnes det en kur mot HIV/AIDS?

Foreløpig er det ingen kur mot HIV/AIDS, men antiretrovirale medisiner kan bidra til å kontrollere viruset effektivt.